Det lille Kor

Vi øver hver mandag kl. 18.45 i Kirkecaféen i Baptistkirken

Vi er 9 medlemmer der synger 2 og 3 stemmige sange og salmer.
Vi synger nye og gamle salmer, og vi synger gerne for på nye salmer til gudstjenester.

Både forår og efterår/jul har vi besøgt plejehjemmet i Tølløse. Her bringer det glæde med sang og musik.
Vi vægter socialt samvær og sangglæde. Vi hygger os med kaffe/te og hjemmebag på øveaftenerne. Vi vil meget gerne være flere, har du lyst til at synge med så –

kontakt Jette Nørgaard på tlf.: 59186475 eller Inger Ajbro på 61276297

Velkommen i “Det lille Kor”