Nyhedsbrev 22

Godt nyt kirkeår – og glædelig advent Seniorgruppen med jul i ord og toner Familiegudstjeneste … Libertys julekoncert Tak fra vores venskabsmenighed i Kibera Indsamling til Bibelselskabet Til lykke Kalenderen Til eftertanke Velkommen til det nye kirkeår Det nye kirkeår begynder med fire forskellige adventsguds-tjenester. Advent betyder komme. Det er tiden, hvor vi for-bereder os til julen, …Læs mere

Nyhedsbrev 21

Kirkekoncert med Arne Andreasen og Janne Wind Tak for kollekten til Kibera Menighedsmøde med frokost KirkeCaféen fyldt med engle Fredagstræf for børnefamilier Spejderne mødes også Julemarked på TPOE – Baptisternes Skoler Vi hejser flaget for … Er du flyttet eller har ændret adresse? Musikandagter på Tysingehave Økumenisk jubilæumsgudstjeneste Bibellæseplanen for 2017-2018 ligger i kirken Kalenderen …Læs mere

Nyhedsbrev 20

Alle Helgens-gudstjenesten Flygtningeindsamlingen Reformationsaften om døberne Seniorgruppen Børn og unge Kirkekoncert Onsdags-Caféen Ny oversættelse af Det gamle Testamente Karl Heilesens flygel ‘Herrens veje’ En anderledes økonomi? Til lykke Kalenderen Til eftertanke Velkommen til Alle Helgens-gudstjeneste Søndag den 5. nov. kl. 16.30, hvor vi mindes dem, der døde i årets løb Kollekt til menighedens arbejde og til …Læs mere

Nyhedsbrev 19

    En varm og lysende kirke en kold og mørk aften. Foto: Kurt Gjerrild. Oktoberdage i historisk perspektiv I sidste del af oktober bliver der i år fokus på kirkehistorien. Det skyldes 500-året for reformationens begyndelse i Wittenberg i 1517. Dette Luther-jubilæum fejres i sognekirkerne over hele landet. Sidst i oktober kan vi også …Læs mere