Bliv medlem

Et åbent fællesskab for alle – Bliv medlem og få indflydelse på vores fælles vandring

Vi ønsker i Tølløse baptistmenighed at være et åbent og rummeligt fællesskab hvor der er plads til alle, på tværs af køn, etnicitet, seksualitet mv. på alle niveauer i kirken. Vi ser alle som kommer i kirken som en del af vores rejsefølge, hvor alle ud for deres eget ståsted er med på den fællesrejse om at bringe evangeliet til alle folk

At være medlem
At være medlem vil egentlig sige at tage en beslutning om at Tølløse baptistmenighed er dit kirkelige hjem, hvor du kan “plante dig ind” i et fællesskab og slå rødder i en tid, hvor vi ellers altid er på vej videre! At være medlem betyder at man forpligter sig på fællesskabet præcis som i mange andre typer foreningsfællesskaber. Dvs. at man med medlemsskabet får stemmeret, opstillings ret til menighedsråd og har indflydelses på hvilken vej menigheden vandre. Og samtidigt har man også en forpligtigelse på at bære menigheden efter evne, både når det omhandler frivilligekræfter men også når det omhandler at støtte op om kirkens økonomi.

Inden du beslutter dig for medlemskab i Tølløse baptistmenighed vil vi gerne invitere dig til en samtale med vores præst Christian Bylund, som sammen med dig vil skræddersy et forløb ind i menighed. Er du ny kristen og vil vide mere, kunne et forløb omhandle det? Eller kommer du fra en anden kirkeligtradition, vil en samtale kunne handle om hvad baptister er for nogle. En samtale om medlemskab kan altså være alt muligt ud fra din livssituration og handle om alt fra hvad menighedens vision eller værdier?, eller hvad for en teologi og praksis kirken har lige nu. Det og meget mere kan du får en snak med præsten om

Føl dig fri til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale.