Tølløse Baptistkirke, Nyhedsbrev 24, 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Glædelig jul og Godt nytår!
Ekko fra Vi sang julen ind
Julehilsen fra Rose og Evans Emasit
Fradrag for gaver til menigheden i 2017
Frans af Assisi besøger Seniorgruppen
Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet
Menigheden kom med i Danmarks Radio
Nyt MobilePay-nummer
Ny konto til medlemsbidrag
Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke
EKKO fra Vi sang julen ind
Næppe har så mange instrumenter været i brug på samme tid, som da en fyldt kirke istemte: 'Lyt til englene, der synger, synger freden ind på jord!'

Allan Ibsen prædikede ud fra Lukas om ’Solopgangen fra det høje’. Han sagde blandt andet: '
Vi tror på en Gud, der kommer til os. En Gud, der tænder lys og virker i verden. At leve i tro er at se lyset, der skinner bag alt det, vi oplever. Vi ser bag om skyggerne og ser lyset der skinner.' 
Julehilsen fra Rose & Evans Emasit i Nairobi 

Den 21. december modtog vi følgende hilsen fra familien Emasit, der er præstepar i vores venskabmenighed i Kibera-slummen i Kenya: 
  
Kære Bent, Bodil, pastor Allan Ibsen, menighedsrådet og menigheden plus vores gamle kære søster Grete Sørensen, der nu er 92+ år gammel.
 
Dette er en særlig tid på året. Det er tiden, hvor vi giver vores familie og venner gaver. Vi ønsker, I må vende jeres opmærksomhed til den største og vigtigste gave, der er blevet os alle til del ifølge Johannes Evangeliet kap. 3, vers 16: At Gud elsker os længe før, vi elsker ham, og han viser det ved at give os evigt liv ved troen på hans søn, Jesus Kristus.
  
Elskede brødre og søstre: Glædelig jul til jer alle med ønsket om, at Gud vil velsigne jer. Kærlig hilsen fra jeres venner i Kristus - Evans og Rose.
Fradrag for gaver til menigheden i 2017
I år er fradraget for gaver til velgørende foreninger i henhold til Lignings-loven steget lidt. Der er fuldt fradrag for gaver op til 15.600 kr. pr. person.
Hvis du i forvejen har en forpligtelseserklæring, vil denne blive opfyldt først, og hvis du har givet mere, vil resten blive registreret som gave.
Hvis vi har eller får dit CPR-nummer, laver vi en indberetning til skat i januar måned for de indbetalinger, der er registreret hos os senest 31. december 2017.
 
Hanne & Poul Erik Jensen, bidragssekretærer

NB:
Der sker væsenlige ændringer ved indbetaling af menighedsbidrag:
MobilePay er blevet ændret, så vi nu skal bruge et 5-cifret nummer.
Og vi flytter bidragskontoen til Sparekassen Sjælland.

Menighedens bidragskonto i Sparekassen er herefter 0521-0000260005.

Det nye MobilePay nr. består af disse fem cifre: 16686.
Husk at skrive navn og formål, når du betaler på én af disse måder.  
Læs mere om de nye ændringer nedenfor i dette Nyhedsbrev. 
Besøg af et verdensmenneske i Seniorgruppen

Sognepræsten i Svinninge, Asbjørn Hansen, kan mere end sit Fadervor. Han har været journalist, efterskolelærer og musiker. Han har boet i Afrika, læst lingvistik i England og teologi i København, og så er han egentlig jyde – fra Vorbasse. Han er også med i bestyrelsen for Spedalsk-heds Kommissionen, der arbejder i Bangladesh.
For få år siden boede han under en orlov i Italien, hvor han blev optaget af Frans af Assisi, der stiftede Franciskanerordenen i 1209. Asbjørn Hansen vil torsdag den 4. januar kl. 14.00 holde et spændende foredrag i Kirke-caféen, hvor han viser, at Frans af Assisis tanker stadig er aktuelle – selv om de er 800 år gamle. Det samme mener den nuværende pave, der tog sit navn efter Frans af Assisi! Der venter os en spændende eftermiddag!
Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet

Fra årsskiftet er Poul Erik Jensen udtrådt af menighedsrådet efter tur. Nyvalgt er Kirsten Nielsen og genvalgt blev Merete Kofoed Dyrlund. Menighedsrådet mødes sædvanen tro til et heldagsmøde første lørdag i det nye år - i år den 6. januar. Vi ønsker god arbejdslyst til glæde for alle! 
Tølløse menighed kom med i DR’s radioprogram

Hvordan står det til med kristendommen rundt om i landet? Det spørgs-mål forsøgte Charlotte Rørth og Mikael Jalving at besvare i det sidste afsnit af serien I korsets tegn. Mikael Jalving besøgte i december Tølløse, hvor en stor gruppe baptister i en lang årrække har haft betydning for byen. Her talte han bl. a. med Kirsten Nielsen og Allan Ibsen.
I radiostudiet fik Charlotte Rørth og Mikael Jalving besøg af Karen Marie Sø Leth-Nissen, der berettede om, hvordan danskernes tro og brug af kirken forandres. Optagelsen blev sendt fredag den 22. dec. kl. 11.03. Den kan høres her, klik på www.dr.dk/radio/p1/i-korsets-tegn/i-korsets-tegn-8-8

Menighedens MobilePay har fået nyt nummer
Mange har efterhånden fået MobilePay på deres telefon, og det opleves som nemt at bruge. MobilePay bliver brugt mere og mere i kirken. Ved Libertys julekoncert blev der indbetalt næsten 1.800 kr. foruden de kon-tanter, der blev givet i kollekt.
Som kunde hos MobilePay får menigheden nyt telefonnummer. Det kan bruges allerede nu, og det skal bruges efter nytår. Menighedens nye nummer er nemt at huske 16-6-86.
Brug det nye nummer til betaling af store og små beløb. Husk at skrive, hvad beløbet dækker, fx kaffe, kollekt eller menighedsbidrag. Og husk dit bidragsnummer, hvis du betaler menighedsbidrag via MobilePay.
Indbetal menighedsbidrag gennem Sparekassen
De senere år har menigheden brugt Sparekassen Sjælland som penge-institut. Alle vores konti er samlet der. Med en enkelt undtagelse: Vi har stadig girokonto i Danske Bank som bidragskonto. Men nu flytter vi også bidragskontoen til Sparekassen. Mange menighedsmedlemmer har faste aftaler med banken om overførsel af menighedsbidrag til bidragskontoen.

Det betyder, at vi må ulejlige alle, der bruger netbank eller har aftale med deres pengeinstitut, om at få ændret aftalen, så indbetalinger havner på den rigtige konto. Ændringen må gerne laves i løbet af januar måned i det nye år, så indbetalinger fra og med februar havner på den nye konto.

Du skal være opmærksom på, at det er billigst både for dig og for menig-heden, hvis du indbetaler via fast overførsel fx månedsvis eller kvartals-vis. Den nye bidragskonto er: Regist.nr. 0521, kontonr. 0000260005.

Mange kan uden problemer selv foretage denne kontoændring via deres netbank. Men måske er der nogle, der føler sig usikre, og dem tilbyder menighedsrådsformand Per Christiansen en hjælpende hånd. Per træffes på tlf. 5918 6076 eller mobil 2165 6423.


Til lykke!
Alle, der ønsker det, kan få omtalt runde fødselsdage m.v. i dette felt. Redaktøren tager de informationer, der står i menighedens Håndbog. Fra årsskiftet medtager vi også 10 og 18 års fødselsdage på børn og unge, der er opført i Håndbogen. Nyhedsbrevet er også for børn og unge.

Har du fået ny adresse, ny mail, eller nyt telefonnummer?
Jeg har fået en del ændringer af adresser, mail og telefonnumre i den sidste tid. Jeg vil opfordre til, at alle sender nye oplysninger til mig, hvis der er sket ændringer i 2017. Skriv en mail til inger.ajbro@gmail.com, så jeg har en opdateret liste klar til brug i Håndbogen efter nytår. På forhånd tak.
Kærlig hilsen Inger
Godt nytår - og velkommen i kirke i det nye år
01. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste, Allan Ibsen
04. kl. 14.00: Seniorgruppen om Frans af Assisi
06. kl. 09.00: Menighedsrådets heldagsmøde
07. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
11. kl. 14.00: Andagt, Tysingehave, Allan Ibsen
14. kl. 10.00. Gudstjeneste med børn, Allan Ibsen m. fl. 

Det lille Kor og Liberty begynder øveaftener i uge 2
Tropspejderne begynder i Reservatet lørdag i uge 2
Familie- og Flokspejderne holder vinterferie hele januar
Kirkecaféen om onsdagen begynder efter nytår i uge 3 
En rose så jeg skyde op af den frosne jord!
For rosen nu jeg kvæder om kap med himlens hær:
En jomfru var hans moder ...
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 40 17 61 80
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 10. januar.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*