*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Gospelgudstjeneste tirsdag aften
Velkommen til københavnerpræster  

Arbejdsdag på onsdag
OnsdagsCaféen
Ansvar, respekt og mod - i skoven 
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke
Giv præstefamilien en hånd
Musikandagt på Tysingehave
Flygtningeindsamling 2019

Kvindernes Internationale Bededag
Kalenderen
Eftertanken
Husk 'Gud, gospel og gulerodskage' - tirsdag aften kl. 19.00 - med besøg af Jan Grønborg 
Gæsteprædikanter de to kommende søndage
Vi byder velkommen igen til to københavnske gæsteprædikanter, der begge er tilknyttet præsteteamet i Korskirken i Herlev.
Søndag den 13. oktober prædiker Ole Jørgensen til vores nadvergudstjeneste. Her samler vi ind til menighedens arbejde, og vi indsamler en ekstra kollekt til 'Training for Life' - det projekt, Bodil og Clive Ashton arbejder med i Tanzania.  
Søndagen den 20. oktober prædiker Bjarne Willer. Han er tidligere præst i bl. a. Nørresundby og Odense menigheder. - Velkommen til Tølløse til dem begge!
Arbejdsdag onsdag d. 9. okt.
Efterårets første arbejdsdag ude og inde kalder på os. Kirken skal gøres klar til vinteren. Arbejdsdagen be-gynder kl. 10.00. Vi er færdige, inden OnsdagsCafeén begynder kl. 14.00.
OnsdagsCaféens program d. 9. oktober
Kl. 14.00 fortæller Jørgen Krabbe om 'det nye Rwanda', der opstod efter folkemordet i 1994.
Kl. 15.00  drikkes kaffe eller the - og snakken går.
Kl. 15.30 viser Terkel Ajbro en god film. 
Allerede fra kl. 12.30 er der gang i papirklip og strikkepinde i Den kreative Café til fordel for børn og unge i Burundi.
Kl. 17.30 sluttes eftermiddagen med fællesspis-ning. Tag en let ret mad med, hvorefter alle deler med alle. Til sidst synger vi en aftensang, der afslutter eftermiddagen, ca. kl. 18.30.  
OnsdagsCaféen holder efterårsferie den 16. oktober 
For børn og unge - med og uden uniform
 
Spejderne mødes igen i Reserva-tet lørdag den 19. oktober kl. 9.30. Det gælder alle spejdere - også familiespejderne. I dette spejderår arbejder alle baptistspejdere med tre nøgleord, nemlig ansvar, re-spekt og mod. Vi ønsker spejder-ne gode timer i efterårsskoven.
SEND EN TANKE -
BED EN BØN
Ib Bagge blev i weekenden indlagt på Rigshospitalet, hvor han forven-telig vil blive opereret i denne uge.  
Sygdom i Kibera
Rose Emasit har igen været indlagt på hospital i Nairobi med en stor regning til følge. Vi har hjulpet med kr. 8.000,- ekstra i september for at få hende udskrevet fra hospitalet. Det er igen hendes diabetes, der er den store problemskaber. Evans og Rose sender deres hjertelige tak til alle, der husker dem i forbøn i disse vanskelige uger og måneder.  
Menigheden ønsker tillykke
Kurt Gjerrild fejrer sin 65 års
dåbsdag den 10. oktober
Grete Sørensen fejrer sin 95 års
fødselsdag den 16. oktober
Vores nye præstefamilie har købt hus i Tølløse
Tillykke med det! Vi har tilbudt dem at give en hånd med i efterårsferien, hvor de forbereder deres indflytning. I den anledning skriver Christian Bylund: 'Angående hjælp i haven må dem, der har lyst, gerne komme forbi i uge 42, enten tirsdag eller onsdag fra omkring kl. 9. Det kan både være med mad, en grensaks eller andet havegrej - vi har ikke selv så meget endnu! - eller til en tur på genbrugspladsen med grene. Hvis det bliver dårligt vejr, så udskyder vi. Louise vil forsøge at lede slaget ude, da jeg selv er i gang inde, men dem, der har lyst, er hjerteligt velkomne!' 
Hvis du ønsker at give en hånd med, skal du melde dig til Kirsten Nielsen på telefon 5383 4340 senest fredag den 11. oktober. 
Næste musikandagt
Tirsdag den 15. oktober kl. 15.30 holder Per Nørgaard og Kirsten Sørensen musikandagt på pleje-hjemmet Tysingehave. Alle er vel-komne til at være med.
DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS LANDSINDSAMLING 2019 
Bliv indsamler den 3. nov.
Denne søndag samles der ind i hele landet. Som sædvanligt er vi også med i Tølløse og omegn. Tilmeld dig til Poul Erik Jensen på 5918 5282 som indsamler fra kl. 10.30 til 14.00.  
Husk Kvindernes Internationale Bededag i Roskilde, mandag d. 4. nov. kl. 14.00 - mere i næste Nyhedsbrev 
Velkommen i kirke
OKTOBER
08. kl. 19.00: Gospelgudstjeneste, Liberty og Jan Grønborg
09. kl. 10.00: Arbejdsdag indtil Onsdagscaféen begynder
09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
13. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen, indsamling
15. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard m.fl. 
19. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
20. kl. 10.00: Gudstjeneste, Bjarne Willer
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Rikke Nilsson, Det lille Kor
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Chistiansen m.fl. 
30. kl. 14.00: OnsdagsCafeen


NOVEMBER
02. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
03. kl. 16.30: Nadvergudstjeneste, Birk Christensen - derpå:
                      Spisning, Alle Helgens måltid (husk tilmelding)

04. kl. 14.00: Kvindernes Internationale Bededag, Roskilde baptistkirke
06. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen, besøg af Hans Raun Iversen

10. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Christian Bylund, Trine Skårhøj og
                      Sigrid Høgh-Lefholm

13. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
16. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
17. kl. 10.00; Gudstjeneste, Britta Kornholt
20. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom, Det lille Kor
27. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
EFTERTANKEN 
At bekymre sig er en samtale, du har med dig selv om ting, du ikke kan ændre.
Bøn er en samtale, du har med Gud om ting,
Han kan ændre.  
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 23. oktober.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*