*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Nyt om kaldelse og ansættelse af ny præst
I aften har menighedsrådet på et ekstraordinært menighedsmøde fortalt om dets arbejde med at finde menighedens nye præst. Efter mødet er det en stor glæde at fortælle, at menighedsmødet enstemmigt besluttede at bakke op om ansættelsen af Christian Bylund. Christian Bylund tiltræder fra årsskiftet til 2020. Familien flytter til Tølløse - og vi har allerede fastsat søndag den 12. januar som den festdag, hvor vi byder dem velkommen til menigheden og til byen. - Nedenfor følger præsentationen af dem. 
Familien Bylund består af Carla på 2½ år samt Louise og Christian,
begge årgang 1989. Her fortæller de lidt om sig selv.  

Christian
Jeg hedder Christian Peter Heldgaard Bylund. Jeg har været en del af Hjørring bap-tistkirke siden min barndom, gået i søndagsskole, været spejder osv. Efter stu-dentereksamen fra Hjørring gymnasium for 10 år siden flyttede jeg til Aarhus for at studere teologi på Aarhus Universitet. I byen blev jeg en del af Aarhus Baptistkirke, hvor de første år gik med opstart og udvikling af børne- og ungdomsarbejdet. I de senere år har jeg arbejdet med nye gudstjenesteformer og studenterarbejde. Siden 2013 har jeg arbejdet i menighedsrådet.
De seneste 10 år har jeg herudover engageret mig i foreningsarbejde på landsplan, først igennem Baptistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde (BBU) i 6 år, herunder 2 år som formand. Her var jeg med til at udvikle nye unge ledere og lave teenage- og ungdomslejre. Efter disse år i BBU har jeg arbejdet i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) som repræsentant for de kirkelige organisationer, først som medlem af styrel-sen og de sidste to år som medlem af forretningsudvalget. Her har jeg primært arbejdet med ledertræning og foreningsudvikling.
Én af de ting, jeg mest brænder for, er udvikling af menigheden og dens guds-tjenestefællesskaber. Konkret brugte jeg mange af mine år i BBU på at lave ledertræningskurset Jeremias. Her tog vi de unge med til London for at se på, hvordan man arbejder med kirke andre steder. Disse ture og senere akademiske undersøgelser af, hvordan kirker kan virke i dag, har givet mig en nysgerrighed på gudstjenesten og på det, vi som kirke kan i 2019. Kirken er relevant for mennesker som aldrig før, og det er vores opgave at vise mennesker, hvad kirke er og kan være. Det glæder jeg mig til at gøre sammen med jer i Tølløse.
I dag, den 3. juni, har jeg afleveret mit speciale i teologi efter en lang årrække på studiet. Til efteråret læser jeg på Pastoralseminariet, hvor Folkekirkens præster får deres praktiske uddannelse. Og så kommer vi til Tølløse ...


Louise
Jeg hedder Louise Heldgaard Bylund. Jeg er født i Odder. Fra mit 6. år har jeg haft min barndom og ungdom i Randers, hvor KFUM og KFUK’s familieklubber, sommer-lejre osv. var en fast bestanddel. I 2004-05 gik jeg på Unge Hjems Efterskole, hvor jeg sidder i bestyrelsen i dag. Jeg har herigennem fået et hjerte, der banker for efter- og højskoleverdenen.
I 2008 blev jeg student fra Randers Statsskole. Efter et år som 'pige' i huset i Hørsholm begyndte jeg på teologistudiet i Aarhus, hvor jeg mødte Christian. 5 år senere blev vi gift - og i 2016 fik vi Carla. Efter nogle år kom min kandidateksamen i teologi på plads. Jeg er meget glad for at læse og jeg har fundet et emne, jeg bræn-der for, så i 2015 begyndte jeg som ph.d.-studerende og arbejder i dag med for-midling af den kristne tro gennem nutidige børnebibler.
Under studiet lærte jeg baptistmenigheden i Aarhus at kende. Jeg er blevet rigtig glad for denne kirkelige tradition og de venskaber, vi har fået her. Jeg plejer at sige, hvis nogen spørger, at vi er en økumenisk familie. Jeg føler stadig stor tilknytning til Folkekirken og nyder at komme der, men mødet med Baptistkirken har udvidet min horisont, og jeg føler nu, at jeg har flere kirkelige hjem.
Undervejs i studietiden har jeg arbejdet i boghandel og nyder stadig skønlitteratur, når der er luft til det. Jeg har desuden lavet børne- og familiegudstjenester i både Folkekirke og Baptistkirke. 
På menighedsmødet orienterede Kirsten Nielsen om arbejdet med at finde frem til vores nye præst - et arbejde, der har stået på i ca. ½ år - efter at Leif Nielsen havde indledt mødet med en refleksion om sammenhængen mellem Guds kærlighed, vores kærlighed til hinanden og vores nye præstefamilie. Han sluttede med at bede om Guds velsignelse over det kommende samarbejde. Menighedsmødet havde samlet 47 deltagere, der gav udtryk for stor glæde over rådets forslag og enstemmigt god-kendte ansættelsen. Til sidst fik vi en hilsen via video fra vores nye præstefamilie!
Tillid - og papir herpå 
Til en præsteansættelse hører pri-mært tillid mellem præst og me-nighed. Hertil kommer der også en arbejdsbeskrivelse, der skitserer de arbejdsområder, som Christian Bylund skal prioritere i det daglige arbejde, samt de forpligtelser me-nigheden har overfor præsten. Her skriver Christian Bylund under på ansættelsespapiret. - Velkommen!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 6. juni.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*