*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Jubilæumsgudstjeneste
Allehelgens-gudstjeneste

'Baptistreservatet'
OnsdagsCaféen
Fredagsfamilien 
Spejderne - helt i skoven
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke
Musikandagt på Tysingehave
Flygtningeindsamlingen 2019

Kvindernes Internationale Bededag
Kalenderen
Eftertanken
180 års jubilæumsgudstjeneste
På søndag den 27. oktober er det Baptistkir-kens fødselsdag. De første danske baptister blev døbt uden for København i 1839. Det vil vi markere i gudstjenesten og ved kirkekaffen. Vi får besøg af Rikke Nilsson, der prædiker ved gudstjenesten kl. 10.00. Velkommen!
Allehelgensgudstjeneste kl. 16.30
Søndag den 3. november fejrer vi Alle Hel-gens søndag, hvor vi mindes dem, der døde i årets løb. Birk Christensen prædiker ved nad-vergudstjenesten. Derpå spiser vi middag i Caféen. Husk tilmelding til Hanne Jensen på tlf. 5918 5282 el. 3025 7484. Vi indsamler en gave til landbrugsprojektet i Rubura, Burundi.
"Det naturskønne reservat for baptister"
Vi har fået en verdensmester! Flere kommuner gjorde krav på Mads Pedersens bor-gerskab, da han kom tilbage til Danmark med medaljen i landevejscykling. I Dagbla-det Politiken skrev Ole Rasmussen, at DR havde undersøgt sagen. Han kunne derfor fastslå, 'at Mads Pedersen er fra Tølløse ligesom 'Kyllingen', og dermed gik ugens brandingspokal til Holbæk Kommune, som ved kommunalreformen i 2007 opslugte det naturskønne reservat for baptister, cykelryttere og andet godtfolk'. Tak for det ...!
OnsdagsCaféens program d. 23. oktober
Kl. 12.30 er der kreative aktiviteter 
Kl. 14.00 fortæller Jørgen Krabbe om vores mission i Nagaland efter 1995.
Kl. 15.00 drikker vi kaffe eller the.
Kl. 15.30 synger vi fra Højskolesang-bogen - også efter frie forslag.
Kl. 17.30 slutter vi med fællesspis-ning og aftensang senest kl. 18.30. 
OnsdagsCaféens program d. 30. oktober 
Kl. 12.30 åbner den kre-ative Café 
Kl. 14.00 synger vi fra Ingemanns salmer, hvori han priser Gud for lyset og livet. Kurt Gjerrild er guide. Vi kommer også rundt om Ingemanns hi-storiske viser.
Kl. 15.00 drikker vi kaffe.
Kl. 15.30 lærer vi billed-behandling med IT-pro-grammet Paint.
Kl. 17.30 slutter vi med fællesspisning. Tag en let ret med til det fælles spisebord. Vi synger af-tensang inden kl. 18.30. 
OnsdagsCaféen er for alle, der har lyst - pluk gerne i programmet ...
Fredagsfamilien mødes
den 25. oktober kl. 17.00
På kirkens vinduer og døre sidder denne begejstrede figur! I kirken har vi et fællesskab med megen glæde og overskud. Det skyldes ikke mindst de børn, der går ud og ind af kirken. Den sidste fredag i måneden mødes børn og foræl-dre til spisning og undervisning.
Velkommen også til nye deltagere!
Spejderne -
helt ude i skoven
Spejderne mødes igen 'helt ude i skoven' - i Reservatet lørdag den 2. november kl. 9.30. Egentlig bur-de der vel stå 'helte ude i skoven'! Det gælder alle spejdere - ikke mindst de yngste. De trodser vejr og vind og den megen regn for at søge kammeratskab i Guds skøn-ne natur! - Godt gået alle helte!
SEND EN TANKE -
BED EN BØN
Ib Bagge er kommet til genoptræ-ning på Stenhusbakken i Holbæk
Jette Nørgaard har på hospitalet i Holbæk fået en ny hofte
Menigheden ønsker tillykke
Inger Skriver fejrer sin 75 års
fødselsdag den 26. oktober
Mogens Grarup fejrer sin 60 års
dåbsdag den 1. november
Næste musikandagt
Tirsdag den 29. oktober kl. 15.30 holder Karen Christiansen og Kir-sten Sørensen musikandagt på plejehjemmet Tysingehave. Alle er velkomne til at være med.
DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS LANDSINDSAMLING 2019 
Bliv indsamler den 3. nov.
Vi begynder denne søndag, hvor vi ikke har en formiddagsgudstjeneste, med at samle ind kl. 10.30 fra Ung-domsgården. Vi savner folk, der vil gå en rute. Tilmelding snarest til Poul Erik Jensen, tlf. 5918 5282.
Baptistkvindernes Bededag
Roskilde Baptistkirke mandag d. 4. nov. kl. 14.00
Baptistkvindernes internationale bededag kalder på kvinder fra 151 lande. I år er bededagen til-rettelagt af kvinder fra Caribien. Fra hele Sjæl-land samles man i Roskilde til fællesskab og bøn. Der er et trykt program på dansk med for-bønner for alle verdensdele. Det ligger i kirken. 
Velkommen i kirke
OKTOBER
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Rikke Nilsson, Det lille Kor
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Chistiansen m.fl. 
30. kl. 14.00: OnsdagsCafeen


NOVEMBER
02. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
03. kl. 16.30: Nadvergudstjeneste, Birk Christensen - derpå:
                      Spisning, Alle Helgens måltid (husk tilmelding)

04. kl. 14.00: Kvindernes Internationale Bededag, Roskilde baptistkirke
06. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen, besøg af Hans Raun Iversen

10. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Christian Bylund, Trine Skårhøj og
                      Sigrid Høgh-Lefholm

12. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
13. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
16. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
17. kl. 10.00; Gudstjeneste, Britta Kornholt
20. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom, Det lille Kor
26. kl. 15.30: Musikandagt på Tysningehave
27. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
30. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
Fra friluftsgudstjenesten i Lersøparken for
   5 år siden, da Baptistkirken fyldte 175 år   
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 6. november.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*