*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Luciaoptog og familiegudstjeneste 
Vi synger julen ind 
Finn Dyrhagen i Seniorgruppen på torsdag
Julekoncert med Liberty
Spejderjul i Tølløseskoven
Adventsalg fra Den kreative Café 
Tillykke
Musikandagt på Tysingehave
KvindeNetværket
Husk venligst dine bøger
Bibelen 2020
Kalenderen
Eftertanken
Familiegudstjeneste med Santa Lucia
På søndag kl. 10.00 inviteres vi alle til familiegudstjeneste med Lucia-optog kl. 10.00. Fredagsfamilien har øvet på at synge Santa Lucia-sangen og børnene er spændte på, hvordan det går! Kom og se! Rikke Nilsson er prædikant. Gudstjenesten er tilrette-lagt af Ane Hylleberg, Rikke Skårhøj og Heidi Ingeman-Nielsen. 
Vi synger julen ind - søndag, den 15. december 
Alle sejl er sat til, når vi mødes til gudstjenesten midt i december - og når vi går fra kirke, fejler vores julestemning intet! Vi skal synge julens salmer, lytte til orgel, trompet, trækbasun - og til mandolin, sav og harmonika. De med-virkende er Kirsten Sørensen, Morten Lerstrup Hylleberg, Emil Jul Hylleberg, Jørgen Skriver, Ib Bermann Schmidt og Henning Skriver samt Det lille Kor. Gudstjenesten er tilrettelagt af Leif Nielsen og Kurt Gjerrild. Kom og syng med!
Glimt fra gudstjenesten 1. søndag i advent. Ved orgelet sidder Anker Axelsen. Adventskransen er designet af Ninna Krabbe. 
Juleforventninger på 2. sal
Der er ikke tale om nogen 'kravlenisse', men det foregår alligevel på 2. sal, når Seniorgruppen indbyder til 'juletime' med den tidligere provst Finn Dyrhagen, der er kendt for meget godt på vores egn. Seniorgruppen mødes torsdag den 5. december kl. 14.00 til det sidste møde i 2019. 
Spejderne mødes ude i Reservatet til juleafslutning
Alle spejdere: Familie-, flok- og tropspejdere mødes i Tølløseskoven lørdag den 14. december kl. 9.30. Årstiden er mørk, men glade spejdere lyser op og spreder mørket! - Vi ønsker en god afslutning på spejderåret!
Adventsalg fra
Den kreative Café
Gennem det meste af året har flit-tige hænder i Den kreative Café fabrikeret kort med mange motiver og engle til ophæng på juletræet. Nu sælges dette til fordel for for-ældreløse børn i Rwanda og Bu-rundi. Caféen er åben i forbindelse med de fleste arrangementer i de-cember. - Eller bestil på 6171 7287.
Menigheden ønsker tillykke

Jonna Bagge fejrer 60 års dåbsdag den 6. december
Karen Nielsen fejrer 60 års dåbsdag samme dag
Susanne Kofoed fejrer 40 års dåbs-dag den 9. december
Markus Offenberg fejrer 18 års fødselsdag den 7. december  
Musikandagt på Pleje-hjemmet Tysingehave
Tirsdag den 10. december kl. 15.30 holder Karen Christiansen og Kir-sten Sørensen musikandagt på ple-jehjemmet Tysingehave. Alle er vel-komne til at møde op og synge med!
Er du med i KvindeNetværket - eller har du lyst til at bli' det?
KvindeNetværket udretter så mange spændende ting, at enhver af os kvinder med interesse i Baptist-Kirkens arbejde vil have glæde af og være stolte over at blive en del af det. Se www.baptistkvinder.dk
Giv Bodil Melkær eller Bodil Hylle-berg besked, hvis du er eller vil være med. Prisen er 160,- kr. om året. Der følger tre blade med hvert år.  
Tag kontakt til bodil@melkaer.dk eller til bodilhylleberg@outlook.dk  
Der er trængsel på boghylden i KirkeCaféen - husk dine bøger
Terkel Ajbro skriver: 'Vi har et positivt problem - vi drukner i gode bøger! Mange bøger har stået i kirken meget længe, så hvis alle, der har lyst, har læst din bog, og den således ikke bliver udlånt mere, så tag den med hjem og giv plads til en ny bog. Husk at sætte navn i dine bøger!' Og hent evt. et ark med bogklubbens ex-libris her:
http://baptistmenighed.dk/wp-content/uploads/2015/07/ex-libris.pdf

'Bibelen 2020' er en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – oversat af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk. Den udkommer den 20. marts 2020. En oplagt julegave til 399 kr. Og bestilles den nu, får man bogen 'Når bibelen oversættes' med til samme pris. Den nye bibel baserer sig på en revideret udgave af Den Nye Aftale, der udkom i 2007, og så en ny, samlet oversættelse af Det Gamle Testamente. Et arbejde, der blev påbegyndt i 2013. Bestilling skal ske inden 31.12. til Bibelselskabet på netbutik@bibelselskabet.dk 

Velkommen i kirke

DECEMBER
05. kl. 14.00: Seniorgruppen, Finn Dyrhagen
08. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Rikke Nilsson m.fl. - Luciaoptog
10. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen og Kirsten Sørensen
10. kl. 19.30: Gospelkoret Libertys julekoncert
14. kl. 09.30: Spejderkredsens juleafslutning i Reservatet
15. kl. 10.00: Vi synger julen ind, Kurt Gjerrild, Leif Nielsen, Lille Kor m.fl. 
22. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste
24. kl. 11.00: Julegudstjeneste, Jan Grønborg
      kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Jan Grønborg
29. kl. 15.00: Gudstjeneste, Bent Hylleberg
           15.45: Julehygge i Caféen

JANUAR
01. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste, Bent Hylleberg
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Birk Christensen

09. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Storm P. å Herren' ved Morten Seindal Krabbe
12. kl. 10.00: Indsættelsesgudstjeneste, Christian Bylund m.fl.
           11.30: Frokost og velkomstfest for familien Bylund 

16. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Mit liv som landets yngste borgmester'
                      ved Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk 
Santa Lucia - hvem var mon hun?
Lucia døde omkring år 300. Hun blev henrettet på Sicilien grund af sin tro, fordi kejseren forfulgte de kristne. Hun blev altså martyr. Vi skal op i 700-tallet, før vi støder på en egentlig beretning om hendes liv og død. Skikken at gå i Lucia-optog kom til Danmark under 2. verdenskrig fra Sverige. Optoget fin-der sted den 13. december - den dag, Santa Lucia led martyrdøden.
Også i dag bliver kristne forfulgt på grund af deres tro på Jesus. Kristne er verdens mest forfulgte religiøse gruppe. Hver dag bliver der i gennemsnit slået 11 kristne ihjel. Vi har god grund til at modtage julens budskab om fred. 
Maleri af Francesco del Cossa 1473, Natíonal Gallery of Art, Washington D.C. 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 18. december.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*