*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
To gudstjenester - hvem prædiker?
Seniorgruppen synger
Menighedens årsmøde
OnsdagsCaféen x 2
Spejderne mødes i Reservatet
Menigheden ønsker tillykke
Nyt flygel - i kirken 
Tysingehave
International bededag
Ny bibeludgave - og festivitas
Kalenderen
Eftertanken
To gudstjenester - hvem prædiker?
Ikke alt kan forudsiges, men forberedes

Præstefamilien Bylund venter familieforøgelse med barselsorlov til følge. Vi forventer derfor, at vi søndagene den 8. og den 15. marts har vikarer på prædikestolen. Kom og se, om prognosen holder - og hvem der prædiker ...
Familiegudstjenester - med og uden masker
Familiegudstjenesten på fastelavns søndag viste mange fantasifulde børn i sjove udklædninger. Se et udsnit her nedenfor! Sådan bliver det ikke til familie-gudstjenesten den 15. marts, som Rikke og Trine Skårhøj tilrettelægger. Den kommer til at handle om en lille mand, der kravlede op i et træ for at se Jesus.
Sangen har vinger
- og den fører os mange steder hen!
Det er den arbejdstitel, som Leif Nielsen og Kurt Gjerrild har givet sig selv for mødet i Seniorgruppen torsdag den 5. marts kl. 14.00. Programmet vil bestå af 15 sange: 'Vi vil synge sange, der fører os ud i den vide verden, sange der viser os nogle af livets almindeligheder, sange om følelser, sange om både vinden og vingerne samt sange, der kan hjælpe os med at kunne huske noget. Sange og salmer er digte, der har fået en melodi, og i langt de fleste tilfælde er det netop melodien, der gør, at vi husker digtet. Derfor har vi valgt sange med melodier, der har ’luft under vingerne’, siger de to forsangere, der glæder sig til at lede os igennem en god sangoplevelse, der forfører os! - Velkommen!

Velkommen til menighedens årsmøde
 Menighedens årsmøde afholdes søndag den 23. marts efter gudstjenesten.
'Årsberetningen 2019 og Håndbogen 2020'
kan hentes i kirken fra og med søndag den 8. marts.
Heri findes en del af det materiale, der er på dagsordenen til årsmødet.
ONSDAGSCAFÉENs kreative aktiviteter
Fra klokken 12.30 til 17.00 er der stor aktivitet i Caféen. Her kan du være med til Papirklip, hvor der bliver produceret kort til bl.a. fødselsdage og højtider. I Strikkecaféen omdannes metervis af garn til trøjer til børn i Rwanda og Burundi. Og i Tegneværkstedet kan du lære at tegne portræt-ter af personer og dyr. Overskuddet går ubeskå-ret til børn og unge i Rwanda og Burundi. 
OnsdagsCaféen den 4. marts kl. 14.00
Kl. 14.00: International mission i Vietman - var det muligt?
Jørgen Krabbe fortsætter sine erindringer om BaptistKirkens mission.
Kl. 15.30: Per Christiansen lærer os at bruge PowerPoints
Medbring din egen PC - og PC vil lære os, hvad PowerPoints kan fortælle!
OnsdagsCaféen den 11. marts kl. 14.00
Kl. 14.00: Bent Hylleberg fortæller mere om 2. verdenskrig 
Denne gang drejer det sig om Fr. Bredahl Petersen - han var både præst for nazistiske medlemmer i Købnerkirken og ledende modstandsmand.
Kl. 15.30: Vi finder Højskolesangbogen frem - og alle synger 
Alsang hørte krigens tid til. Nu er alsangen populær igen - også vi synger med. Jette Nørgaard viser vej - og vi synger frit fra bladet en times tid.
OnsdagsCaféen slutter hver gang med fællesspisning kl. 17.30. Velkommen.
Spejderne mødes i Reservatet
Spejderne mødes hveranden lørdag i Tølløseskoven. Det gælder både familiespejderne, flokken, troppen og gruppen. Velkommen i det forårsgrønne! Mon bøgen er sprunget ud? Næste gang: Lørdag d. 14. marts kl. 9.30.
Menigheden ønsker tillykke
Margit Christiansen fejrer 65 års dåbsdag d. 13. marts. 
Henrik Kristiansen fejrer 60 års fødselsdag 6. marts.
Mogens Grarup fejrer 75 års fødselsdag d. 6. marts. 
Jørgen Krabbe fejrer 80 års fødselsdag d. 11. marts.
Esther Kvist fejrer 90 års fødselsdag d. 15. marts. 
Heilesens flygel
Der var glæde i menigheden, da vi kunne flytte Karl Heilesens flygel ind i kirken. Han havde ønsket det sådan, da han flyttede på plejehjem. Instrumentet var gammelt, og desværre viste det sig, at flytningen fik forskellige skader til at træde tydeligt frem, og sagkyndige frarådede os at tænke på reparationer.
 
Som mange ved, stod flyglet ubrugt og ventede på, at en løsning skulle vise sig. Den har vi nu. I slutningen af januar blev vi præsenteret for et instrument, der skulle sælges inden 1. februar. Prisen var reduceret til 18.000 kr., men den betingede en hurtig beslutning. Musikfolkene blev hørt, og menighedsrådet sagde ja, forudsat at vi sikrede os, at instrumentet var i orden. Samme dag kørte Kirsten og Erik Sørensen sammen med Leif Nielsen til Roskilde. Kirsten spillede og nikkede begejstret ’ja’. Nu står flyglet i kirken og er spilleklart.
 
Karl Heilesens døtre er orienteret om skæbnen for deres fars flygel. Og de er også orienteret om den løsning, vi er nået frem til. Det beløb, som blev givet til menigheden i stedet for blomster til Karl Heilesens bisættelse, er helt naturligt medgået til betalingen af det nye flygel. Menighedsrådet tror, at denne løsning er i Heilesens ånd, og at det bliver til glæde, som det var hans ønske.

På billedet ovenfor ses flyglet - og det der er endnu bedre: Tre af vores dygtige pianister samt en kommende! Alle glæder sig over det nye flygel. Fra venstre ses Hanne Bruus, Trine Skårhøj og Heidi Ingeman-Nielsen med datteren Anna.
Kommende musikandagter
på Plejehjemmet Tysingehave
Tirsdagene den 3. og den 17. marts kl. 15.30 holder Christian Bylund og Kirsten Sørensen musikandagt på Tysingehave. - Alle er velkomne. 
KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG
Kvinder fra Zimbabwe leder i bøn fredag den 6. marts kl. 14.30 i Uger-løse Sognegård på den økumeniske bededag. Inge-Lise Lollike taler over emnet: Rejs dig, tag din seng og gå!
Dette er en annonce, som vi gerne bringer. Den henviser til, at vi alle får en ny udgave af hele Bibelen. Det fejres i mange kirker søndag den 22. marts. Se mere på 
www.bibelselskabet.dk
Velkommen i kirke
MARTS
03. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
04: kl. 14.00: Onsdagscafé 
05. kl. 14.00: Seniorgruppen: Sangen har vinger, Leif Nielsen og Kurt Gjerrild
08. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund og Lille Kor
11. kl. 10.00: Onsdagscafé
14. kl: 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
15. kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Trine og Rikke Skårhøj m. fl.
17. kl. 10.00: Musikandagt på Tysingehave
18. kl. 14.00: Onsdagscafé 22. marts
22. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund
           11:00: Kirkefrokost og menighedens årsmøde
25. kl. 14.00: Onsdagscafé
27. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
28. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
29. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste. Se tirsdag den 31.
31. kl. 19.00: Gospelgudstjeneste med Liberty: Gud, gospel og gulerodskage 
31. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave

APRIL
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund. Palmesøndag
09. kl. 16.30: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund. Skærtorsdag
      kl. 17.30: Fællesspisning
12. kl. 10.00: Påskegudstjeneste, Christian Bylund
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen og Lille Kor
26. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund
EFTERTANKEN 
Mandag den 9. marts kl. 18.30 er alle sjællandske menigheder inviteret til Kors-kirken i Herlev af Baptistkirkens ledelse. Fra 19.00-21.00 indbydes vi til at drøfte vore fælles missionsopgaver ude og hjemme. Grundlaget for samtalen er vores Missionserklæring 2019-2024, der i overskrifter ses herover. Frist for tilmelding er onsdag den 4. marts til Baptistkirkens Sekretariat på 2299 0424.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 16. marts 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*