*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Tænd et lys, når du kommer ...
Husk onsdag aften:
     Om at miste - og finde
Marianne Jelved besøger os
Jan Grønborg prædiker
Skal vi være gode venner?
OnsdagsCaféen
Noget for børn
Menighedens nye Håndbog 2018
Kvindernes internationale bededag
Baobab Singers 
Temadag om mission
BaptistKirkens Håndbog 2018
Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke
Tænd et lys ved Kristuslyset i kirkens lysglobe - og bed din egen bøn
Velkommen til gudstjeneste hver søndag kl. 10.00
Husk i aften onsdag: Om at miste - og finde 
Med udgangspunkt i at miste sin tiårige søn vil kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm synge og tale om sorgen, som vi alle møder i livet, og om at finde håb og opdage nye veje til at finde liv.

Læs mere her: 
http://baptistmenighed.dk/2018/02/en-aften-om-at-miste-og-finde/
 
Onsdag den 21. februar kl. 19.00.
Marianne Jelved besøger Seniorgruppen
Marianne Jelved behøver ingen præsentation. Hun er en af vores politiske nestorer, der oven i købet har boet i vort eget område. 
Som radikal politiker har hun beklædt snart sagt alle politiske hverv både i folketinget og i skiftende regeringer. Hun mestrer meget af alt: Skole, kirke, kultur og økonomi - for blot at nævne nogle af hendes kompetencer.
Marianne Jelved besøger Seniorgruppen torsdag den 1. marts kl. 14.00. 
Besøg af Jan Grønborg
For mange år siden læste Jan Grøn-borg på vort teologiske seminarium her i Tølløse. Siden blev han sognepræst på Fyn, døvepræst øst for Storebælt og kyrkoherde i Sverige. Søndag den 4. marts prædiker han her hos os kl. 10.00. Velkommen!
Skal vi være gode venner?
Familiegudstjenesten den 11. marts handler om venskab. Og vi skal finde ud af, om Jesus er tankelæser! Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm har noget på hjerte - sammen med Allan Ibsen. Kom og hør, hvad det mon er!
OnsdagsCaféen
byder velkommen
med et fast program,
der ser sådan ud


12.30: Den kreative Café arbejder
14.00: Varieret program, se nedenfor
15.00: Fælles kaffepause for alle
15.30: Varieret program, se nedenfor
17.30: Mulighed for fællesspisning
Onsdag den 28. februar
Kl. 14.00: Litteraturcafé ved Karen Nielsen

Om Jesper Wung-Sungs omfattende og spændende forfatterskab. Jesper Wung-Sung er den seneste modtager af 'De gyldne Laurbær'.
Kl. 15.30: Film ved Peter Bundgaard

Onsdag den 7. marts
Kl. 14.00 Bibelværksted ved Allan Ibsen
Vi fordyber os i den kommende søndags evangelium fra Johannes-evangeliet kap. 6, vers 24-37.
Kl. 15.30: Internetcafé ved Per Christiansen. Medbring dine PC- og mobil-problemer! 

Begge onsdage sluttes eftermiddagen med fællesspisning kl. 17.30

Måltidet er et sammenskudsgilde. Kom med mad til to - og spis de andres kreative retter! På den måde spiser vi varieret - og det hele bliver gratis! 
Der foregår også noget for børn

Tropspejderne mødes efter denne plan:  
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 i Reservatet 
9.-11. marts: Weekend i Jerndalshytten, Hvalsø
 
Familiespejderne mødes således:
Lørdag den 10. marts kl. 9.30 i Reservatet

Fredagsfamilien mødes til spisning sidste fredag i hver måned kl. 17.00 - næste gang bliver nu på fredag, den 23. februar 
Tølløse Baptistmenighed

Årsberetning 2017 - Håndbog 2018

 
Årsberetningen og Håndbogen kan afhentes i kirken fra søndag 11. marts
Den følgende søndag samles vi til årsmøde efter gudstjenesten kl. 10.00
Kvinderens internationale
Bededag 2018


Kvinder fra Surinam leder kvinder fra hele verden i bøn fredag d. 2. marts kl. 14.30 i Sognegården i Ugerløse, Kirkevej 4. 

Temaet er. 'Gud så, at det var godt!' 

Dagen er tilrettelagt af en økumenisk kvindekomité. Alle er velkomne.

Se mere på www.kvindebededag.dk
Koncert med Baobab Sisters tirsdag d. 20. marts kl. 19:30
Husk at købe billetter til forårets koncert - se Nyhedsbrevet i sidste uge.
Billetter af 85,- kr. købes på Billetto: https://billetto.dk/da/e/koncert-med-baobab-sisters-billetter-255624
Temadag om International Mission i Århus
Lørdag den 7. april samles interesserede fra alle menigheder for at drøfte fremtiden for vores inter-nationale mission. Oplæg af Peter Samuelsen fra Dansk Missionsråd og Julien Nsengiyumva fra Burundi. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.
Tilmelding og yderligere information her:
http://baptistkirken.dk/temadag-om-international-mission/
Baptisternes Håndbog 2018
For alle, der gerne vil følge arbejdet i vores kirkesamfund på lidt tættere hold, er Baptisternes Håndbog et nyttigt redskab. Her findes adresser, beretninger om Baptistkirkens arbejde og regnskaber for det fælles virke. Selv om bogen først kommer til juni, er det allerede nu, den skal bestilles hos:
Inger Ajbro - på mail: inger.ajbro@gmail.com - eller telefon: 6127 6297
Man kan også skrive sig på bestillingsliste i kirken. Sidste frist er 8. marts.
Prisen bliver ca. 75,- kr. i lighed med tidligere år.
Velkommen i kirke 

FEBRUAR
21. kl. 13.00: Onsdagscaféen er åben
21. kl. 19.00: En aften om at miste - og finde, Klaus Høgh-Lefholm 
22. kl. 14.00: Andagt på Tysingehave, Allan Ibsen
23. kl. 17.00: Fredagsfamilien
24. kl. 09.30: Tropspejderne mødes i Reservatet
25. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
28. kl. 13.00: Onsdagscaféen er åben

MARTS
01. kl. 14.00: Marianne Jelved besøger Seniorgruppen
04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Jan Grønborg og Allan Ibsen
07. kl. 13.00: Onsdagscaféen er åben
09. kl. 19.00: Tropspejdernes weekend begynder
10. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i reservatet
11. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Trine, Sigrid og Allan
14. kl. 13,00: Onsdagscaféen er åben
18. kl. 10.00: Gudstjeneste og menighedens årsmøde
20. kl. 19.30: Koncert med Baobab Sisters

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

 
Simon Grotrian 2006
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 7. marts.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*