*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Alle Helgens-gudstjenesten
Flygtningeindsamlingen
Reformationsaften om døberne
Seniorgruppen
Børn og unge
Kirkekoncert
Onsdags-Caféen
Ny oversættelse af Det gamle Testamente
Karl Heilesens flygel
'Herrens veje'
En anderledes økonomi?
Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 40 17 61 80
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i ulige uger, har deadline søndagen inden
Nyhedsbrevet, der sendes via mails, kan bestilles af alle interesserede 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 15. november 
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*