*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Sommerhøjskolen er aflyst 
Besøg af Hans Henrik Lund 
Fælles gudstjeneste i Gl. Tølløse
Ny formand for Gospelkoret
Spejderne på Mosttorvet
Send en tanke, bed en bøn
Musikandagt på Tysingehave
Kalenderen
Eftertanken
LØRDAGENS PROGRAM ER AFLYST
Sommerhøjskolens program om lørdagen er desværre aflyst pga. et ikke tilstrækkeligt stort antal tilmeldte. Søndagens gudstjeneste gennemføres i sognekirken i Gl. Tølløse som en fællesgudstjeneste.
Se nedenfor.
Alle, der har betalt via MobilePay, får tilbageført deres betaling. 
Besøg af Hans Henrik Lund
søndag d. 18. august prædiker Hans Hen-rik Lund ved gudstjenesten. Hans Henrik Lund er uddannet baptistpræst, men har de seneste mange år været drivkraften bag Kir-kernes Integrations Tjeneste. Efter gudstjene-sten fortæller han om integrationsarbejdet.  
Hvor mange migranter bor der i Danmark? Hvor mange af dem er kristne? Og hvilken slags kristne? Kom og få svar og lær nyt om in-tegrationen i vort land - et emne, som alle taler om. Velkommen!  
Fælles gudstjeneste med sognemenigheden i Gl. Tølløse 
Gudstjenesten den 25. august kl. 10.00 finder sted i sognekirken i Gl. Tølløse. Gospelkoret Liberty synger, Lene Hjære Østergaard prædiker. Selv om lørda-gens program måtte aflyses, fejrer vi naturligvis gerne gudstjeneste sammen.
Ny formand for Liberty
Gospelkoret har valgt ny formand. Det blev Sabine Krohn Mansdotter, der er godt kendt med kirkeligt ar-bejde. Hun er ansat som Kirke- og kulturmedarbejder ved Kirkerne i Vipperød. Her laver hun mange ting – bl.a. Babysalmesang og Tumlinge-leg i Sognegården og Sommerkirke for børn. Vi glæder os over, at netop Sabine nu også er blevet formand for Liberty. Velkommen til opgaven!
Spejdere hjem fra lejr i Tyskland til cykelløb på Mosttorvet 
Vores ældste spejdere deltog sammen med 20 andre danske bap-tistspejdere på de ty-ske baptisters spejder-lejr i sommer. Næppe var de hjemme igen før de mest vågne stillede op for at lave pande-kager og snobrød på Mosttorvet, da cykel-løbet blev afviklet i søndags. Dagens foto-graf syntes godt om deres fabrikation ...
Send en tanke - bed en bøn
Ib Bagge er hjemme igen efter ind-læggelse i Holbæk med bl.a. lun-gebetændelse. Han kæmper nu for at komme til kræfter igen. 
Den næste musikandagt på Tysingehave
Tirsdag den 20. august kl. 15.30:
Musikandagt ved Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
Velkommen i kirke 
AUGUST
18. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hans Henrik Lund
20. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen 

25. kl. 10.00: Fælles nadvergudstjeneste i Gl. Tølløse kirke,
                      Lene Hjære Østergaard og Gospelkoret Liberty


SEPTEMBER
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Jan Grønborg 

03. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen 
08. kl. 10.00: Høst- og familiegudstjeneste, Rasmus Jonstrup,
                      Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm

11. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
22. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen

25. kl. 14.00: OnsdagsCaféen begynder 
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
Jesus sagde: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 28. august.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*