*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Påsken skal også fejres i kirken ...
   Familiegudstjeneste, palmesøndag
   Skærtorsdag, nadvergudstjeneste og spisning 
   Påskedag, festgudstjeneste

Onsdagscaféen - sidste gang i foråret  
Spejderlivet i Tølløse Skoven
Arbejdsdag i og omkring kirken
Seniorgruppens udflugt - hvorhen?
Musikandagt på Tysingehave
Ungdomsgården lejes ud ...

Tillykke
Planlæg sommerferien

   Kirkedage på Heden   
   Seniorsommerdage i Nyrup
   Seniorhøjskolen i Rebild
   Sommerstævnet på Lindenborg

Kalenderen
Eftertanken
PÅSKEN SKAL OGSÅ FEJRES I KIRKEN 
I år indbydes vi til tre forskellige gudstjenester i påskeugen
1. Familiegudstjeneste Palmesøndag kl. 10.00
Kom og vær med, når Jesus rider ind i Jerusalem! Hvad netop det indtog betyder, vil Lars Thorndal fortælle både børn og voksne om. Trine Skårhøj og Lars Thorndal har sammen tilrettelagt dagens familiegudstjeneste. Velkommen!
2. Nadvergudstjeneste Skærtorsdag kl. 16.30
Skærtorsdag fejrer vi nadver, fordi Jesus den dag spiste påskemåltidet med sine disciple, og der indstiftede nadveren. Efter gudstjene-sten spiser vi et påskemåltid sammen kl. 17.30. Også her er alle velkomne, men husk, at køkkenet ønsker, at vi tilmelder os til denne fællesspisning. Vi får besøg af Jan Grønborg, der vil fejre gudstjeneste med os og fortælle om den historie, der knytter sig til Skær-torsdag. Velkommen!
3. Påskegudstjeneste Påskemorgen kl. 10.00
Denne søndag er den mest betyd-ningsfulde og den festligste af alle søndage! Her samles vi for at fej-re, at Jesus opstod. Døden kunne ikke fastholde ham i graven. Hvad det betyder i dag, vil Bjarne Willer forkynde for os. Han har været præst i flere baptistmenigheder gennem et virksomt liv og bor nu i Vanløse. Til højre kan du se, hvor-dan Arne Haugen-Sørensen for-tolker påskens evangelium om, at JESUS er OPSTANDEN! Han lever!
Sidste Onsdags-Café - nu på onsdag
Vi får besøg af Inge og Finn Günter, der tager os med på pilgrimsvandring. Først en tur til Assisi kl. 14.00 hvor vi skal møde Frans - og derpå efter kaffen ud i foråret på en kort tur omkring kirken, hvor vi selv prøver at få erfaringer som pilgrimme. Kom og oplev, at vandringen i sig selv kan blive en bøn. - Efter vandrin-gen er der kl. 17.30 fællesspisning og aftensang.
Tag med familie- og tropspejderne i Tølløse Skoven
Hver anden lørdag trækker spejderne i uniform - både børn og voksne - og de mødes i Reservatet kl. 9.30 i Tølløse Skoven. Det sker igen den 20. april. Der er altid plads til flere børn og engagerede forældre. Se her, hvor sjovt de har det!
Arbejdsdag i og omkring kirken onsdag d. 24. april kl. 13.00
Der er brug for mange hænder - både kvinders og mænds - når kirken og haven skal gøres forårsklar. Det hjælper år for år. Billedet er fra sidste år! 
Ring til Erik Sørensen på 2217 0471 - og sig, du gerne deltager ...
SENIORGRUPPENS UDFLUGT TAGER OS TIL SAMSØ!
Der bliver solskin over Samsø den 28. maj, når Seniorgruppen ankommer. Sejltiderne kan vi ikke ændre. Derfor skal vi fra Tølløse allerede kl. 7.30.
På Samsø får vi lokal guide, der kender både øen og dens gode spisesteder. Hele herligheden koster kun kr. 450,-. 
Se det detaljerede program i kirken.

Tilmeldelse til Per Christiansen på 2165 6423
Den næste musikandagt på Tysingehave
bliver tirsdag den 16. april kl. 15.30 med Per Nørgaard og Kirsten Sørensen. 
UNGDOMSGÅRDEN UDLEJES TIL FEST
Henvendelse til Asta og Bjarne Sonne på 4017 6180
Menigheden ønsker tillykke
Ellen Margrethe Jørgensen fejrer 65 års dåbsdag 18. april
Lone Semmelhaack fejrer 60 års dåbsdag den 19. april
Elisabeth Kyrø-Rasmussen fejrer 95 års dåbsdag 21. april
Kirstine Hansen fejrer 18 års fødselsdag 23. april
PLANLÆG SOMMERFERIEN
- der er mange gode tilbud


Kirkedage på Heden, 30. maj - 2. juni  
Seniorsommerdage i Nyrup, 19. - 20. juni
Sommerhøjskolen i Rebild, 6. - 13. juli
Sommerstævnet på Lindenborg, 21. - 27. juli

Tag et program i kirken - eller søg på nettet
Velkommen i kirke 

APRIL
10. kl. 14.00: Onsdagscaféen: Til Assisi og på pilgrimsvandring, Inge og Finn Günter
14. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Lars Thorndal og Trine Skårhøj
16. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard
08. kl. 16.30: Skærtorsdag, nadvergudstjeneste, Jan Grønborg
                      Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Caféen

20. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
21. kl. 10.00: Påskegudstjeneste, Bjarne Willer 
24. kl. 13.00: Arbejdsdag i og omkring kirken
26. kl. 17.00. Fredagsfamilien 
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lene Hjære Østergaard og Ole Lundegaard
                      Kristendomsklassen medvirker; b
arnevelsignelse

30. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard

MAJ
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Johannes Aakjær Steenbuch
12. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

14. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kurt Gjerrild og Leif Nielsen
15. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund, Det lille Kor
21. kl. 19.30: Libertys sommerkoncert
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lars Thorndal
28. kl. 07.30: Seniorgruppens udflugt til Samsø 
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard
Graven er tom!
Herren er opstanden! Halleluja! Herren er opstanden!  
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 24. april.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*