*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Sang- og musikgudstjeneste på søndag 
To gudstjenester i juli med morgenkaffe
Sommerstævnet i baghaven 
Spejderliv i sommer
Menigheden ønsker tillykke
Aksel Sejer 100 år 
Et 30 års jubilæum
Jeppe Bruus i Folketinget
Kirkehistorie i Tølløse - mellem to kirker
Musikandagt på Tysingehave
Nabohjælp - med et blik til Nyrup
Henvendelse til menigheden i juli 
Kalenderen
Eftertanken
Sang-og musikgudstjeneste 7. juli 
Vi får igen besøg af Rune Funch, der har tilrettelagt en gudstjeneste med sange og salmer over temaet 'at rydde hindringer og tage ansvar'. Denne gang har han Christina Lundegaard med som sanger. Vi skal lytte til solo og duet - og vi skal selv synge meget ... Før nadveren indsamler vi en kollekt til projekt 'Som-merlejre for børn i Hviderusland'. Giv en god gave!
Morgenkaffegudstjenesterne foregår i KirkeCaféen
Søndagene den 14. og den 28. juli samles vi til to gudstjenester, hvor vi begynder med morgenkaffe og fællesskab. Den første er tilrettelagt af Hanne Frederiksen, den anden af Bent Hylleberg. Ved den sidstnævnte er der også nyt fra Sommerstævnet.
Søndag den 21. juli er vi alle inviteret til Sommerstævnet i menighedens baghave - på Efterskolen Lindenborg ved Bramsnæs Vig. Stævnet begynder med et festligt åbningsmøde for alle aldre kl. 16.00. Om aftenen kl. 19.30 prædiker Kristian Bonde-Nielsen fra Vanløse Frikirke.
Mandag den 22. juli står i Baptistkirkens tegn. Landskonferencen, der afvikles fra kl. 9.30 til 17.00, begynder med en minde- og nadvergudstjeneste. Her mindes vi årets døde og glæder os over dem, der blev døbt i årets løb. 
Tirsdag den 23. juli er stævnets gæstedag med et familievenligt program og gratis adgang. Tirsdag aften taler Elijah Brown, generalsekretæren for Baptisternes Ver-dens Alliance. Gå ikke glip af det! Adgang til stævntets program i dagtimerne kræver uge- eller dagkort, der kan købes i Informationen.
Fredag den 26. juli er der friluftsgudstjeneste med dåb og nadver ved Bramsnæs Vig. Ønsker du at blive døbt, bedes du tale med Bent Hylleberg om det på forhånd. 
Der er mange spændende punkter i programmet, som burde fremhæves, men det skal siges, at bibelundervisningen i år fra tirsdag til fredag er lagt i hænderne på Mikael Tellbe og Per Arne-Dahl. Hver dag kl. 10.00-11.00.
Der er et omfattende børneprogram for børn i alle aldre gennem hele ugen. Tirsdag, onsdag og torsdag aften kl. 19.30 er der altentive aftenprogrammer - torsdag med Iben Krogsdal, hvor vi synger af hendes salmer om glæde, sorg og opstandelse.
Tag et program i kirken for hele ugen - eller se det på www.sommerstævne.dk
Spejdernes sommerlejr 2019
Tropspejderne forbere-der sig her på deres sommerlejr, der finder sted ved Wolfsburg sammen med tyske spejdere i dagene 27. juli til 4. august. Vi ønsker god tur sydpå og en rigtig god lejr!
Menigheden ønsker tillykke
Johanne Kofoed vies til Thomas Lundegaard i Købnerkirken lørdag den 13. juli.
Katrine Lenhard vies til Nikolaj Schrøder i Vårst baptistkirke lørdag den 3. august.
Mads Præstholm fylder 18 år den 16. juli.
Gerda Lerstrup Hylleberg fylder 10 år den 28. juli.
Jakob Ajbro fylder 40 år den 3. august. 
Tillykke til en 100 årig - og tak for tro tjeneste 
En rengøringsjubilar takker af ...
Torsdag d. 13. juni havde hold 4 rengøringen i kirken. På holdet er der flere, der har været med gennem 30 år, men særlig én blev fejret, nemlig Axel Sejer.
Han ønskede nu ’at gå på pension’ her kort før sin runde fødselsdag i august. Ved kaffen sagde Axel tak med en lille tale, som vi gengiver efter manuskript:
”Jeg har kontaktet Kurt i god tid om min forestående afgang, da det jo er en eftertragtet stilling, så der blev god tid til at vælge en ny! Man skal bare ind-ordne sig under husets love og regler – der er jo ingen køre- og hviletids-bestemmelser. Det er med et vist vemod, jeg forlader stillingen. Jeg vil komme til at savne jer og støvsugeren efter lang og tro tjeneste inden for rengørings- og støvsugerbranchen! Men man må jo holde op, mens legen er god for at nyde de sidste livsår. Nogen bliver slidt ned, men jeg føler mig slidt op! Tak for et godt samarbejde til hele holdet igennem årene".

... og inviterer os til fødselsdag
"Torsdag d. 15. august bliver jeg 100 år. I den anledning vil det glæde mig at se familie og venner til brunch i Tølløsehallen kl. 10.00 -13.00. Mange hilsner Axel Sejer Jensen".
30 års jubilæum for rengøringsholdene
Kurt Gjerrild har været i arkiverne! Han fortæller: Det var i sommeren 1989, vi gik over til den nuværende ordning med rengøringshold. Indtil da havde vi betalt for rengøringen. De første år overførte vi de sparede rengøringspenge – 20.000 kr. pr. år – så vi i 1991 kunne tage vort nuværende orgel i brug.
På hvert af de 4 rengøringshold er der 5-7 aktive, der for en måned ad gangen holder kirken pæn og ren. Der er god plads til flere. Du kan melde dig ved at kontakte Hanne Jensen på telefon 59 18 52 82.
Der er mulighed for at fejre 30 års jubilæum kort før, du fylder 100 år, hvis du melder dig, når pensionalderen er indtrådt! Velkommen ind i et godt og mun-tert arbejdsfællesskab omkring en praktisk opgave, hvor alle har erfaringer ...
Jeppe Bruus medlem af Folketinget 
Vi ønsker Jeppe Bruus til lykke med valget til Folketinget. Jeppe er ganske givet den første fra Tølløse menighed med sæde i Folketinget. Man-ge andre har været sogne-, kommunal- og by-rådsmedlemmer. Jeppe er valgt for Socialdemo-kratiet. Som baptister har vi altså også et med-lem på Christiansborg i det nyvalgte Folketing. 
SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR DENNE LOKALE BEGIVENHED
Fællesskab mellem vore to kirker i Tølløse den 25.-26. august.
Mere i næste Nyhedsbrev - Tag et program i kirken
Den næste musikandagt på Tysingehave
23. juli kl. 15.30: Musikandagt ved Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
Lejlighed i kirken til leje den 1. september 2019

1. sept. 2019 udlejes lejligheden i Baptistkirken i Nyrup.
Lejligheden er på 110 m2 i 2 plan.
Henvendelse til Aage Sprotte på 20425485. 

Henvendelse til menigheden fra den 1.- 28. juli skal rettes til
Bent Hylleberg, 59185195, pga. menighedsrådsformandens ferie. 
Velkommen i kirke 
JULI 
07. kl. 10.00: Musikgudstjeneste, Rune Funch og Christina Lundegaard, nadver
14. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Hanne Frederiksen
21. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste i kirken, men
      kl. 16.00: Sommerstævnet på Efterskolen Lindenborg åbnes for alle

23. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
28. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Bent Hylleberg

AUGUST
04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Johannes Steenbuch
11. kl. 10.00: Gudstjeneste, Oluf Jensen
18. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hans Henrik Lund

24. kl. 10.00: Højskoledag om Fællesskab sammen med Tølløse sogn
                      Se programmet for hele familien m. specielt børneprogram
25. kl. 10.00: Fælles gudstjeneste i Gl. Tølløse Kirke, Lene Hjære Østergaard
                      Gospelkoret Liberty medvirker 
Se min engel, hvide engel,
lander blidt på din bløde jord.
Åbner en sprække i himmelens dække.
Kommer fra lyset og sår et ord.

Arne Andreasen, 2012
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 31. juli
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*