*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
De første gæsteprædikanter
Tag til Burundi og Rwanda 
Det er koldt og mørkt derude ...
Musikandagt Tysingehave
Tøjforsendelser indstilles
Kom, alt er forberedt ...
Himmelske dage på Heden
Ungdomsgården 
Kalenderen
Eftertanken
Christian Bylund, Aarhus
Velkommen til vores første gæsteprædikant! Han er 29-år, stud. teol. og bor i Aarhus baptistkirke med sin kone Louise og datteren Carla. Christian gør pt. sit speciale færdigt om nye gudstjenesteformer. Han er også medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds sty-relse. Han prædiker søndag d. 17. februar kl. 10.00. 
Michael Foersom, Sorø
Vi siger også velkommen til Michael Foersom, der her ses ved sin afskedsgudstjeneste i 2012 efter 27 år som sognepræst på Lolland. Michael siger: 'Siden har jeg prædiket både i sogne- og baptistkirker. Min kone, Hanne, er baptist og født i Tølløse. Jeg glæder mig til at komme hos jer den 24. februar kl. 10.00.'
To omgange mere om Burundi 
Jørgen Krabbe Sørensen fortsætter sine spæn-dende 'Mands minde'-foredrag om sit liv som missionær i Afrika over temaet: ’Fra hedninge-mission til selvstændige kirker - og om afrika-nere, der har inspireret og beriget mit liv'. Mød Jørgen igen onsdag den 20. og 27. feb. kl. 14.00.
Efter kaffen kl. 15.00 er der forskellige muligheder for fællesskab:  
Onsdag den 20. feb. synger vi fra Højskolesangbogen med Jette Nørgaard
Onsdag den 27. feb. er der workshop om slægtforskning ved Kurt Gjerrild

Begge onsdage kl. 12.30 åbner papir- og strikkeværkstedet. 17.30 slutter vi af med et sammenskudsgilde inden aftensang for store og små senest kl. 18.30. 
Det er koldt og mørkt derude ... 
- i Reservatet i Tølløseskoven lørdag morgen kl. 9.30! Alligevel mødes spejderne - både familie-, flok- og trop-spejderne - derude hver anden lørdag morgen. Vi er stolte af jer også den 23. feb. - og nyder morgenkaffen! 
Velkommen til musikandagt på Tysingehave tirsdag den 19. februar kl. 15.30.
Per Nørgaard og Kirsten Sørensen gør musikandagterne festlige. 
Tøjforsendelser til Letland indstilles
Kvindenetværket i Danmark og Letland har besluttet, at der fra 2020 ikke sendes mere tøj til Letland. I 2019 vil der på landsplan kun blive sendt et mindre antal kasser. Hos os har vi derfor besluttet, at vi straks indstiller indsamlingen, og vi afsender ikke flere kasser i 2019. Vi takker for de mange bidrag i løbet af årene. - På udvalgets vegne Betty Gjerrild.

Kvinder fra Slovenien leder i bøn
Kvindernes Internationale Bededag finder sted fre-dag den 1. marts i 170 lande. Den økumeniske guds-tjeneste holdes i Nyrup baptistkirke kl. 14.30. Temaet er: Kom, alt er forberedt! Kvinder fra Sloveniens kir-ker har lavet liturgien. Der indsamles til to kvinde-projekter – det ene er KvindeNetværkets i Rwanda.

’Gå med…’ – Himmelske Dage på Heden
Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival i Herning. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til efter-tanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Mere end 300 arrangementer er planlagt. Himmelske Dage er det nye navn for Danske Kirkedage. Se programmet for Himmelske Dage på Heden her: www.himmelskedage.dk
Velkommen i kirke 
FEBRUAR
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
19. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
20. kl. 14.00. Onsdagscaféen
23. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet  
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom og Det lille Kor
27. kl. 14.00: Onsdagscaféen

MARTS
03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste - se tirsdag
05. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage 
06. kl. 14.00: Onsdagscaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen, besøg af Jytte Abildstrøm
10. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bodil Højbak Møller
13. kl. 14.00: Onsdagscaféen
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom
20. kl. 14.00: Onsdagscaféen 
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen og Det lille Kor
27. kl. 14.00: Onsdagscaféen
28. kl. 19.00: Mød Finn Dyrhagen: At kirke ...
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
31. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen 
Kristentro handler ikke om at tilegne sig ny viden,
men om at blive et nyt menneske
Rowan Williams, tidligere ærkebiskop af Canterbury 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 27. februar.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*