*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Koncert med Ozolini-familien
Allan Ibsen tilbage på prædikestolen
MobilePay - nu kun på nr. 16 6 86
Menighedens bankkonto - vigtig info
Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet
Liberty og Det lille Kor øver igen
Nye medarbejdere i International Mission
Ungdomsgården til fest
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen 
Eftertanken
Så er det i aften - tirsdag den 14. august - vi får besøg
I aften kl. 19.30 er der god grund til at møde op i kirken for alle musikelskere. Vi får besøg af en usædvanlig musikalsk familie fra Letland. Familiens mange musikere er alle uddannede på konservatorier i Letland. De spiller på saxofon, cello, fløjte, violin, guitar, klaver og orgel.
Velkommen til en oplevelse ud over det sædvanlige! Entre kr. 50,-. Børn gratis.
Velkommen tilbage

De næste to gudstjenester bliver med Allan Ibsen som prædikant. Han er stadig delvist sygemeldt, men begynder at prædike igen.
Det glæder os! 


Flere af sommerens gudstjenester har været holdt i Kirkecaféen som morgenkaffegudstjenester. Det er slut i denne omgang, og vi samles i kirken som sædvanligt.  
MobilePay - nu kun på nummer 16686 
Flere og flere bruger MobilePay, når de indbetaler til Tølløse Baptistkirke. Det har givet lidt forvirring, at MobilePay har ændret det oprindelige nummer. Fra og med 1. august i år gælder kun dette nummer: 
16686, altså 16 6 86 eller 1 66 86
Nemt at huske. Husk at indtaste det rigtige nummer, selv om din telefon måske foreslår det gamle.

På MobilePay kan du foretage alle indbetalinger. Husk blot at skrive, hvad indbetalingen skal dække.
Menighedens bankforbindelse - husk at få den rettet

Mange bruger bankoverførsel, når de indbetaler deres menighedsbidrag. Tak for det!
Men ikke så få indbetaler stadigvæk til menighedens gamle konto i Danske Bank.
Nu vil vi gerne bede om, at alle får ændret modtagerkontoen, så menighedsbidraget fremover bliver indbetalt til vores konto i Sparekassen Sjælland.


Menighedsbidrag skal fremover indbetales til Sparekassen Sjælland
Reg.nr. 0521 kontonr. 260005.
Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet efter ferien 
Menighedsrådet samles i denne uge forud for efterårets møder. Et af de spændende punkter bliver en samtale om menighedens børn og unge. Hermed tager rådet hul på en lokal samtale forud for den temadag, som Baptistkirken har tilrettelagt i Odense den 29. sept. om 'Trosoplæring for menighedens børn og unge'. Vi håber, at flere fra Tølløse vil og kan deltage her. Programmet for temadagen i Odense kan ses på www.baptistkirken.dk
På menighedsmødet onsdag den 5. sept. vil vi forventelig høre mere om emnet.
Så er der øvetid igen for menighedens kor. Og nye stemmer er altid velkomne!
Gospelkoret Liberty øver om tirsdagen, første gang den 21. august kl. 19.00.
Det lille Kor øver om mandagen, første gang den 27. august kl. 18.45.
Ny familie er netop rejst til Rwanda og Burundi

Landskonferencen på Lindenborg ansatte Jonas Norgaard Mortensen, der sammen med sin familie netop er rejst sydpå for en 2-årig periode. De skal være bindeled mellem de afrikanske baptistkirker og os herhjemme. 
Det er nok de færreste af os, der kender Jonas og hans familie, men du har en mulighed for at lære dem at kende ved at læse tre artikler om dem på www.baptist.dk - her fortæller de om deres erfaringer og drømme.

 
Det er muligt at leje Ungdomsgården til fest - hyggelig ramme og egnede festlokaler til selskaber på op til 40 personer. Henvendelse til Asta og Bjarne Sonne. Ring på 23 46 95 14 eller send en mail til absonne@mail.dk
Send en tanke, bed en bøn
Allan Ibsen er delvist sygemeldt indtil 26. august efter operationen midt i juni.
Henvendelse indtil da skal ske til Per Christiansen på telefon 59186076 eller 21656423.
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
Egon Christensen fejrer 80 års fødselsdag den 15. august.
Flemming Lunding fejrer 70 års dåbsdag den 29. august.
Og en forsinket lykønskning til Mette Glæmose og Bjørn Hansen, der fejrede sølvbryllup den 7. august. 
Velkommen i kirke 

AUGUST
14. kl. 19.30: Koncert med familien Ozolini, Letland
15. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
21. kl. 14.00: Andagt på Tysingehave
21. kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver 
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
27. kl. 18.45: Det lille Kirkekor øver

SEPTEMBER
02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
05. kl. 19.00: Menighedsmøde
09. kl. 10.00: Familiegudstjeneste
EFTERTANKEN

Feriehilsen fra en vognport 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 29. august
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*