*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Ungdomsgudstjeneste med barnevelsignelse
Nadvergudstjeneste
Arbejdsdag i og omkring kirken
Fredagsfamilien
Spejderliv i Tølløse Skoven
Førerstævne i Tølløse 
Musikandagt på Tysingehave
Send en tanke - bed en bøn
Sommerstævnet på Lindenborg

Kalenderen
Eftertanken
Gudstjeneste med
barnevelsignelse og kristendomsklassen
På søndag den 28. april samles vi til en festlig gudstjeneste kl. 10.00. Vores nye sognepræst i Tølløse, Lene Hjære Østergaard prædiker. Kristendoms-klassen, som Ole Lundegaard underviser, medvirker på forskellig måde. Her vil vi bl.a. møde Jeppe, Noah og Rasmus. Anemone og Søren Skårhøj har ønsket barnevelsignelse af Kirstens lillebror, der hedder Ole Skårhøj. Det bli'r festligt!
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Caféen.
Nadvergudstjeneste d. 5. maj
Denne søndag er Johannes Steenbuch gæste-prædikant. Han kommer fra Nylars, hvor han bor i præstegården med sin familie. Han er formand for Teologisk Forum i BaptistKirken. Søndagens indsamling er til fordel for arbejdet med vores fælles blad baptist.dk - se https://baptist.dk/
Arbejdsdag i og omkring kirken
Onsdag den 24. april kl. 13.00
Der er brug for mange hænder - både kvinders og mænds - når kirken og haven skal gøres forårsklar. Det hjælper år for år. Billedet er fra sidste år! 
Ring til Erik Sørensen på 2217 0471 - og sig, du gerne deltager ...
Fredagsfamilien samles til spisefællesskab i KirkeCaféen på
fredag d. 26. april kl. 17.00. Alle børnefamilier er velkomne! 
Tag med familie- og tropspejderne i Tølløse Skoven
Hver anden lørdag trækker spejderne i uniform - både børn og voksne - og de mødes i Reservatet kl. 9.30 i Tølløse Skoven. Det sker igen den 4. maj. Der er altid plads til flere børn og engagerede forældre. Se her, hvor sjovt de har det!
Vort Spejderkorps holder Førerstævne 4.-5. maj på TPOE
Her ses DBS-ledelsen, der kaldes Korpsrådet
Korpskontoret i Aalborg er solgt. Nu foreslår Korpsrådet, at ½ mio kr. af prove-nyet bruges til at renovere og udvikle spejdercentret på Øksedal. Ligeledes foreslås, at ½ mio kr. afsættes til at ansætte to studentermedarbejdere på del-tid i Øst- og Vestdanmark. De skal på baggrund af KFUM-spejdernes materialer udvikle nyt arbejdsstof, der skal målrettes baptist-spejderne i de lokale kredse.
De Gamle Drenge har lovet at hjælpe Førerstævnet med en række praktiske opgaver. Alle kan her få en stor eller lille tjans. Kontakt Poul Anker Andersen på paa-tollose@hotmail.com eller på 51149476, så venter der fornøjelige timer! 
Den næste musikandagt på Tysingehave
bliver tirsdag den 30. april kl. 15.30 med Per Nørgaard og Kirsten Sørensen.
Send en tanke
- bed en bøn
 
Evans og Rose Emasit sender deres kærlige hilsen til os alle med ønsket om en god påske. Samtidigt fortæl-ler Evans, at Rose er indlagt på 4. uge. Foruden sukkersyge og mave-sår er der også begyndende kræft. Bed, bed, bed - skriver Evans til os. Det er det eneste, der kan hjælpe nu.
Sommerstævnet venter på os i vores geografiske baghave i uge 30 på Efterskolen Lindenborg. Programmet kan tages i kirken
- og det kan ses på www.sommerstaevnet.dk
Her findes programmer for alle aldre - for børn, unge og voksne 
Velkommen i kirke 

APRIL
24. kl. 13.00: Arbejdsdag i og omkring kirken
26. kl. 17.00. Fredagsfamilien 
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lene Hjære Østergaard og Ole Lundegaard
                      Kristendomsklassen medvirker; b
arnevelsignelse

30. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard

MAJ
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Johannes Steenbuch
12. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

14. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard, Kurt Gjerrild, Leif Nielsen
15. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21. kl. 19.30: Libertys sommerkoncert
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lars Thorndal og Det lille Kor
28. kl. 07.30: Seniorgruppens udflugt til Samsø 
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard
Labyrinter er sjove at gå på opdagelse i. Nogle labyrinter har mange blindveje, men den slags findes ikke i den kristne laby-rint. Denne labyrint findes på kirkegården ved Fyns rundkirke i Horne. Den er 13 meter i diameter. I dag søger mange overalt i verden at finde troen ved at vandre - også i labyrinter. Første lørdag i maj er 'labyrintdag', hvor der vandres for fred i verden. 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 8. maj.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*