*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Søndag morgen i maj, når det grønnes ...
Indsamling til nye udsendte medarbejdere  
Gudstjeneste - også for børn 13. maj
Menighedsmøde
Ny bøgehæk på vej ...
Forår for spejderne
Stort overskud fra den kreative café
Seniorgruppen tager sydpå 
Skolen får ny forstander 
Modtager du baptist.dk?
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke

Kalenderen 
Eftertanken
'Morgen i maj, når det grønnes ...' er der gudstjeneste
Vi er på vej mod pinse - Skaberens og Fornyerens Ånd er virksom overalt ... Planter og plæner gødes og næres - uden den slags savner de sundhed og glød. Som mennesker har vi det på samme måde. Det er derfor, vi fejrer gudstjeneste. Her får vi glød og liv ... Der er nadvergudstjeneste 6. maj. Og gudstjeneste - også for børn - 13. maj. 
Indsamlingen på søndag 
I august rejser Jonas Norgaard Mortensen med sin kone og deres tre børn til Rwanda-Burundi. Familien har erfaringer fra Danmissions arbejde i Ægypten. De har også besøgt baptist-kirkerne i Rwanda og Burundi. Læs mere på www.baptistkirken.dk - og giv en god gave på søndag til Baptist-Kirkens 'udsendte medarbejdere'.
Gudstjeneste - også for børn - den 13. maj. Kom og lyt til evangeliet i børnehøjde og fyld derpå børnehjørnet! 
Menighedsmøde onsdag d. 16. maj kl. 19.00

Hvis du har forslag til et arrangement, som det vil være interessant af afholde i kirken i efteråret, så tag det med. Det er altid en god ide at løfte oplevelserne i fællesskab.
 
På EU-plan er der blevet udarbejdet et regelsæt om, hvor-dan persondata skal beskyttes. Menighedsrådet vil orien-tere om reglerne på menighedsmødet.
En ny bøgehæk er på vej i stedet for stakit ...
Arbejdsdag tirsdag den 8. maj kl. 12.30 og derpå fællesspisning

På den seneste arbejdsdag forsvandt stakittet mellem kirken og pedelboligen. Nu skal der plantes et levende hegn - en bøgehæk. Arbejdsholdet ledes af Hen-ning Skriver. Andre skal i gang med vedligeholdelse både ude og inde - og der er job til både kvinder og mænd. Kl. 17.30 serverer Allan Ibsen stegt flæsk og persillesovs. Ring til Erik Sørensen på 22170471 og tilmeld dig. - Vel mødt!
For børn - med eller uden blå uniformer ...
Der står forårsfornemmelser og friluftsliv på programmet for spejderne, der samles hver anden lørdag formiddag i reservatet i Tølløse-skoven

Familie- og tropspejderne mødes lørdag den 5. maj og leder efter dyrespor - måske også efter ulve?
1.700 kr. fra OnsdagsCaféen til børn i Rwanda og Burundi 
Fra OnsdagsCaféen fortæller Karen Christiansen, at der efter årets første 4 måneder blev sendt 1.700 kr. til børn i Rwanda og Burundi. En stor tak til jer, der laver kort i papircaféen, og tak til alle, der køber kortene. Nu er for-årets cafésæson slut, men vi har flere kort! - Kontakt Karen på 61717287.
Seniorgruppen kører til Gavnø torsdag den 24. maj kl. 9.00
På grund af afbud er der endnu et par pladser i bussen. Turen koster 400 kr. pr. per-son, inkl. spisning på Hotel Kristine i Næstved og kaffe på Gavnø. Interessante stop undervejs. Tag hurtigst muligt kontakt til Per Christiansen på telefon 21656423, hvis du vil have en af de få resterende pladser. Vi er tilbage i Tølløse igen ved 18-tiden.  
Henrik Kristiansen ny forstander på TPOE
Fra august tiltræder Henrik efter Birk Christensen som forstander. Henrik er uddannet fra to seminarier - Baptist-Kirkens teologiske og Holbæk lærer-seminarium. Han har været menig-hedens ungdomspræst og redaktør af BaptistKirkens ugeblad, før han blev lærer og afdelingsleder på TPOE. Vi ønsker både Skolen og Henrik tillykke!
Modtager du baptist.dk?
BaptistKirkens blad kommer 6 gange om året som temanumre. Her ses det blad, der netop er udkommet.
Du kan få det gratis i din postkasse ved at henvende dig til Inger Ajbro på tele-fon 61276297. Du kan også læse det på www.baptist.dk
Bladet betales via frivillige gaver, der er fradragsberettigede efter gældende skatteregler. 

 
Send en tanke, bed en bøn

Johanne Andersen blev indlagt på hospitalet i Holbæk i ugen, der gik.


 
  
Menigheden ønsker tillykke
Kathrine (Lenard) og Nikolaj (Hyttel Schrøder) har fået en lillebror til Vilfred.
Den nyfødte har fået navnet Herman. 


Margit Christiansen fejrer 80 års fødselsdag 3. maj
Bodil Hylleberg fejrer 70 års fødselsdag 4. maj 

Bodil Hylleberg skriver: Som I ser, fylder jeg rundt, og det må I meget gerne ønske tillykke med, når vi ses :). Jeg har valgt at fejre min fødselsdag med familien i det nordjyske. Og jeg beder om, at der ikke tænkes i opmærksomhed. 
Velkommen i kirke 

MAJ
01. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
06. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
08. kl. 12.30: Arbejdsdag, der slutter med fællesspisning
13. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen - indledning med børn
15. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
16. kl. 19.00: Menighedsmøde
20. kl. 10.00: Pinsedag. Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
21. kl. 11.00: Økumenisk pinsegudstjeneste v. Hagestedgård

24. kl. 09.00: Seniorgruppens udflugt 
25. kl. 17.00: Fredagstræf for børnenes forældre
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
29. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
29. kl. 19.30: Sommerkoncert med gospelkoret Liberty

JUNI
03. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen og Lille kor

06. kl. 19.00: Sangaften med Højskolesangbogen

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00
Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 16. maj.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*