*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Allan Ibsen bliver præst i
Nørresundby-Vodskov baptistmenighed

 
Efter søndagens gudstjeneste meddelte Allan Ibsen til menighedsrådet, at han fra 1. februar tiltræder som præst ved Baptistkirken Nørresundby-Vodskov. Og herpå læste han sin opsigelse ved kirkekaffen i Caféen, så alle, der deltog i gudstjenesten, blev orienteret.
 
Af brevet til menigheden og menighedsrådet fremgår, at Allan Ibsen har sin sidste kirkelige handling i Tølløse ved gudstjenesten den 20. januar.
 
Allan Ibsen fortalte ligeledes, at familien i en tid frem fortsat vil have bolig i Tølløse, hvorfor ’jeg vil pendle, og jeg glæder mig til at kunne møde jer alle, hvor gode mennesker i Tølløse mødes’.
 
Han sluttede sin opsigelse således: ’I taknemmelighed med de bedste ønsker for årene der kommer og Guds velsignelse!’
 
Menighedsrådet modtog meddelelsen med beklagelse, og ønsker Allan Ibsen og hans familie Guds velsignelse i den nye tjeneste. Menigheds-rådet samles ordinært onsdag i næste uge, den 5. december.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 5. december
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*