*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Familiegudstjeneste med nadver i børnehøjde
'Er islam en fare hos os?'
OnsdagsCaféen om mission i Burundi og Rwanda
Fredagstræf for børnefamilier
I en præsteløs tid ...
Ekko fra afskeden med Allan Ibsen  
Tillykke
Baptistkirkens Håndbog 2019 
Kalenderen
Eftertanken
Familiegudstjeneste med nadver i børnehøjde 
Vi er nu gået ind i en af menighedens 'præsteløse tidsaldre'. Nedenfor i 'Kalenderen' kan du et par måneder frem se hvilke gæsteprædikanter, der besøger os. I de kommende nyhedsbreve vil vi præsentere dem. De to første søndage klarer vi os dog med egne kræfter. 
Søndag den 3. februar fejrer vi familiegudstjeneste med nadver. Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm har tilrettelagt en spændende gudstjeneste for alle aldre med udgangspunkt i fortællingerne om Emil fra Lønneberg. Bent Hylleberg prædiker.
Søndag den 10. februar prædiker Birk Christensen, der er kendt  af de fleste. Han gik for nylig på efterløn efter ansættelse som leder på TPOE, Baptisterne Skoler.
Frygten for islam - er den velbegrundet
i en dansk sammenhæng?
Sådan bliver der ofte spurgt. I Seniorgruppen får vi et kvalificeret svar, når Mogens Mogen-sen lægger vejen forbi torsdag d. 7. februar. Mogens Mogensen er tidligere missionær i Nigeria blandt muslimer. I dag er han formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - og har sit eget konsulentfirma. Mød en kvalificeret og varm foredragsholder med noget på hjerte!
OnsdagsCaféen i februar
Temaet i Caféen på tre onsdage i februar handler om udviklingen i Baptistkirkens internationale mission. Jørgen Krabbe Sørensen vil fortælle om sit liv som missionær i Rwanda og Burundi og som missionssekretær herhjemme. Hans tema hedder: ’Fra hedningemission til selvstændige kirker - og om mødet med afrikanere, der har in-spireret og beriget mit liv'. Jørgen Krabbe kom første gang til Afrika i 1960'erne. Mød ham på onsdagene den 6., 20. og 27. februar kl. 14.00.
 
Efter kaffen kl. 15.00 er der forskellige muligheder for fællesskab:  
Onsdag den 6. feb. viser Terkel Ajbro en god film og vi drøfter den derpå
Onsdag den 20. feb. synger vi fra Højskolesangbogen med Jette Nørgaard Onsdag den 27. feb. er der workshop om slægtforskning ved Kurt Gjerrild

 
Alle onsdage åbner papir- og strikkeværkstedet kl. 12.30, og der lukkes først kort før, der bliver mulighed for at deltage i et sammenskudsgilde kl. 17.30. Efter måltidet slutter eftermiddagen med aftensang for store og små ca. 18.30. 
Fredagsfamilien mødes i februar -
Det sker ikke som sæd-vanligt den sidste fre-dag i måneden, men fre-dag den 8. februar kl. 17.00. Her spises og fes-tes - på børnenes præ-misser - med forældre og andre. Alle familier med børn er velkomne!
Henvendelser i en præsteløs tid 
Henvendelser om menighedens anliggender kan rettes til menighedsrådets formand Kirsten Nielsen på kn4340@gmail.com eller på telefon 5383 4340. 
Henvendelse om kirkelige handlinger - dvs. barnevelsignelse, dåb, vielse og begravelse - rettes til Bent Hylleberg på benthylleberg@outlook.dk eller på telefon 5170 1890. 
Ekko fra afskeden med Allan Ibsen som præst
Nogle vil huske denne søndag for dagens salmer og menighedens to kor. Andre vil endnu tænke over Allan Ibsens prædiken, der kan læses på menighedens hjemmeside. Andre vil huske fællesskabet af 150 små og store, der ønskede at sige tak for gode år. De 120 deltagere ved frokosten i Caféen vil ganske givet huske de 4 kager! Ulla Westergaard Sørensen havde fået til opgave at lave 'dagens afskedskage' med nok til alle. Det blev til 4 forskelligt pyntede kager, der hver for sig og tilsammen fortæller historien om Allans virke gennem 22 år som præst. De går ganske givet over i historiebøgerne som vigtigt kildemateriale af marcipan ... 
Menigheden ønsker tillykke
Anne Semmelhaack fylder 18 år den 1. februar.
Leif Nielsen fylder 75 år den 4. februar. Fødsela-ren fortæller, at der ingen er hjemme på dagen! 
Elisabeth Kyrø-Rasmussen fylder 95 år den 17. februar. Fødselaren fortæller, at hun fejrer dagen med familien. 
Baptisternes Håndbog 2019
Denne udgave af Baptisternes Håndbog, der kom i 2018, er udsolgt! Men den nye Håndbog for 2019 skal bestilles nu. Den er et nyttigt redskab, hvis du vil følge med i vores fælles mission både herhjemme og ude i verden. Her findes adresser, beretninger og regnskaber m.v. Håndbogen kom-mer til juni, men skal bestilles senest den 3. marts hos Inger Ajbro på 6127 6297. Der ligger også en bestillingsliste i kirken. Prisen bliver ca. 75,- kr. - Et fund for ca. 120 sider nyttig litteratur!
Velkommen i kirke 
FEBRUAR
03. kl. 10.00: Familie- og nadvergudstjeneste, Sigrid Høgh-Lefholm, Trine
                      Skårhøj og Bent Hylleberg

05. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
06. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen: Mogens S. Mogensen
08. kl. 17.00: Fredagsfamilien
09. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet  
10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
19. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
20. kl. 14.00. Onsdagscaféen
23. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet  
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom
27. kl. 14.00: Onsdagscaféen

MARTS
03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste - se tirsdag
05. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage 
10. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bodil Højbak Møller
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Forsum 
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
31. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen 
Menighedens afskedsgave til Allan Ibsen overrækkes af Kurt Gjerrild.
Billedet er en akvarel af Helmer Breindahl, malet i dagens anledning.
Inskriptionen, der tolker motivet, er et Grundtvig-citat, der lyder:
'Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme.'
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 13. februar.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*