*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Provst Finn Dyrhagen besøger os - på torsdag
Til gudstjeneste i Tølløse sognekirke på søndag
Første gudstjeneste i april
Seniorgruppen spiller op til ...
Onsdagscaféen - 3 gange endnu 
Årsberetningen kan hentes ... 
For børn og barnlige sjæle ...
Sommerstævnets program på gaden
Musikandagt på Tysingehave
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen
Eftertanken
Finn Dyrhagen kommer for 'at kirke'
På torsdag den 28. marts kl. 19.00-21.00 får vi besøg af den tidligere provst i Ågerup. Han fortæller om sit emne: I en verden, hvor alt er under forandring, må kirken også ændre sig, hvis den skal være mødestedet mellem Gud og os. Det store spørgsmål bliver da: Hvordan kan og bør vi mon kirke?' Kom! - Deltag i en udfordrende aften. 
Pilgrimsgudstjeneste og kirkefrokost i Gl. Tølløse 

søndag d. 31. marts skrives der kirkehistorie. Vi fejrer gudstjeneste med menigheden i sognekirken i Gl. Tølløse kl. 10.00. Husk, der er sommertid!
Alle fra begge menigheder, der ønsker at gå til Gl. Tølløse, mødes ved Baptistkirken kl. 9.15. Her læser vi søndagens evangelium og går til sogne-kirken, hvor Lene Hjære Østergaard prædiker om fællesskab og livsvandring. Der vil også være lidt for børnene, så alle - i alle aldre - er velkomne. 
Herpå spiser vi frokost og får en kop god kirkekaffe. Frokosten er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Vi deler det, der er - og det gode fællesskab!

Nadvergudstjeneste med indsamling
Ved gudstjenesten d. 7. april, hvor Hanne Frede-riksen prædiker, indsamler vi en kollekt til Him-melske Dage på Heden, de kommende kirkedage.
Se programmet på www.himmelskedage.dk
Seniorgruppen mødes torsdag den 4. april kl. 14.00.
Her ses den musikalske gruppe, der forfører os på harmonika, banjo, klarinet og savblad. Velkommen!
OnsdagsCaféen på onsdag i denne uge 
Kl. 14.00 handler det om danske baptister og 2. ver-denskrig. Denne gang om baptistmenighederne ved Limfjorden, hvor der var både modstandsfolk og nazi-ster. Bent Hylleberg fortæller. Efter kaffen er der IT og slægtsforskning ved Per C. og Kurt Gjerrild inden fællesspisning og aftensang. Kom, pluk i programmet!
To onsdage i Caféen i april - forårets sidste
Vi får besøg af Inge og Finn Günter, der tager os med på pilgrimsvandring. Først i teologien og historien bag, derpå - efter kaffen - ud i foråret på en tur omkring kir-ken, hvor vi selv prøver at få erfaringer som pilgrim-me. Hvad er det for en spiritualitet, der venter på os - hvordan kan den berige vores liv både fysisk og åndeligt? - Efter gåturen er der spisning og aftensang.
Håndbogen 2018-19 kan hentes i kirken 
Beretningen om OnsdagsCaféen faldt ud! Her skrev Terkel Ajbro: Arbejdet udvikler sig stille og roligt, der foregår mange ting, tjenstvilligheden er stor. Samværet er uforplig-tende, og der er plads til alle. Vi får både udfordringer til tankevirksomheden, kreativiteten, sangglæden og film-oplevelser. Eftermiddagskaffen er et hit, hvor fællesbordet er blevet meget langt. Og spisningen samler børn, unge og ældre, der deler de mange spændende retter på buffeten. 
For børn og unge familier - i kirke og skov
Sidste fredag i hver måned samles Fredagsfamilien - således også på fredag den 29. marts kl. 17.00. Det sker i kirken omkring spisebord og gode aktiviteter.
Hver anden lørdag trækker spejderne i uniform - både børn, førere og unge familier - og mødes i Reservatet kl. 9.30. Det sker igen den 6. april. Der er altid plads til flere børn og engagerede forældre - både indendørs og udendørs! 
Sommerstævnet på Lindenborg Efterskole
Stævnets tema er genOPDAG det gode fællesskab
Sommerstævnet er for alle aldre - hele uge 30 
Programmet kan downloades her www.sommerstaevnet.dk
Den næste musikandagt på Tysingehave bliver tirsdag den 2. april kl. 15.30. Her er det Leif Nielsen og Kurt Gjerrild, der lægger violin og sangstemmer til.  
Rose Emasit indlagt i Nairobi
I sidste uge blev Rose igen ind-lagt pga. diabetes. Denne gang på et godt tysk hospital. Vi sendte kr. 6.000,- som hjælp til hospitalsreg-ningen. Send en tanke, bed en bøn. 
Menigheden ønsker tillykke

Ulla Løfdahl fejrer 75 års dåbsdag den 9. april
Bjarne Sonne fejrer 60 års dåbsdag den 12. april

Anna Hansson fylder 18 år den 16. april
 
Velkommen i kirke 

MARTS
27. kl. 14.00: Onsdagscaféen: Baptister og 2. verdenskrig
28. kl. 19.00: Mød Finn Dyrhagen: At kirke ...
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
31. kl. 10.00: Gudstjeneste i Gl. Tølløse sognekirke, Lene Hjære Østergaard
                      Kirkevandring fra Baptistkirken kl. 9.15
APRIL

02. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave. Leif Nielsen og Kurt Gjerrild
03. kl. 14.00: Onsdagscaféen: Om pilgrimsvandring, Inge og Finn Günter
04. kl. 14.00: Seniorgruppen med 'Muntre toner' på harmonika, banjo og sav
06. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
07. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Hanne Frederiksen
10. kl. 14.00: Onsdagscaféen: Om pilgrimsvandring, Inge og Finn Günter
14. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Lars Thorndal og Trine Skårhøj
16. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Per Nørgaard
08. kl. 16.30: Skærtorsdag, nadvergudstjeneste, Jan Grønborg
                      Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Caféen

20. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
21. kl. 10.00: Påskegudstjeneste, Bjarne Willer 
24. kl. 13.00: Arbejdsdag i og omkring kirken
27. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lene Hjære Østergaard og kristendomsklassen

30. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Per Nørgaard
Korset er ikke tilfældig lidelse, men nødvendig lidelse. 
Korset er lidelsen, der kommer af at være kristen.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 10. april.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*