*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Fredagstræf for børnefamilier
Nadvergudstjeneste med gæster
Høstgudstjeneste for alle 
Kom og syng med 
Menighedsmøde
Spejderne
Liv og død - glæde og sorg
Musikandagt på Tysingehave
Ungdomsgården udlejes 
Kalenderen
Eftertanken
For børnefamilier ...
Så rykker vi indenfor igen! Vi mø-des i kirken på fredag kl. 17.00 - store og små - til første fælles-spisning efter sommerferien. Nye familier med børn er velkomne! Billedet til venstre er fra søndags-udflugten i juni måned.
To gæsteprædikanter - to særlige gudstjenester: 
Nadvergudstjenesten på søndag 
Gudstjenesten får et særligt præg. Landsgildet - 'gamle spejdere' fra hele landet - holder weekend i omegnen, og de har lagt deres gudstjeneste hos os. Velkommen! Det samme siger vi igen til Jan Grønborg. Søndagens indsamling gælder menighedens arbejde - og bibelskolen i Estland, som Nyrup menighed støtter. Tak for gode gaver!
Høst- og familiegudstjeneste for alle
Søndag den 8. sept. skal vi lytte til en af vores yngre prædikanter, Rasmus Jonstrup. Han læser igen teologi i Århus - i foråret skete det i USA. Velkommen! Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm har tilrettelagt gudstjenesten, der får 'høst'-tema. - Se også 'Eftertanken' nedenfor. 
Kom og syng med - nu begynder efterårets sæson
Det lille Kor begynder deres ugentlige øvelse mandag den 26. kl. 18.45.
Gospelkoret Liberty øver hver tirsdag kl. 19.00. Nye sangere er velkomne!
Det ordinære hører også med -
velkommen til menighedsmøde
Onsdag den 11. sept. kl. 19.00 indbyder menighedsrådet os til det ordinære møde, hvor vi drøfter ting, der hører livet til i kirken. Denne gang skal vi forberede os på forslag til menighedsrådet. Hvem skal arbejde her i de kommende år? Der er brug for to nye. Og vi vil få anledning til at komme med idéer til, hvordan vi tager godt imod vort nye præste-par til nytår. - Dagsordenen udsendes senere. 
Velkommen i Reservatet
Spejdere i alle aldre mødes nu igen i Reservatet to lørdage om måneden. I september sker det den 7. og den 21. kl. 9.30-11.30. Da det sker i Vorherres natur, er der plads til flere - velkommen til nye spejdere! Se www.tollose.dbs.dk
Liv og død - glæde og sorg - følges ad i fællesskabet
Sanne Birk og Niklas Scherfig blev forældre til en fin, stor dreng fredag den 23. august - og Snorre blev storebror! Vi ønsker tillykke!
Inger Kildeby døde den 14. august og bliver bisat fra Soderup Kirke på ons-dag, den 28. august kl. 13.00. Inger Kildeby var i flere år genbo til kirken, hvor hun deltog flittigt, bl.a. i bibelarbejdet, Seniorgruppen og OnsdagsCaféen. Æret være hendes minde!
Næste musikandagt 
Tirsdag den 3. sept. kl. 15.30 hol-der Per Nørgaard og Kirsten Sø-rensen musikandagt. Det er Per Nørgaards sidste. Tak for den glæ-de, du har skabt på Plejehjemmet!
Ungdomsgården udlejes
Der kan pyntes meget festligt op i Ungdomsgården til ca. 40 festglade deltagere. Henvendelse om leje sker til Asta og Bjarne Sonne på telefon 2346 9514. Vær udfarende i god tid! 
Velkommen i kirke 
AUGUST
30. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes 

SEPTEMBER
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Jan Grønborg, indsamling

03. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
07. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
08. kl. 10.00: Høst- og familiegudstjeneste, Rasmus Jonstrup,
                      Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm

11. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen, Det lille Kor
21. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
22. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
25. kl. 14.00: OnsdagsCaféen begynder 
27. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

OKTOBER
01. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
02. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
03. kl. 14.00: Seniorgruppen: Besøg af Carsten Andersen
06. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
07. kl. 19.00: Gospelgudstjeneste, Liberty og Jan Grønborg
09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
13. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen, indsamling
15. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
20. kl. 10.00: Gudstjeneste, Bjarne Willer
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Rikke Nilsson, Det lille Kor
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
30. kl. 14.00: OnsdagsCafeen 
Ved gudstjenesten den 24. marts uddelte Ole Jørgensen solsikkefrø til børnene. Se her, hvad der er sket i Martha og Augusts have nøjagtig 5 måneder efter - og bliv opmuntret af profeten Esajas' ord:
'Som jorden bringer spirerne frem,
og frø spirer frem i haven, 
sådan lader Gud Herren retfærdighed spire
og lovsang gro frem for alle folkenes øjne!'
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes torsdag den 12. september.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*