*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Seniorgruppen
Familiegudstjeneste med Chr. Bylund   
Britta Kornholt på besøg 
Menighedsmøde 17. november

OnsdagsCaféen 
Spejderne - tur og træf
Send en tanke, bed en bøn
Baptistkirken sætter os stævne i Vejle
Musikandagt på Tysingehave
Mail, telefon og adresser 

Kalenderen
Eftertanken
Overlever de danske kulturinstitutioner - inkl. kirkerne?
Seniorgruppen får besøg af Hans Raun Iversen på torsdag den 7. november kl. 14.00. Han har undervist et utal af præster som lektor i praktisk teologi. Han og andre religionsforskere har arbejdet med spørgsmålet om, hvilke danske kirker og kulturinstitutioner, der har fremtiden for sig. Hvad vil de ændringer, vores kultur udsættes for i disse år, betyde for de danske værdier, der hidtil har været gældende – inklusive den kristne tro, som kirkerne ønsker at fremme? Hans Raun Iversen er kendt som en levende og spændende foredragsholder!
Familiegudstjeneste med besøg af Christian Bylund 
Søndag d. 10. nov. kl. 10.00 planlægger Sig-rid Høgh-Lefholm og Trine Skårhøj familie-gudstjenesten om 'at finde vej'. Vores kom-mende præst Christian Bylund prædiker for store og små. Her ses han med datteren Car-la på sommerstævnet.
Velkommen til Britta Kornholt
Søndag den 17. november prædiker Britta Kornholt til søndagens gudstjeneste. Hun har været præst i Lyngby menighed og er nu lek-tor på professionshøjskolen Zahle UCC.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med ordinært menighedsmøde med valg til menig-hedsrådet og forelæggelse af budgettet for 2020. Kom og vær med til at forme fremtiden.
 
OnsdagsCaféens program den 6. november
DAGENS TILBUD - vælg det, du vil ...
Kl. 12.30 er der kreative aktiviteter 
Kl. 14.00 taler vi om kapitel 2 i 'lille KATEKISMUS' om korsets betydning med Bent Hylleberg. Bogen er gratis og kan hentes i KirkeCaféen
Kl. 15.00 drikker vi kaffe eller te
Kl. 15.30 ser vi en aktuel film om 'Murens fald' i anledning af 3o-året 
Kl. 17.30 slutter vi med fællesspis-ning og aftensang senest kl. 18.30
OnsdagsCaféens program den 13. november
Kl. 12.30 er der kreative aktiviteter  
Kl. 14.00 foredrag om 'Baptisterne i Tølløse under 2. verdenskrig' ved Bent Hylleberg
Kl. 15.00 drikker vi kaffe eller te
Kl. 15.30 synger vi fra Højskolesang-bogen 
Kl. 17.30 slutter vi med fællesspis-ning. Tag en let ret med til det fælles spisebord. Vi slutter med aftensang senest kl. 18.30
OnsdagsCaféen er for alle, der har lyst - pluk gerne i programmet ...
Spejderne - tur og træf
Gruppen mødes lørdag den 9. no-vember og gennemfører en 50 km lang vandretur!  
Alle spejdere trodser vejr og vind og mødes i Reservatet lørdag den 16. november kl. 9.30.
Vi ønsker gode oplevelser til ALLE
SEND EN TANKE -
BED EN BØN
Ib Bagge er kommet hjem efter ope-ration og genoptræning
Jette Nørgaard har påbegyndt gen-optræningen med en ny hofte
Baptistkirkens Landskonference 2
Lørdag den 16. november kl. 10.00 inviterer Baptist-kirkens ledelse menighedernes repræsentanter til Vejle. Om formiddagen handler det om 'frivillighed' med oplæg af Rie Skårhøj. Om eftermiddagen bliver der ud over forhandlingerne en hilsen fra Jean Masabo, formand for Baptistkirken i Burundi.  
Musikandagt på Pleje-hjemmet Tysingehave
Tirsdag den 12. november kl. 15.30 holder Karen Christiansen og Kir-sten Sørensen musikandagt på ple-jehjemmet Tysingehave. Alle er vel-komne til at møde op og synge med!
Menighedens årsskrift 2020
Inden længe begynder redaktøren. Vi behøver ændrede adresser, telefon-numre og mailadresser. Især skifter mange fra fastnet- til mobiltelefon. Skriv om dette til Inger Ajbro, der vil glæde os med en opdatering i den nye årsberetning. På forhånd tak! 
Send en mail med dine ændringer til 
inger.ajbro@gmail.com
Velkommen i kirke
NOVEMBER
06. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen, besøg af Hans Raun Iversen

10. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Christian Bylund, Trine Skårhøj og
                      Sigrid Høgh-Lefholm

12. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
13. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
16. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Britta Kornholt
                      Kirkefrokost og menighedsmøde
20. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom, Det lille Kor
26. kl. 15.30: Musikandagt på Tysningehave
27. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
30. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet


DECEMBER
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Hanne Frederiksen og Bent Hylleberg
05. kl. 14.00: Seniorgruppen, Finn Dyrhagen
08. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Rikke Nilsson m.fl.
10. kl. 19.30: Gospelkoret Libertys julekoncert
15. kl. 10.00: Vi synger julen ind, Kurt Gjerrild, Leif Nielsen, Lille Kor m.fl. 
22. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste
24. kl. 11.00: Julegudstjeneste, Jan Grønborg
      kl. 15.00: Julegudstjeneste, Jan Grønborg
29. kl. 15.00: Gudstjeneste, Michael Foersum + julehygge i Caféen
Om brugen af Kristuskransen siger professor emeritus Kirsten Nielsen: 
"Vi må erkende vore egne grænser og vise ydmyghed over for himlens og jordens skaber, nære taknemlighed over for den korsfæstede og opstandne og glæde os over, at Gud er os nær i sin ånd" - Om Kristuskransen, se fx.

https://www.gronkirke.dk/ny-groen-perle-kristuskransen/
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 20. november.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*