*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Påskens gudstjenester 
Spisning Skærtorsdag
To aktuelle aftener
Gæsteprædikant 
OnsdagsCaféen
Årsberetningen
Temadag i Aarhus
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen - oversigt
Til eftertanke
Velkommen til påskens gudstjenester 
Påsken er kirkens største højtid. I den stille uge følger vi Jesus fra hans komme til Jerusalem over skærtorsdagens måltid, gennem langfredagens korsfæstelse og død - indtil dramaet overraskende ender med hans opstandelse! Velkommen til 3 påskegudstjenester: Palmesøndag kl. 10.00, Skærtorsdag kl. 16.30 og Påskedag kl. 10.00. 
Påskedag samler vi en kollekt ind til forsendelse af tøj til Letland.
Skærtorsdag kl. 16.30 

Sædvanen tro fejrer vi nadver-gudstjeneste på den dag, hvor Jesus indstiftede nadveren med sine disciple.
Efter gudstjenesten spiser vi et måltid, der består af lam med flødekartofler samt dessert.
Hertil serveres der et glas vin.
Det koster kr. 50,- for voksne. Børn spiser gratis med. 
Tilmelding sker på en liste i kirken eller direkte til Allan Ibsen på 2423 7945. Måltidet kan betales Skær-torsdag på menighedens Mobile-Pay, der har nummer 16686.

Påskemotiverne af Arne Haugen-Sørensen hænger på hans nye museum i Videbæk - privatfoto. 
Lidelsens problem?
To aftener efter påske handler om lidel-sens problem - også kaldet 'teodicé'. Ordet stammer fra det græske theós (Gud) og díké (retfærdighed). Det dæk-ker over det dilemma, at en kærlig og almægtig Gud tillader ondskab. Første aften handler det om den måde, man gennem historien har søgt at give svar. Anden aften forsøger vi at finde svar, der giver mening for os. Allan Ibsen guider os. Velkommen onsdag den 4. og onsdag den 11. april kl. 19.30.
Velkommen til Bodil Højbak Møller 
1. søndag i påsken prædiker Bodil Høj-bak Møller hos os. Hun er opvokset i Thisted, men har siden 1996 boet i København. Her havde hun godt gang i karrieren, var direktør i en grossist-virksomhed og formand for menig-hedsrådet i regen, da hun i 2015 blev hårdt ramt af stress. Det gav anledning til overvejelser, der medførte, at hun sagde direktørjobbet op og begyndte at læse teologi på Universitetet. Hun er stadig aktiv i Kristuskirken på Nørrebro
Velkommen i OnsdagsCaféen - tre gange i april måned
Den kreative del af Onsdagscaféen fortsætter de tre første onsdage i april. Velkommen i Det kreative Værksted, hvor der fabrikeres dekorative kort og smykker m.v., eller til at arbejde med strikkepindene til fordel for børn i Burundi. Tidsrammen ser således ud den 4., 11. og 18. april:
12.30: Der arbejdes frem til kaffepausen kl. 15.00 og der sluttes kl. 16.30.  
Husk at tage din årsberetning, der ligger i kirkens indgangsparti
- og sæt et kryds
Temadag om International Mission i Århus
Lørdag den 7. april er interesserede fra alle menig-heder inviteret til at drøfte fremtiden for vores inter-nationale mission. Der bliver oplæg af Peter Samu-elsen fra Dansk Missionsråd og Julien Nsengiyumva fra Burundi. Det er gratis at deltage.
Vedr. kørsel til Aarhus, kontakt Bent Hylleberg om muligheden for, at vi fylder bilen op. 
Send en tanke, bed en bøn
Egon Christensen er kommet hjem fra hospitalet efter operation og kæmper nu for at komme til kræfter.
Det samme gælder Lydia Mikkelsen.

 
  
Menigheden ønsker tillykke
Lis Møller, 60 års dåbsdag den 6. april
Velkommen i kirke 

MARTS
21. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben: Litteraturcafé
22. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
25. kl. 10.00: Palmesøndag, gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
29. kl. 16.30: Skærtorsdag, nadvergudstjeneste med efterfølgende spisning

APRIL
01. kl. 10.00: Påskegudstjeneste, nadver, Allan Ibsen
03. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
04. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
04. kl. 19.30: Aktuel aften om lidelsens problem (1), Allan Ibsen
07. kl. 09.30: Temadag om International Mission i Aarhus
08. kl. 10.00: Gudstjeneste med børn. Bodil Højbak Møller og Allan Ibsen
11. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
11. kl. 19.30: Aktuel aften om lidelsens problem (2), Allan Ibsen
13. kl. 17.00: Fredagsfamilierne mødes 
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
 

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00
Til eftertanke 
Graven er tom! Jesus Lever!         Halleluja! Vi er i Guds hånd!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 4. april.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*