*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Gudstjeneste hver søndag
Seniorgruppen 
Også noget for børn 
OnsdagsCaféen

Baptisternes Verdens Fællesskab
Værdier, vi bygger på

Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke
Gudstjeneste hver søndag kl. 10. Velkommen til at finde en plads! 
Velkommen i Seniorgruppen
Besøg af frontkæmper for børnefamilier, der er ramt af kræft
Seniorgruppen kan se frem til en interessant efter-middag, hvor vi får indsigt i de vanskeligheder, som familierne står med, når et barn rammes af kræft. Socialrådgiver fra Rigshospitalets afdeling for Børnecancer, Bodil Krabbe, vil fortælle om sit arbejde med at hjælpe kræftramte børnefamilier til blandt andet at opnå deres lovbestemte rettigheder.
Seniorgruppen mødes i KirkeCaféen torsdag den 1. februar kl. 14.00. 
Der foregår også noget for børn

Fredagsfamilien mødes til spisning sidste fredag i hver måned kl. 17.00 - næste gang bliver den 26. januar 

Gruppespejderne mødes hver anden lørdag
27. januar kl. 9.30 i Reservatet
10. februar kl. 9.30 i Grusgraven, Kirke
      Eskildstrup

24. februar kl. 9.30 i Reservatet 
 
Familie- og flokspejderne holder vinterferie …
OnsdagsCaféen
byder velkommen
med et fast program,
der ser sådan ud


12.30: Den kreative Café arbejder
14.00: Varieret program, se nedenfor
15.00: Fælles kaffepause for alle
15.30: Varieret program, se nedenfor
17.30: Mulighed for fællesspisning
Den 31. januar kl. 14.00 er der LitteraturCafé med Karen Nielsen.
Kom og få gode idéer til vinterens læsning. Eftermiddagens emne er:
Udfordringer - til læselysten


Onsdag den 7. februar kl. 13.00 er der Slægtsforskning med Kurt Gjerrild
Se mere om, hvad det kan gå ud på nedenfor


Begge onsdage kl. 15.30 hjælper Per Christiansen med PC-problemer
Sker der 'underlige ting' med din PC, så tag den med til PC. Det virker!


Onsdag den 14. er der vinterferie - og OnsdagsCaféen holder også ferie

Hver onsdag eftermiddag sluttes der med fællesspisning kl. 17.30
Måltidet er et sammenskudsgilde. Kom med mad til to - og spis de andres kreative retter! På den måde spiser vi varieret - og det hele bliver gratis! 
Slægtsforskning i OnsdagsCaféen den 7. og 21. februar kl. 13.00
'Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog har gemt et gran af slægtens ve og våde'.
Sådan skrev Jeppe Aakjær. Gamle papirer gemmer også meget fra din slægt, og i vor tid kan man finde det meste på nettet! Kurt Gjerrild viser vej til nogle af de gamle dokumenter, hvor vi vil hjælpe hinanden med at finde oplysninger om nogle af dine aner. Det er en god idé at medbringe en bærbar computer, men du er også velkommen uden. Medbring gerne nogle gamle billeder eller kort. Velkommen til 2 timers samarbejde fra kl. 13.00 om din og andres familier.
Baptisternes Verdens Alliances søndag 

Hvert år markerer baptister verden over, at vi hører til den samme verdensomspændende kirke. Det sker i år 4. feb. Denne søndag beder vi for hinanden og vi indsamler - også her i Tølløse - en god kollekt til BWAs nødhjælpsarbejde.
Fællesskabet består af 238 baptistsamfund, og det tæller mere end 45 mio døbte medlemmer i 177.000 menigheder. 

Læs mere om BWA her: https://www.bwanet.org/

Faste - hvad er det? Følg med gennem 40 dage
BaptistKirken har udgivet et lille hæfte, der er beregnet som læsning til hver dag i fasten - 40 dage i alt fra askeonsdag den 14. februar til palmesøndag den 25. marts. Skribenterne er alle medarbejderne i BaptistKirken, så dem lærer vi også at kende. Hver side består af et kort afsnit til eftertanke. Og det suppleres af dagens bøn.
Det hele er samlet under titlen Værdier, vi bygger på. Heftet ligger i kirken og kan tages her. Hvis du betaler 20,- kr. til kaffekassen, går det hele lige op. Brug det nye MobilePay nummer 16686 - eller drop en ekstra 20'er til kirkekaffen. Tak. 


Menigheden ønsker tillykke
20. januar: Annemette Kofoed, 18 år
Velkommen i kirke 
25. kl. 14.00: Andagt på Tysingehave, Allan Ibsen
26. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
31. kl. 14.00: Onsdagscafé
01. kl. 14.00: Seniorgruppen, Bodil Krabbe
04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
07. kl. 14.00: Onsdagscafé
08. kl. 14: Andagt på Tysingehave, Allan Ibsen
11. kl. 10.00: Gudstjeneste m. børn, Allan Ibsen, Fastelavn

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.15
Til eftertanke
Kyndelmisse den 2. februar er dagen, hvor ½ af vinterhalvåret er gået. Og dagen, da den gamle Simeon tog Jesus i sine arme i Jerusalems tempel og kaldte ham for Lyset, se Lukas 2:25-35. 
Ved Kyndelmisse markerer vi altså både Jesus som Verdens Lys og forårets lys, der vender vintermørket - vi går imod lysere tider. 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 7. februar.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*