*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse
Familiegudstjeneste med høst-tema
Kom og deltag - menighedsmøde
Onsdagscaféen indbyder børnefamilier
Spejderne bygger i reservatet
Pakker til Letland 
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen 
Eftertanken
Nadvergudstjeneste
Sædvanen tro indbydes vi første søndag i hver måned til at fejre nadver. Her styrkes vi til al god gerning i ugen, der kommer. Med den løse kollekt hjælper vi denne måned Rose Emasit med medicin. - Velkommen!
Velkommen til familiegudstjeneste den 9. september 
Den sidste familiegudstjeneste inden sommerferien sluttede med fællesspisning. Her ses, hvor festligt det blev. Hvad der sker, når børn og voksne igen samles til familiegudstjeneste søndag den 9. september er ikke godt at vide! Gudstjenesten forberedes af Trine Skårhøj, Sigrid Høgh-Lefholm og Allan Ibsen. Den får høstpræg!
Deltag i samtalen på menigheds-mødet den 5. september kl. 19.00 

I en menighed som vores er det på menigheds-mødet, vi samtaler om liv og virke i og ud fra kirken. Og på den baggrund er det også her, beslutningerne tages. Kom derfor og vær med til at skabe frem-tiden. På det kommede menighedsmøde forbereder vi også efterårets valg til menighedsrådet, idet vi opstiller kandidater hertil. Hanne Frederiksen og Per Christiansen er på valg. Per kan genvælges, Hanne ikke. Dagsordenen for mødet er udsendt. 
Onsdagscaféen inviterer også børnefamilier til fællesspisning
Onsdag den 19. begynder vi igen med forskellige aktiviteter i Kirkecaféen. Hver eftermiddag slutter med fællesspisning, der er et sammenskudsgilde. Som noget nyt inviterer vi nu børnefamilier med! Kom og deltag uden at tænke på at forberede jer! Det er jeres friaften, som vi lægger fællesskab til - inkl. maden! 
Efterårets program for Kirkecaféen findes i kirken. Mere i næste Nyhedsbrev.
Spejderne bygger i Reservatet
Efteråret for spejderne handler om byggeri. De ansøger om at få lov til at bygge nogle små platforme i de store træer ca. 2m over jorden. Der vil også blive bygget fx. trapper, hængebro og rebstige. Tropspejderne er ansvarlige.
Familie- og flok-spejdere samt trops-spejderne samles i reservatet lørdag formiddage den 8. og 22. september. Og så går det løs! - God arbejdslyst!
Forsendelse af tøj til Letland
I oktober måned regner vi med at have den næste forsendelse af tøj til Letland klar. Vi har samlet en hel del tøj m.v., men vi kan godt have lidt mere i kasserne. Derfor modtager vi gerne i løbet af september måned brugt tøj i vasket og god stand.Tøjet kan afleveres i lokalet over kirkesalen (den gamle andagtssal) eller ved henvendelse til Asta Sonne, Betty Gjerrild eller Tonny Christiansen. - På forhånd tak!
Send en tanke, bed en bøn
Allan Ibsen er raskmeldt pr. 26. 08. og optager nu alle sine gøremål.
Susanne Hansson har brækket sin arm så uheldigt, at det krævede operation. Vi ønsker alt det bedste.   
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
I søndags blev Lærke, datter af Lene Westergaard og Jacob Tønnesen barnevelsignet. På søndag er der barnevelsignelse igen, hvor Herman, søn af Kathrine og Nikolaj Schrøder, velsignes. Tillykke!
Niels Jørgen Sørensen fejrer 75 års fødselsdag den 20. september, hvor alle er velkomne til 'åbent hus' i Ungdomsgården fra kl. 8.00. - Hjertelig tillykke!
Velkommen i kirke 

SEPTEMBER
02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse, Allan Ibsen
04. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
05. kl. 19.00: Menighedsmøde
08. kl. 10.00: Spejderne samles i Reservatet
09. kl. 10.00: Familiegudstjeneste med høsttema, Trine Skårhøj, Sigrid
                      Høgh-Lefholm og Allan Ibsen
16. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen

18. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
19. kl. 14.40: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30.
22. kl. 10.00: Spejderne samles i Reservatet
23. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste - men derimod ...
25. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage med Liberty og Allan Ibsen
26. kl. 14.00: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30 
30. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
Kirkernes bededag for skaberværket - 1. september
Bededagen indleder Skabelsestiden, der varer frem til 4. oktober. Her takker
vi for høsten, men vi beder også om indsigt til at bevare alt det skabte. 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 12. september
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*