*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Fredagsfamilien - på fredag
Velkommen Ole Jørgensen
Gud, Gospel og Grønborg

OnsdagsCaféen
Carsten Andersen i Seniorgruppen
For børn og unge
Velkommen til reception 
Menigheden ønsker tillykke
Arbejdsdag inden længe
Musikandagt på Tysingehave
Dorthe Zielke & Søren Johannsen
Kalenderen
Eftertanken
De unge familier rykker indendørs - nu på fredag
Fredagsfamilien mødes i kirken på fredag den 27. kl. 17.00 til spisning og fællesskab. Nye deltagere er velkomne. Vi spiser, snakker og samdeler.   
Gudstjenesten på søndag
På søndag får vi besøg af Ole Jørgensen, der vil prædike. Han er tidligere generalsekretær i Bap-tistKirken, hvor han også har været præst i flere menigheder - Odense, Lyngby, Herlev og på Midt-sjælland. Efter gudstjenesten er der som sæd-vanligt kirkekaffe. Velkommen! 
Søndag den 6. oktober er der INGEN gudstjeneste,
men se her ...
Der er Gospelgudstjeneste 
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00
Gospelkoret Liberty inviterer til sang- og musik-gudstjeneste: 'Gud, gospel og gulerodskage'. Og de har allieret sig med Jan Grønborg, der præ-diker. Jan har været præst både i Danmark og Sverige. Velkommen - en festlig tirsdag aften!    
OnsdagsCaféens efterårsprogram
- begynder den 25. september
Kl. 14.00 er der LitteraturCafé ved Leif Nielsen og Inger Ajbro. Leif Nielsen vil fortælle om et par bøger, der handler om mennesker, der vil noget helt særligt med deres musik. Inger Ajbro vil fortælle om Jens Rosendals liv og sange.
Kl. 15.30 efter kaffen er der mere sang og musik for alle. Jette Nørgaard synger med os fra Højskolesangbogen - og der bliver mulighed for 'ønskekoncert'.
Kl. 12.30 er der gang i papirklip og strikkepinde i Den kreative Café til fordel for børn og unge i Burundi.
Kl. 17.30 er der fællesspisning. Tag en let ret mad med og spis de andres. Vi synger en aftensang, som afslutter eftermiddagen, ca. kl. 18.30.  
OnsdagsCaféen den 2. oktober 
Samme ramme fra 12.30 til ca. 18.30
Kl. 14.00 taler vi om kap. ét i 'lille KATEKISMUS' sammen med Bent Hylleberg. Bogen kan tages i Caféen - og den er gratis for deltagerne.
Kl. 15.30 hjælper Per Christiansen os med at ryd-de op på vores PC'er med Stifinder.

Hver onsdag kan du frit plukke i programmet! 
Nu begynder en ny sæson i Seniorgruppen 
Besøg af Carsten Andersen, politibetjent i Holbæk 
Første torsdag i oktober, den 3. kl. 14.00 taler dagens fore-dragsholder. Politik og politi har været hans liv. Et af hans områder i politiet har været kommunikation med borgerne. Og det er emnet denne dag i Seniorgruppen. Velkommen!
For børn og unge - med og uden uniform
 
Spejderne mødes i Reservatet 1. og 3. lørdag hver måned - første gang bliver lørdag den 5. oktober kl. 9.30. Det gælder alle spejdere - også familiespejderne. Nye piger og drenge er velkomne! Henven-delse på 91377176 til Peter Kofoed
Se også www.tølløsespejderne.dk
Skiftedag i BaptistKirken - det sker ikke hver dag!
Efter 8½ år som generalsekretær er det skiftedag. Lone Møller-Hansen kon-centrerer nu sit arbejde på Bornholm, mens Torben Andersen bliver ny gene-ralsekretær. Vi er i dagens anledning indbudt til reception for at sige 'Farvel og tak!' til Lone og 'Velkommen' til Torben. Det sker mandag den 30. sept. kl. 15.00-17.00 i Café Julius i Købnerkirken, Skotlands Plads, 2300 København.  
Menigheden ønsker tillykke
Tine Olesen fylder 50 år den 6. okt.
Ellen Margrethe Jørgensen fylder 80 år den 9. okt.
Esther Kvist fejrer 75 års dåbsdag 8. okt.
Rita Hylleberg
 siger hjertelig tak for den flotte hvide orkidé, som hun fik til sin runde fødselsdag. 
Arbejdsdag onsdag d. 9. okt.
Efterårets første arbejdsdag ude og inde kalder på os. Kirken skal gøres klar til vinteren. Arbejdagen begyn-der kl. 10.00, og vi er færdige, inden OnsdagsCafeén begynder kl. 14.00.
Næste musikandagt
Tirsdag den 2. oktober kl. 15.30 holder Karen Christiansen sam-men med Kirsten Sørensen musik-andagt på Tysingehave. Alle er velkomne til at være med.
Koncert i kirken i Nyrup
Søndag den 6. okt. kl. 14.00 er vi in-viteret til koncert med Dorthe Zielke og Søren Johannsen med stem-ningsfuld klassisk musik af bl.a. Bach, Mozart, Hummel og Piazzolla. Koncerten er gratis. Der optages en kollekt. Derpå er der mere festlig musik og samvær i Pyramidesalen, hvor kaffe kan købes. Velkommen!
Velkommen i kirke 
SEPTEMBER
25. kl. 14.00: OnsdagsCaféen begynder 
27. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

OKTOBER
01. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen m.fl.
02. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
03. kl. 14.00: Seniorgruppen: Besøg af Carsten Andersen
05. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
06. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
08. kl. 19.00: Gospelgudstjeneste, Liberty og Jan Grønborg
09. kl. 10.00: Arbejdsdag indtil Onsdagscaféen begynder
09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
13. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen, indsamling
15. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen m.fl. 
19. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
20. kl. 10.00: Gudstjeneste, Bjarne Willer
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Rikke Nilsson, Det lille Kor
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Chistiansen m.fl. 
30. kl. 14.00: OnsdagsCafeen 
'Det var da kirken holdt op med at tage Jesus alvorligt,
at folk holdt op med at tage kirken alvorligt'


Richard Rohr, forfatter og franciskanermunk.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 9. oktober.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*