*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Gudstjenester i juli
Sommerstævne i menighedens baghave
Velkommen til landskonference
Håndbogen 2018 er kommet
Nye bøger om os!
Invitation til reception
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Menighedens kor tier
Programmer for efteråret
Gik hun hjem?
Tillykke
Kalenderen 
Eftertanken
Husk arbejdsdagen på torsdag kl. 13.00 i og omkring kirken.
Én normal, tre med morgenkaffe - og ingen
Det handler om gudstjenesterne i juli, der er tilrettelagt som beskrevet her:
1. juli begynder vi med en ordinær nadvergudstjeneste m. Allan Ibsen. Sædvanen tro indsamler vi gaver til menighedens arbejde. Den løse kollekt er til Rose Emasit.
8. juli, 15. juli og 29. juli holdes der morgenkaffegudstjeneste i Kirkecaféen. Efter en morgensalme drikker vi morgenkaffe i muntert samvær inden en kort gudstjeneste.
22. juli er der ingen gudstjeneste, men invitation til Sommerstævnet. Se nedenfor.
Baptistkirken holder igen i år sammen med Missionsforbundet sommerstævneEfterskolen Lindenborg ved Borrevejle Vig - altså næsten i menighedens baghave!
Sommerstævnets program er meget varieret og rummer både børn, unge og voksne.
Det foregår 22.-28. juli. Se de mange muligheder via linket www.sommerstaevnet.dk
Her vil vi især fremhæve det store åbningsmøde for alle søndag den 22. juli kl. 19.00. Det præges af sang og musik. Tonny Jakobsen, der er præst i Vejle, vil prædike.

Onsdag kl. 13.30 inviteres alle til Baptistkirkens minde- og takkegudstjeneste for årets døde og døbte. Herpå begynder landskonferencen med beretninger, valg og forhandlinger. Dagen efter begynder anden sektion af landskonferencen kl. 13.30. 
Det er muligt at deltage hele ugen, men også at købe dagkort - eller halve dagkort. Aftenmøder er gratis. Brug anledningen til også at hilse på nye og gamle venner!
Forbered Landskonferencen
Det er fint at sætte sig ind og lytte og evt. deltage i samtalen onsdag og torsdag sammen med menighedernes repræsentanter. Det er også muligt at forberede sig ved at læse Håndbogen, der netop er kommet. De, der har be-stilt den, kan få den hos Inger Ajbro. Andre kan købe den i sekretariatet på Lindenborg fra søndag for 75 kr. - Her sidder ja-sigerne på Lindeborg i 2017!
Ferietid er læsetid
Her er to nye bøger, friskt leveret fra Baptistkirken 
Den nye dåbsbog henvender sig til alle. Den er egnet både til individuel opbyggelse og til samtale i grupper. Den kaster på 50 sider lys over dåbens aspekter i Ny Testamente, for-tæller om dåbens historie, de første baptister og dåbens udformning i dag. Den er skrevet af Teologisk Forum, koster 50,- kr. + porto og bestilles på info@baptistkirken.dk

Bogen nedenfor er langt mere omfangsrig med sine 460 sider. Den fortæller historien om danske baptisters tanker om tro og teologi siden begyndelsen i 1839 frem til i dag – mere specifikt om tro, dåb, discipelskab, pacifisme, udvælgelse, karismatik og andre omstridte emner. Den er skrevet af Johannes Aakjær Steenbuch, formand for Teologisk Forum. Den er ikke let læst, men alle, der vil være med i samtalen om, hvad baptisme er, bør kæmpe med den. Den koster kr. 300,- + porto. Begge bøger kan også købes på Sommerstævnet.   
Skolen inviterer til reception i anledning af forstanderskifte
Velkommen fredag den 10. august kl. 13.00-15.00. Anledningen er, at
Birk Christensen afløses som forstander af Henrik Kristiansen.
Kom og sig tak til Birk - og velkommen til Henrik!
Send en tanke, bed en bøn

Allan Ibsen blev i sidste uge indlagt i Odense og opereret for små blodprop-per under det ene knæ. Allan er hjem-me igen. Vi håber, at han snart er rask.
Anne Rørholm Sørensen har på Rigshospitalet fået en operation for at afhjælpe balancebesvær. Besøg er kærkomne, men ring først. Anne takker for blomster fra menigheden. 
Johanne Andersen blev indlagt på sygehuset i Holbæk mandag formiddag. 
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
 
Lydia Mikkelsen, 70 års dåbsdag den 25. juli
Asger Kofoed, 70 års fødselsdag den 23. juli


 
Kirkekoret og Gospelkoret holder en velfortjent ferie indtil engang i august.
Spændende nye programmer for efteråret ligger i kirken
Tag et program og glæd jer til dét, der venter -
både i Tølløse Seniorgruppe og i Onsdagscaféen. 
Denne flotte damecykel har i låst stand stået ved kirken siden Seniorgruppens udflugt sidst i maj. Den kan stadig hentes! 
Velkommen i kirke 

JULI
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
08. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Allan Ibsen
15. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Allan Ibsen
22. kl. 19.00: Sommerstævntes åbning på Efterskolen Lindenborg

25. kl. 13.30: Takke-, minde- og nadvergudstjeneste på Lindenborg
29. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Allan Ibsen

AUGUST
01.- 05. Troppens sommerlejr, kanotur til Sverige
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bent Hylleberg
12. kl. 10.00: Gudstjeneste, Tonny Christiansen
14. kl. 19.30: Koncert med familien Ozolini, Letland
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
Herre, nu gik solen ned.
Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
glemmer had og hån og smerte
i din dybe stille fred!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 1. august
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*