*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
To gudstjenester - den sidste og den første
At elske Gud - halvt færdig
Slut for i år - med Søren Kierkegaard
Hilsen fra Papirværkstedet
Fredagsfamilien
Ekko fra menighedsmødet
Til møde i Vejle
Seniorgruppen
Tillykke
Birte Nielsen til minde
Kalenderen 
Eftertanken 
To gudstjenester foran os -
den sidste og den første 
 
Det lyder akavet, men det er sandt. Det gamle kirkeår slutter søndag d. 25. november, hvor Hanne Frederiksen prædiker. Det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent d. 2. december. 
Denne søndag vil vi se, at kirken er smykket med adventskransen. Vi fejrer gudstjeneste med nadver, hvor Allan Ibsen prædiker. 
Novembers under-visning om kærlighed er halvt gennemført
Allan Ibsen gør de fire moduler færdige torsdag den 22. og 29. november kl. 19.00-20.30. Vi begynder med et oplæg, derpå drikker vi kaffe og samtaler om aftenens emner: Nu om kærlighed til 'os selv' og til 'vores fjender'.
OnsdagsCaféen slutter sæsonen d. 28. nov. 
12.30: Den kreative Café og Strikkecaféen er åben
14.00: 'Eksistens' - en introduktion til Kierkegaards                univers v. Peter Bundgaard
15.00: Kaffe for alle, der ønsker at drikke med 

15.30: 2. halvleg med hjælp til PC. mobiler osv.

Eftermiddagen kan sluttes med sammenskudsgilde
17.30: Fællesspisning for børn og voksne, hvor vi medbringer 'et fad med mad' til det fælles spisebord
Eftermiddagen slutter med aftensang før kl. 19.00. 
Hilsen fra Papirværkstedet ...
Det er nu, du skal købe eller bestille, hvis du vil have engle af gamle salmebogsblade - eller nogle af de flotte julekort, der venter på glade købere.
Værkstedet har åbent den 21. og 28. november. Overskuddet går til børn i Rwanda og Burundi.
Fredagsfamilien mødes fredag den 30. nov. kl. 17.00.
Denne gang 'uden børn - for voksne'! 
EKKO fra menighedsmødet i søndags
Menighedsmødet i november har altid valg på dagsordenen. Mødet samlede ca. 40 deltagere, der godkendte genvalg af mange, der arbejder i udvalgene. Til arbejdet i menighedsrådet blev Per Christiansen genvalgt, mens Morten Hylleberg blev nyvalgt – begge for tre år. Velkommen til opgaverne - til alle!
Et andet vigtigt punkt på mødet var udfordringer i spejderarbejdet. Vi mangler ledere til at tage sig af de administrative opgaver. Hvem kan og vil hjælpe med dette? På den måde sætter vi spejderførerne fri til at kunne tage imod endnu flere børn, der ønsker at blive spejdere. Meld dig gerne til opgaven! Kontakt Allan Ibsen. 
Landskonference 2 mødes i Vejle
På lørdag mødes repræsentanter fra menighederne til 2. del af årskonferencen. Ifølge dagsordenen skal linjerne for de næste 5 års samarbejde drøftes. Bud-gettet for 2019 fremlægges - og alle er optaget af at få de seneste nyheder om trossamfundsloven med hjem. Det gælder særligt menighedernes pligt til at indberette årsregnskab og vilkår for skattefradrag. 
Julehygge med sang, leg og nostalgi
Når Seniorgruppen mødes torsdag den 6. de-cember er eftermiddagen lagt i Poul Erik Jen-sens hænder. Den tidligere borgmester tager os med tilbage i tiden. Vi vil høre erindringer om en yngre lærers julefejring, synge nogle af julens sange og salmer - og vi vil blive udfor-dret af quiz og andet julegøgl, når den muntre lærer fører os tilbage til julen, som den blev fejret engang. Seniorgruppen mødes kl. 14.00.

Menigheden ønsker tillykke


Daniel Høgh-Lefholm fylder 10 år den 27. november
Jette Elkjær Jensen fylder 75 år den 2. december
Eli Knudsen fejrer 40 års dåbsdag den 10. december
Birte Nielsen in memoriam
Birte Nielsen blev bisat i tirsdags fra kirken, der var fyldt til bristepunktet. Kurt Gjerrild bragte menighedens hil-sen og fremhævede hendes trofasthed. Birte var medlem af menigheden i 60 år og aktiv i bl.a. omsorgsarbejdet, me-nighedsrådet og menighedskoret. Og hun blev et samlingspunkt for mange med Glæmosegården som centrum. Birte Nielsen blev født den 20.08.1937, døbt i Skee den 16.04.1950 og hun dø-de på Tysingehave den 16.11.2018. 
Æret være Birte Nielsens minde.
Husk det nu: Ny adresse, ny mail, nyt telefonnummer. TAK!
Jeg får løbende ændringer af adresser, mail og telefonnumre. Især skifter mange fra fastnettelefon til mobiltelefon. Jeg vil bede alle om at sende oplysninger til mig, hvis der er sket ændringer i 2018, som jeg ikke er informeret om. Så får jeg en opdateret liste klar til brug for Håndbogen 2019. På forhånd tak. Kærlig hilsen Inger Ajbro.
Skriv til inger.ajbro@gmail.com
Velkommen i kirke 
NOVEMBER
22. kl. 19.00: 'At elske Gud, næsten, sig selv og fjenden' (3/4)
25. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
27. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
28. kl. 14.00: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30
29. kl. 19.00: 'At elske Gud, næsten, sig selv og fjenden' (4/4)
30. kl. 17.00: Fredagsfamilien: 'Uden børn - for voksne'

DECEMBER
02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen - 1. søndag i advent

06. kl. 14.00: Seniorgruppen: Julehygge med Poul Erik Jensen
09. kl. 10.00: Gudstjeneste m. indslag for børn, Allan Ibsen
10. kl. 19.00: Det lille Kor synger julesange på Tysingehave  
11. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
11. kl. 19.30: Julekoncert med Gospelkoret Liberty 
16. kl. 10.00: Gudstjeneste: Vi synger julen ind m. kor og musikere 
23. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste
24. kl. 11.00: Gudstjeneste, Liberty og Allan Ibsen
24. kl. 15.00: Julesaftengudstjeneste, Allan Ibsen
Livets fire lys - barndommens, ungdommens,
manddommens og alderdommens lys - brænder ned ét efter ét 
- på evighedens krans, der bærer håbets farve
Glædelig advent!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 5. december
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*