Nyhedsbrev 20, 2017, bh

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Alle Helgens-gudstjenesten
Flygtningeindsamlingen
Reformationsaften om døberne
Seniorgruppen
Børn og unge
Kirkekoncert
Onsdags-Caféen
Ny oversættelse af Det gamle Testamente
Karl Heilesens flygel
'Herrens veje'
En anderledes økonomi?
Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke

Velkommen til Alle Helgens-gudstjeneste
Søndag den 5. nov. kl. 16.30, hvor vi mindes dem, der døde i årets løb
Kollekt til menighedens arbejde og til Rose Emasit, Nairobi
Efter gudstjenesten er der spisning i Caféen
Alle er velkomne. 50 kr. for voksne, børn spiser gratis med. 
 
 
Den vigtigste dag i en andens liv

Samme søndag er der indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
Indsamlingen begynder kl. 10.30 fra Ungdomsgården.
Tilmeld dig som indsamler til Poul Erik Jensen på 5918 5282
Søndag den 5. november er der tillige indsamling til Dansk Flygtningehjælp.  Indsamlingen begynder i Ungdomsgården kl. 10.30. Tilmelding som indsamler bedes rettet til Poul Erik Jensen på telefon 59185282

1500-tallets døbere og det, de lærer os
Onsdag den 1. november kl. 19.00-21.00 
 

 
I anledning af 500-året for reformationens begyndelse fortæller Bent Hylleberg om døberne i 1500-tallet. Han sætter deres historie ind i en større sammenhæng og lægger op til en samtale om, hvordan vi undgår at gentage historien - nu blot med muslimerne som vor tids syndebukke.

I ugen, der gik, udkom bogen ovenfor med udvalgte tekster af døberne på reformationstiden. Den er udgivet med støtte af BaptistKirken i anledning af reformationsjubilæet. Bogen kan købes i kirken denne aften for 100 kr. 

 

Seniorgruppen inviterer indenfor i danske fængsler
Vel mødt i Kirkecaféen torsdag den 2. november kl. 14.00
 
Kriminolog Anne Okkels Birk fortæller om livet på den anden side af murene ud fra emnet: 'Hvordan er der i danske fængsler - og hvorfor?' Hun har forsket i kriminalitet både i USA og i Danmark. Hertil kommer praktiske erfaringer. Hun er opvokset på det åbne Sdr. Omme Fængsel, hvor hun også har haft arbejdsopgaver som konsulent. På den baggrund deltager hun i den offentlige debat med synspunkter på, hvorfor der er kriminalitet i en velfærdsstat som den danske, og om hvorvidt retsfølelse er en luksus, vi ikke har råd til. Der er lagt op til en aktuel eftermiddag i en tid, hvor mange politikere handler ud fra devisen om, at øget straf forebygger kriminalitet. 
 
Alle børn inviteres med i kirke 12. november

Tølløse-spejderne mødes i Reservatet
04. og 18. nov. kl. 9.30: Familie- og Flok-spejderne
04. nov. kl. 9.30: Trop-spejderne: Tre retter vildt
18. nov. Trop-spejderne: Besøg på Brandstationen i Holbæk

 

Kirkekoncert med Jane Wind og Arne
Andreasen fra Poetfabrikken i Haslev
Onsdag, den 15. november i kirken kl. 19.30
Med udgangspunkt i Arne Andreasens egne sange og salmer og med Janne Winds sangstemme bliver vi inddraget i et univers af poetisk ynde, rytmisk drive og en følelsesmæssig appel. 
Arne Andreasen er kunstnerisk medarbejder på Galleri Emmaus.
Der venter os en medrivende oplevelse! Entré 50 kr., der betales ved indgangen.
Forfriskning efter koncerten i Kirkecaféen sammen med aftenens gæster 25 kr. 

 

Kirkecaféen er åben - kom og gå ...
Hver onsdag fra kl. 12.30

ONSDAG den 1. november
12.30: Papirværksted - forarbejdning af julekort og engle m.v.
14.00: Slægtsforskning v. Kurt Gjerrild
15.00: Kaffe og frit samvær
15.30: Internetcafé v. Per Christiansen
17.30: Onsdagsbuffet inden foredrag om anabaptisterne

ONSDAG den 8. november
Som ovenfor - dog med følgende ændringer:
14.00: Hvad ville Paulus med Romerbrevet? v. Bent Hylleberg
15.30: Hvordan læste Luther Romerbrevet? v. Bent Hylleberg
Læs gerne Romerbrevet på forhånd.
17.30: Vi afslutter eftermiddagen med onsdagsbuffet
Allan laver nybagt madbrød. Vi andre tager lidt at spise eller drikke med


ONSDAG den 15. november
Som ovenfor - dog med følgende ændringer:
14.00: Hvad læser vi i Efeserbrevet? v. Bent Hylleberg
Læs gerne Efeserbrevet på forhånd.
Ingen buffet denne onsdag, men koncert i kirken - se også ovenfor:
19.30: Koncert med Arne Andreasen og Janne Wind
Koncerten koster 50 kr. Forfriskning i Caféen derpå 25 kr. 
Relateret billede
Ny oversættelse af Det gamle Testamente
Bibelselskabet er ved at oversætte Det gamle Testamente til et nutidigt dansk. De vil gerne have medlæsere på oversættelsen. Vi vil mødes et par gange i december og fire gange i januar.
Vi vil få tilsendt de afsnit, vi vælger, og vi skal svare Bibelselskabet på overordnede og mere konkrete spørgsmål i deres arbejde med skrifterne.
Kunne du tænke dig at være med, så send en besked til Allan Ibsen hurtigst muligt på allan@famibsen.dk

 
Karl Heilesen glæder sig over at være på Tysingehave - det nye plejehjem i Tølløse - og han har nu også solgt sit hjem på hjørnet af Østergade. I den forbindelse har Heilesen generøst foræret sit flygel til menigheden. Det er opstillet i kirken og er allerede taget i brug. Når det har vænnet sig til sit nye ståsted, vil det blive stemt og fremover berige fx menighedens salmesang.
Hjertelig tak til Karl Heilesen.
Relateret billede

Herrens veje
Der er flere, der har sagt, det kunne være hyggeligt at se 'Herrens veje' søndag aften sammen med andre. Vil du gerne være med til at se de sidste to afsnit i Kirkecaféen, så giv besked til Allan Ibsen. Vi kunne mødes kl. 19.00 og spise sammen, og efter at have set aftenens afsnit, kunne vi snakke over en kop kaffe og slutte 20.30.
Vil du være med, så send en besked hurtigst muligt på allan@famibsem.dk

 

En anderledes økonomi?
Vi sendte sidste år hæftet 'Anderledes – om menighed og økonomi' til alle menighedens medlemmer. 
Menighedrådet vil i de kommende måneder tage kontakt til de medlemmer, der ikke i de senere år har bidraget økonomisk til menigheden. Det vil blive menighedens præst, der tager kontakten, for at samtalen også kan få andet indhold end manglende økonomiske bidrag.
Alle er velkomne til at tage kontakt til Allan Ibsen (24 23 79 45) vedrørende besøg og samtale om liv og menighed og til Hanne & Poul Erik Jensen (59 18 52 82) vedrørende medlemsbidrag.
De bedste hilsner
Per Christiansen, formand for menighedsrådet.
 


Den 5. november har menighedsrådets formand Per Christiansen 50 års dåbsdag.
Vi ønsker hjertelig tillykke.

 
01. kl. 12.30: Kirke-Caféen er åben
01. kl. 19.00: Reformationstidens døbere - og det, de lærer os
02. kl. 14.00: Seniorgruppen mødes
05. kl. 16.30: Alle Helgen. Nadver, Liberty og Allan Ibsen. Spisning i Caféen.
08. kl. 12.30: Kirke-Caféen er åben
12. kl. 10.00: Gudstjeneste m. børn, Susanne Kofoed og Bent Hylleberg
15. kl. 12.30: Kirke-Caféen er åben
15. kl. 19.30: Koncert med Arne Andreasen og Janne Wind
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen. Frokost og menighedsmøde
22. kl. 12.30: Kirke-Caféen er åben
24. kl. 17.00: Familieaften i Caféen
26. kl. 10.00: Gudstjeneste. Allan Ibsen. Sidste søndag i kirkeåret
29. kl. 12.30: Kirke-Caféen er åben 

 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 40 17 61 80
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i ulige uger, har deadline mandagen inden
Nyhedsbrevet, der sendes via mails, kan bestilles af alle interesserede 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 15. november 
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 85
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*