*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Ekstraordinært menighedsmøde - onsdag
Afskedsgudstjeneste og -fest på søndag 
Første gudstjenester af mange forskellige
OnsdagsCaféen åbner
Fredagstræf for børnefamilier
Ny formand for menighedsrådet
Send en tanke, bed en bøn
Bibelselskabets App
Baptistkirkens lederkonference
Musikandagter på Tysingehave
Kalenderen
Eftertanken
EKSTRAORDINÆRT MENIGHEDSMØDE
Nu på onsdag - den 16. januar kl. 19.00  

Processen med at finde en ny præst begynder
Velkommen til
afskedsgudstjeneste -
På søndag holder Allan Ibsen sin sidste gudstjeneste i Tølløse som me-nighedens præst. Vi vil sige tak for 22 års virke. Allan Ibsen prædiker. Gospel-koret Liberty og Det lille Kirkekor syn-ger. Sangen ledsages af flere instru-menter. Alle sejl er sat til en festlig gudstjeneste! Kurt Gjerrild leder guds-tjenesten og bringer menighedens offi-cielle tak til Allan Ibsen.
- ... og til afskedsfest!
Vi fortsætter i KirkeCaféen med af-skedsfest og kirkefrokost, hvor ordet bliver givet frit. Poul Erik Jensen leder festlighederne, der koster 30,- kr. for voksne, gratis for børn. Velkommen!
Første gudstjenester af mange forskellige
Efter 20. januar er vi en 'præsteløs' menighed. Og det vil vi forblive i flere måneder. Menighedsrådet har bedt et lille kalenderudvalg - Poul Erik Jensen, Per Christiansen, Kurt Gjerrild og Bent Hylleberg - om at finde gæsteprædikanter. Det er lykkedes til og med juli måned. Vi vil præsentere dem her i Nyhedsbrevet, inden de besøger os.
Hver gudstjeneste får en 'vært', der har hjemme her i menigheden. Ikke mindre end 10 har været på et 'lynkursus' og står parat som gudstjenesteledere. Tag godt imod både dem og vores gæster på prædikestolen ved at deltage i gudstjenesten så ofte som muligt. De første tre søndage byder vi velkommen til 'vore egne' prædikanter: Hanne Frederiksen, Bent Hylleberg og Birk Christensen. Og så går det løs med de andre, der er mere ukendte for mange af os ... 
OnsdagsCaféen åbner 
- med mange muligheder

Så er det tid for en ny sæson. Hver onsdag lukkes der op kl. 12.30 for kreative aktiviteter - papirklip og strikketøj - inden det går løs kl. 14.00 med første programpunkt. Efter en time er der kaffe- og te-pause for alle, inden dagens andet program-punkt begynder. Det hele kan sluttes af med spisning 17.30 og aftensang, så både børn og voksne kan være hjemme før 19.00. Det er muligt at deltage i det hele eller at vælge efter behag og muligheder. - Velkommen! De to første onsdagsprogrammer er:
Onsdag den 23. januar
Kl. 14.00: Gode bøger til vinterferien! Kom og hør, hvad Leif Nielsen og Inger Ajbro vil foreslå - og medbring selv et forslag til en bog, som du har læst med udbytte! 
Kl. 15.50: Vi synger fra Højskolesangbogen! Det er blevet in at synge sammen. Jette Nørgaard har valgt nogle sange - og der er gode muligheder for at fylde egne favoritter til repertoiret. 

Onsdag den 30. januar 
Kl. 14.00: Den hvide Nil og dens udspring. Hvor mon Den hvide Nil udspringer? Og hvor løber den hen? Ole Ekstrand tager os med på opdagelse til Afrika!
Kl. 15.30: Slægtsforsknings-workshop. Kurt Gjerrild fortæller: 'Workshop' betyder, at vi arbejder med det, der er aktuelt for deltagerne - og vi kan udveksle er-faringer og hjælpe hinanden. Dette er den første af fire gange. De øvrige kommer 27.02., 06. og 27.03.
Fredagsfamilien melder ud
Der er i foråret ændringer i forhold til reglen om sidste fredag i hver måned. Børnefamilierne mø-des af forskellige grunde efter denne plan - notér disse datoer i jeres kalender:
Fredag den 08.02., 29.03., 26.04. og 14.06. De tre første fredage med børn, den sidste uden børn. Alle fredage er det kl. 17.00 med spisning. Se den nye hjemmeside www.børnikirken.dk
Ny formand for menighedsrådet
Da menighedsrådet holdt møde i januar, blev man enige om, at rådet bliver ud-videt med suppleanten, Nikolaj Schrøder. Velkommen. 
På grund af Per Christiansens sygdom - se nedenfor - valgtes Kirsten Nielsen som ny formand. Tak til Per og velkommen til Kirsten. 
Send en tanke, bed en bøn 
Ingrid Christensen får efterbehand-ling efter sin kræftsygdom.
Per Christiansen har fået konstateret parkinson.
Bibellæseplanen
Bibellæseplanen findes i kirken. Men den findes også som app til både iPhone/iPad og Android. Og den er gratis! Du får et bibelcitat hver dag og hurtig adgang til hele dagens tekst, hvis du ønsker det. 
Lederkonference 5.-6. april 
Brandbjerg Højskole, Jelling

Baptistkirken inviterer igen til leder-konference - denne gang om, hvor-dan vi selv og andre bliver disciple - altså lærlinge, der følger Jesus. Vo-res engelske gæst, Karl Martin, vil dele ud af sin store erfaring, og vi skal drøfte emnet med venner fra Dansk Oase og fra Metodistkirken. Se programmet i kirken. Frist for til-melding er den 31. januar. 
Musikandagter på Tysingehave
I 2019 er der musikandagter på Plejecenteret Tysingehave to tirsdage hver må-ned. Kirsten Sørensen og Per Nørgaard er ansvarlige. Se kalenderen nedenfor.
Velkommen i kirke 
JANUAR 2019
16. kl. 19.00: Ekstraordinært menighedsmøde
20. kl. 10.00: Afskedsgudstjeneste og -fest for Allan Ibsen
22. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen 
26..kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
30. kl. 14.00: OnsdagsCaféen


FEBRUAR
03. kl. 10.00: Familie- og nadvergudstjeneste, Sigrid Høgh-Lefholm, Trine
                      Skårhøj og Bent Hylleberg

05. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
06. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
07. kl. 14.00: Seniorgruppen: Mogens S. Mogensen
08. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
17. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
19. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
20. kl. 14.00. Onsdagscaféen
22. kl. 17.00: Fredagsfamilien
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom 
Bibelselskabets nudanske oversættelse af hele Bibelen kommer i 2019
Hvordan skal velsignelsen lyde? Her afslører vi det! Hvad synes du?
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 59 18 65 25
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 30. januar.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*