*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Menighedsmøde - onsdag aften!
Velkommen til pinsegudstjeneste 
Økumenisk gudstjeneste, 2. pinsedag
Gæsteprædikant sidste søndag i maj
Seniorgruppen - sidste chance 
Fredagstræf for børnenes forældre
Sommerkoncert med Liberty 
Resten er op til Vorherre 
Spejderliv
Sommerstævne - til reduceret pris
KirkeCaféen til efteråret 
FAQ om baptister 
Tillykke 

Kalenderen 
Eftertanken
Husk menighedsmødet i aften, onsdag d. 16. maj kl. 19.00 
'Nu kom vor pinselilje-tid!' - Sådan synger vi med Grundtvig pinsedag, når vi mødes til gudstjeneste kl. 10.00. Pinsen fortæller om Guds kraft - Han er nu nærværende med sin Ånd, der gør levende og opliver os til alt godt!
Velkommen i kirke pinsedag!
Økumenisk pinsegudstjeneste i parken på Hagestedgaard, Nykøbing-vej 84, 4300 Holbæk - lige bag Hagested kirke - 2. pinsedag kl. 11.00.
Tag en klapstol med til parken ved Hagestedgaard, hvor vi fejrer friluftsgudstjeneste mellem de lysegrønne bøgetræer. Hagested kirkes folk-music-ensemble ledsager pinsesalmerne. Efter gudstjenesten vil der være lidt godt at spise og drikke, mens haven fyldes af musik og samvær. Hvis pinsesolen ikke danser, kryber vi indendørs i Hagestedhallen. Denne fællesgudstjeneste er tilrettelagt for hele provstiet af Den katolske Kirke, Folkekirken, Frelsens Hær, Holbæk Frikirke og Baptistkirken. 
Ole Jørgensen besøger os i Tølløse

Ved gudstjenesten den 27. maj kl. 10 får vi besøg af Ole Jørgensen. Han er kendt af mange som tidligere generalsekretær i BaptistKirken og som præst fx på Midtsjælland. I dag bor han i København. 
 
Seniorgruppen kører til Gavnø torsdag den 24. maj kl. 9.00
Der er kun to pladser tilbage i bussen - kom først til mølle og få en god dag! Turen koster 400 kr. pr. person, inkl. spisning på Hotel Kristine i Næstved og kaffe på Gavnø. Tag hurtigst muligt kontakt til Per Christiansen på telefon 21 65 64 23, hvis du vil have én af de resterende pladser. Vi er tilbage i Tølløse igen ved 18-tiden.  

Fredagstræf for børnenes forældre - uden børn ...
Fredag den 25. maj kl. 17.00: Aftenspisning og undervisning
 
Ved koncerten samler Liberty ind til frikøb af patienter, der er holdt tilbage på hospitalet i Kigali, Rwanda, fordi de ikke har kunnet betale for den be-handling, de har fået. Du kan også støtte Libertys projekt via MobilePay på telefon: 21 44 99 06. - Mærk betalingen ”Frikøb”. Tak for ethvert bidrag!
Så kom bøgehækken på plads - resten er nu op til Vorherre ...
Arbejdsdagen sluttede med persille-sovs og stegt flæsk for det arbejds-hold, der sidste tirsdag arbejdede både i og omkring kirken. Kirkens gulv blev olieret og forsatsvinduerne kom ned - og udenfor bliver en ny bøgehæk efter-hånden et levende hegn mellem kirken og pedelboligen. Tak til alle virksomme
Spejderliv for blå uniformer ...

Familiespejderne mødes lørdag den 19. maj og den 2. juni i Reservatet.
Tropspejderne tager på fisketur den 19. maj og mødes i Reservatet den 2. juni.

 
Husk tilmelding til Sommerstævnet på Lindenborg i uge 30
Ved tilmelding før 1. juni kan du spare mange penge.
Se programmet i kirken eller her:
www.sommerstaevne.dk
Glæd jer til KirkeCaféen i efteråret 
Herrehjørnet bliver åbent alle onsdage. I for-året afprøvede vi to aktiviteter: Frimærker og skak. I efteråret bliver der plads til flere mu-ligheder - så meld jer på banen. 
Filmmiljøet fortsætter efter kaffepausen. Per C. har lovet at stå for det tekniske, men han vil gerne have hjælp til at udvælge filmene. Vi søger derfor 3-4 personer til at være med i et filmudvalg, der mødes efter sommerferien. Kontakt allerede nu Per C. på 21 65 64 23
Hvad betyder FAQ? 
FAQ er engelsk og betyder de 'oftest stillede spørgsmål' om baptister. Her får du på 36 sider korte svar. Bladet er egnet til brug i menighedens peri-feri, til venner og naboer, til skole-klasser og til andre, der spørger. Bladet ligger i kirken i store bunker. Tag det - og brug det. Det er gratis ...
 
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
 
Det er lykkedes for Inger Kildeby at flytte fra Svin-ninge til en bolig på Tysingehave, hvor hun nu bor i lejlighed 113 - efter sigende med Tølløses bedste ud-sigt. Velkommen tilbage!
Velkommen i kirke 

MAJ
16. kl. 19.00: Menighedsmøde
20. kl. 10.00: Pinsedag. Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
21. kl. 11.00: Økumenisk pinsegudstjeneste v. Hagestedgaard

24. kl. 09.00: Seniorgruppens udflugt 
25. kl. 17.00: Fredagstræf for børnenes forældre
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
29. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
29. kl. 19.30: Sommerkoncert med gospelkoret Liberty

JUNI
03. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen og Lille kor

06. kl. 19.00: Sangaften med Højskolesangbogen
10. kl. 10.00: Familiegudstjeneste med efterfølgende udflugt
17. kl. 10.00: Gudstjeneste med markering af kirkens 75-års dag


Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00
EFTERTANKEN
Mors Dag og Pinsedag faldt næsten sammen i år. Susanne Hanssons pynt-ning i kirken på Mors Dag med den sto-re og lille buket og Helligåndens kom-me med liv og lys over den åbne Bibel former vor hyldest til Helligånden: 

Vi ser sollyset glitre og glinse
over by, over land, over hav!
Lad os danse med solen ved pinse
i en kæde på slægternes grav!
Lad verden forstå og erkende:
Her er sommer og sol uden ende.
Her er tro, her er håb, her er Gud!


Hans Anker Jørgensen, 'Pinsebekendelse'
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 30. maj.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*