*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Kommende gudstjenester
Tonny Christiansen in memoriam
OnsdagsCaféen begynder igen
'lille Katekismus'
For børn og unge
Malaria i Burundi - køb myggenet
Menigheden ønsker tillykke
Glimt fra høstgudstjenesten
Musikandagt på Tysingehave
Kalenderen
Eftertanken
De kommende søndage
På søndag prædiker Birk Christen-sen og Det lille Kor synger. Søn-dagen derpå prædiker Hanne Fre-deriksen. Birk Christensen har været forstander på Skolerne/TPOE. Hanne Frederiksen arbejder i Vejdirektora-tet. Det er hverdagens erfaringer, der belyser søndagens evangelietekster, når to af vores egne prædikanter går på prædikestolen. - Velkommen!
Tonny Christiansen in memoriam
Fredag morgen, den 30. august, døde Tonny Christiansen på sygehuset i Holbæk efter at være blevet indlagt med et ildebefindende. Hun blev 74 år.
Begravelsen foregik fra en fyldt kirke torsdag den 5. september. Ved minde-samværet bragte Kurt Gjerrild menighedens hilsen og tak for de mange opgaver, som Tonny gennem årene har påtaget sig i menigheden, siden hun blev døbt den 11. febr. 1962. Æret være Tonny Christiansens minde iblandt os.
OnsdagsCaféens efterårsprogram
- begynder den 25. september
Kl. 14.00 er der LitteraturCafé ved Leif Nielsen og Inger Ajbro. Efter kaffen kl. 15.00 synger vi fra Høj-skolesangbogen. Kl. 12.30 er der muligheder i Den kreative Café med papirklip og strikkegarn, hvor det, der fremstilles, kommer børn og unge i Burundi til gode.
Kl. 17.30 er der fællesspisning. Tag en let ret mad med og spis de andres - og vi synger aftensang ...
For børn og unge - med og uden uniform  
Spejderne mødes i Reservatet på lørdag, den 21. september kl. 9.30. Det gælder alle spejdere - inkl. familiespejderne. Nye er velkomne! Henvendel-se til Peter Kofoed på 9137 7176. Se også www.tølløsespejderne.dk
Fredagsfamilien mødes i kirken fredag den 27. kl. 17.00 til spisning og fællesskab. Også her er nye velkomne. Henvendelse til Sigrid Høgh-Lefholm på 6179 9224.
Der er udbrudt malaria-epidemi i Burundi. Kirken beder om hurtig hjælp, der er dobbelt hjælp. 
Menigheden ønsker tillykke


Torsten Hylleberg
fylder 50 år den 20. september.
Glimt fra høst- og familiegudstjenesten
- deltagere og udsmykning 
Næste musikandagt
Tirsdag den 17. sept. kl. 15.30 hol-der Karen Christiansen sammen med Kirsten Sørensen sin første musikandagt på Tysingehave. Alle er velkomne til at være med.
Velkommen i kirke 
SEPTEMBER
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen, Det lille Kor
17. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen m.fl. 
21. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
22. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
25. kl. 14.00: OnsdagsCaféen begynder 
27. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

OKTOBER
01. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen m.fl.
02. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
03. kl. 14.00: Seniorgruppen: Besøg af Carsten Andersen
06. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
07. kl. 19.00: Gospelgudstjeneste, Liberty og Jan Grønborg
09. kl. 10.00: Arbejdsdag indtil Onsdagscaféen begynder
09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
13. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen, indsamling
15. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Christiansen m.fl. 
20. kl. 10.00: Gudstjeneste, Bjarne Willer
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Rikke Nilsson, Det lille Kor
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen Chistiansen m.fl. 
30. kl. 14.00: OnsdagsCafeen 
Amerikanske tilstande - ved indkørslen til en typisk landsby. Hvad ville vi mon skrive? Tilhører vi 'First Baptist' eller 'Faith Baptist'? 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 25. september.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*