*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Den 4. maj 75 år efter fejres i år
Den 5. maj er aflyst - fysisk set
Nyt om gudstjenester med mere
Børn, vi venter på jer ...
Kristendomsklassen 
Menigheden ønsker tillykke 
Kirkecaféens stole
Køb en stoleryg og vælg et billede
Arbejdsdagen gennemføres
Månedens kirkebidrag og kollekt
Eftertanken
TÆND LYS i vinduerne DEN 4. MAJ 
Dét, der var en spontan reaktion for 75 år siden, skal vi bære videre som et håb om frihed og fred i fremtiden, lyder det fra Folkekirkens biskopper, som opfordrer os til at markere befrielsen med lys i vinduer og på sociale medier. I år giver det særlig god mening at tænde lys i hjemmene, hvor mange opholder sig det meste af tiden. Det kan minde os om, at også vi må se frem til at kunne samles frit igen. Kl. 20.30 opfordres vi til en særlig form for 'alsang' ved sammen hver for sig at synge: 'En lærke letted, og tusind fulgte', hvor vi i vers to synger om 'glædestimer og frimandskår'.  
DEN 5. maj er aflyst - fysisk set - MEN...
'Min baggrund er blevet opdateret og levendegjort',
siger Kurt Gjerrild, der på forhånd har læst store dele af Bent Hyllebergs hjemmeside om baptisternes historie under 2. Verdenskrig. Han fortsætter:
- Jeg var barn, da krigen sluttede, og jeg blev spejder og ung baptist i 50’erne. Læsningen har fortalt mig om mine spejderføreres fælles baggrund i mod-standsbevægelsen og om mine præsters holdning til de forhold, som de i krigsårene levede under og måtte tage stilling til. Det har alt sammen givet mig en ny forståelse af det stærke sammenhold, jeg allerede dengang fornem-mede, de havde. Min opfordring skal være, at du kikker lidt i de forskellige afsnit for derefter at dykke ned i de enkelte artikler, og du vil opleve, at også du bliver fanget!
- Kurt slutter: Tak til Bent for gaven til danske baptister på 75-års dagen for befrielsen. Hjemmesiden https://www.danskbaptismeogtysknazisme.dk/ går som planlagt i luften den 5. maj. Tryk på linket - og den dukker op. 
Vi må desværre aflyse den reception, som var planlagt i et samarbejde mellem Tølløse Baptistmenighed, Baptisternes Skoler og Baptistkirken i Danmark til at finde sted på Skolen samme dag.
Mød Christian Bylund i en corona-tid
’Fællesskab på trods’-video-gudstjenester på hjemmesiden
Fredag den 8. maj kl. 14.00:
      Om at bede på forskellige måder.
Søndag den 10. maj kl. 14.00:
      En kort gudstjeneste med bøn, salmer, læsning, prædiken opg velsignelse 

En ekstra lille aften-meditation 
      En af de kommende uger, hvis vejret tillader det under åben himmel
Og så bliver det spændende ...
      Hvis det bliver muligt at fejre gudstjeneste den 17. maj, kommer der nyt ud 
      om det. Hvis ikke fortsætter vi med Fællesskab på Trods fredag og søndag
Børn! Hvis I går forbi kirken, kan I se, at vi venter på jer! Vi håber, at I kommer snart, men den 'corona' skal jo væk først! Det véd vi godt ...

Kristendomsklassen mødes online ... 

Kristendomsklassen har som alt andet i kirken været lukket ned. De to sidste døgn er udskudt til efteråret. Men præsterne synes, det var ærgerligt, at de unge ikke kunne bibeholde det gode venskab her i Corona-tiden. Derfor inviterede de den 23. april til en lille k-klasse-aften online på platformen zoom. Christian Bylund fortæller: 'Vi var 11 samlede og havde nogle hyggelige timer, hvor der var tid til at tjekke ind på hinandens liv. Vi havde en lille øvelse, hvor vi skulle arbejde med de begreber, der er vigtige for os hver især fx kærlighed, tro, tvivl og fællesskab. Efter første aften blev vi enige om at gøre det igen!'

Menigheden ønsker tillykke

Jørgen Krabbe Sørensen fejrer 65 års dåbsdag
den 15. maj 

 
Nye stolerygge til KirkeCaféen - tak for et bidrag
Nyt om Projekt Stole til Caféen
Der er allerede nu indsamlet 47.570 kr. Det er meget glædeligt og blev hurtigt klaret. Vi sætter derfor gang i arbejdet. På tirsdag mødes nogle få og piller de gamle bagbeklædninger af. Herefter begynder polstringen.
Christian Bylund siger: Vi ser frem til at bruge stolene, når vi forhåbent-lig snart kan mødes igen. Der er sta-dig mulighed for at give en stol. Vi mangler endnu penge til nogle få stole, før vi er i mål. 
Send et beløb til Reg. nr. 0521, konto 231857 eller på MobilePay 16686. Skriv navn og 'stole'.
Kun få tegninger tilbage
Hvis du har købt eller køber en stol til Caféen, er det endnu muligt at gøre en 'bytte-handel'. Hanne Frederiksen har stadig nogle få tegninger - minutiøst malet med farveblyanter. Tegningerne tager sig bedre ud i virkeligheden end her.
Kontakt Hanne Frederiksen på
4157 5860 og lav en aftale om, hvor og hvornår du kan se billederne.
Disse og andre mænd må gerne mødes
Vel mødt den 13. maj kl. 13.00 i det fri og med arbejdstøjet på!

Arbejdsdagen omkring kirken og ungdomsgården bliver gennemført - alt foregår udendørs med stor afstand!
Indsamlingskassen i kirken hænger så sært ensomt for tiden. Men heldigvis kan vi betale vores kirkebidrag på mange andre måder. I maj måned beder vi om en særlig gave til vort blad baptist.dk - et vigtigt bindeled mellem os. Både menighedsbidrag og formålsbestemte gaver kan indbetales via menighedens bankkonto eller via MobilePay nr. 1 66 86. Husk at skrive dit navn eller dit bidragsnummer og formålet, som du ønsker at støtte. Tak for en god gave!
Påsken varer til Kristi Himmelfarts Dag 

Epidemier kommer og går,
men Opstandelsen er
en større historie ...

'Påskens budskab er naturligvis meget større end corona. Guds død og opstandelse svarer til, at der kommer lys ud af universets sorte huller - så kan livet vel også komme tilbage fra sort jord.'

Hein Heinsen, billedhugger og teolog,
Kristeligt Dagblad den 2.5.2020

Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 18. maj 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*