*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
ADVENT i kirken
Seniorgruppen
To gudstjenester
Koncert med Liberty
JULEN i kirken
Vi synger julen ind
To juleaftensgudstjenester
Julegaver

Send en tanke - bed en bøn
Tillykke
To dødsfald 

Kalenderen 
Eftertanken
Julehygge med sang, leg og nostalgi
Når Seniorgruppen mødes torsdag den 6. dec. er Poul Erik Jensen for bordenden. Han tager os med tilbage i tiden. Vi vil høre erindringer fra en yngre lærers julefejring, synge nogle af julens sange og salmer - og vi vil blive udfor-dret af quiz og andet julegøgl, når den muntre lærer fører os tilbage til julen, som den blev fejret engang. Seniorgruppen mødes kl. 14.00.
To adventsgudstjenester
2. søndag i advent bliver der ind-
ledning for børnene v. Allan Ibsen.
3. søndag i advent synger vi julen ind med masser af sang og musik. Ni forskellige instrumenter med-virker! Se nedenfor.
Julekoncert med Liberty, tirsdag den 11. dec. kl. 19.30
Liberty er klar med et stort julerepertoire med en ny version af ’Et barn er født i Bet-lehem’. Som altid vil der være mulighed for at synge med på et par af julens salmer.
Ingen bør gå hjem uden at være ramt af julestemningen! Der er gratis adgang, men der bliver indsamling til fordel for syge i Rwanda. Kirsten Nielsen fortæller:
Vi har et venskabskor i Rwanda. Ved juletid besøger koret et hospital, hvor de opmuntrer patienterne med deres sang. Koret uddeler frugt, kiks, mælk og sæbe til patienterne. Og de ’frikøber’ patienter, der holdes tilbage på hospitalet, fordi de ikke har kunnet betale for deres behandling. Det er til disse patienter, vi beder om et godt bidrag, når vi holder julekoncert! Det vil skabe glæde dér, hvis vi hos os bidrager til, at vores korvenner i Rwanda kan frikøbe flere patienter i anledning af julen.
'VI SYNGER JULEN IND'-GUDSTJENESTE
søndag den 16. dec. kl. 10.00
Glæd jer! - Ja, jeg har lyst til at fortsætte med Paulus’ ord: 'Jeg siger igen, glæd jer!', siger Kurt Gjerrild, der leder gudstjenesten, der bliver fuld af den sang og musik, der hører til advent og jul. Her er sang- og musikgaver til alle!
 
En musikgruppe, der mestrer både harmonika, klarinet, mandolin og sav, spiller flere kendte julemelodier. De tre musikere er Ib Bermann Schmidt samt Jørgen og Henning Skriver. De spiller også op til menighedens julesang, der ledsages af Kirsten Sørensen på orgel og klaver, Morten Hylleberg på trompet, Emil Hylleberg på trækbasun samt Leif Nielsen på violin. 

Allan Ibsen holder en kort prædiken over temaet ’Se, jeg sender min engel foran dig’, og ’Det lille Kor’ synger med Jette Nørgaard som dirigent. Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Caféen.
To juleaftensgudstjenester
Sædvanen tro bliver der to guds-tjenester juleaftensdag. 

11.00: Gospelkoret Liberty synger og Allan Ibsen prædiker - og her bliver der noget børnevenligt

15.00: Allan Ibsen prædiker.
Bemærk tidspunktet.

Arne Haugen-Sørensens julemotiv fra stalden i Betlehem
JULEGAVER FRA BAPTISTKIRKEN
Her styrkes troen - og indsigten øges
I årets løb er der kommet tre bøger, der har med danske baptister at gøre:
1) 'lille KATEKISMUS' er den nyeste. 40 små sider om Jesu budskab om Guds Rige. 
    En lille lommebog om det kristne evangelium - spred den nær og fjernt! - Kr. 25,-. 
2) 'Perspektiver på den kristne dåb' handler om det, Ny Testamente siger om dåben.

    Grundtanken er, at dåb er indvielse til tjeneste for resten af livet. Køb for kr. 50,-.
3) 'Frie radikale' handler om syv aspekter af danske baptisters teologiske historie.
    460 sider om tro, dåb, kald, udvælgelse, kristenliv og fred siden 1839. - Kr. 299,-. 
Bøgerne kan købes på Sekretariatet via gitte@baptistkirken.dk - eller tlf. 32 59 07 08.
Send en tanke - bed en bøn
Rose Emasit har igen været indlagt i Nairobi. Hun er stærkt angrebet af dia-betes og blev behandlet herfor. Vi har hjulpet med at betale hospitalsregnin-gen og sendt dem en ekstra julegave. 
Menigheden ønsker tillykke
Mikkel Wrede Ethelberg fylder 10 år den 14. dec.
Karen Wümpelmann fylder 95 år den 18. dec.
Esben Bundgaard Skårhøj fylder 10 år den 22. dec.

 
Karl Heilesen fylder 100 år den 23. december. Karl Heilesens døtre skriver: 'Selve dagen holdes KUN med den nærmeste familie. Hvis andre vil besøge far i anledning af fødselsdagen, bør det ske på et andet tidspunkt. Det håber vi, der er forståelse for. Venlig hilsen Helle Norup og Vibeke Vestergaard'.
Vi mindes vore døde
Mikael Ronex er død efter lang tids sygdom. Han var en idérig spejderfører i mange år. Mikael bliver bisat fra kirken på onsdag den 5. dec. kl. 13.00. Mikael var født 06.05.1952, blev døbt 06.06. 1971 og døde 25.11.2018.
   
Anne Rørholm Sørensen døde pludseligt i sit hjem den 27.11. Og-så hun var en engageret og trofast spejderfører. Anne bliver bisat fra kirken lørdag den 8. dec. kl. 13.00. Hun var født 05.09.1953 og blev døbt 11.04.1971.
Velkommen i kirke 
DECEMBER
06. kl. 14.00: Seniorgruppen: Julehygge med Poul Erik Jensen
09. kl. 10.00: Gudstjeneste m. indslag for børn, Allan Ibsen
10. kl. 19.00: Det lille Kor synger julesange på Tysingehave  
11. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
11. kl. 19.30: Julekoncert med Gospelkoret Liberty 
16. kl. 10.00: Gudstjeneste: Vi synger julen ind m. kor og musikere 
23. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste
24. kl. 11.00: Julegudstjeneste, Liberty og Allan Ibsen
24. kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Allan Ibsen

30. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste

JANUAR 2019
01. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste, Allan Ibsen 
03. kl. 14.00: Seniorgruppen, Birk Christensen
05. kl. 09.00: Menighedsrådet holder heldagsmøde
06. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
13. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
20. kl. 10.00: Afskedsgudstjeneste, Allan Ibsen m. fl. 
EFTERTANKEN - i anledning af Karl Heilesens 100 års fødselsdag
Tak til en 100-årig for fire hilsner
I kirken finder vi 4 hilsner fra Karl Heilesens kunstneriske værksted. Forrest i skibet møder 'Den signede dag' os med en hilsen fra Lysets Rige. Mosaikruden var en gave i anledning af kirkens 50-årsdag i 1993. Den anden hilsen er logoet på salmebogens titelblad. Det blev skabt  kort efter 1989, da den nye salmebog kom. Her ses flere af kristendommens symboler: Korset, duen, vandet og fisken. Den tredie hilsen er Heilesens kreative udgave af korset: Et åbent symbol med rene linjer. Det hænger i dag på kirkens bagvæg over børnehjørnet. Det er det sidste, vi ser, når vi går fra kirke. Og dog - ved den ene af kirkens udgange bliver vi mindet om det landskab, vi er på vej ud i via et trærelief fra 1973 med titlen 'Tølløse - Halleluja!' I nederste højre hjørne står der: 'Billedet er et landkort over Tølløse kommune. Det viser Guds om-sorg med gule kornmarker og grønne marker, der er omsluttet af trofasthedens blå farve'. - I dagens festlige anledning siger vi TAK til Karl Heilesen for udsmykningen.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes torsdag den 27. december
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*