*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Ferie-foto hjemmefra
To gæsteprædikanter 
Sommerhøjskole for hele familien
Glimt fra lejren i Tyskland
Invitation til 100 års fødselsdag
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke
Musikandagt på Tysingehave
Fra det historiske hjørne
Kalenderen
Eftertanken
Ferie-foto hjemmefra ...
Mens mange har været på ferie - ude eller hjem-me - har planterne foran kirken vist sig fra deres smukkeste side. Her ses palmeliljen. Det er en rigtig evangelisk plante! Når den er afblomstret, dør blomsterstanden, og der kommer en ny plan-te året efter. Velkommen hjem fra ferien!
De to førstkommende gudstjenester i august
Søndag den 4. august får vi besøg af Johannes Aakjær Steenbuch, der kom-mer fra Bornholm. Han vil prædike ved nadvergudstjenesten. Mens vi derpå drikker kirkekaffen, vil han kort omtale de bøger, han har skrevet om vores tro og tænkning som baptister i Danmark. Han er formand for Teologisk Forum, der er et af BaptistKirkens arbejdsudvalg, hvor han er formand. Ved guds-tjenesten indsamler vi en løs kollekt til Rose Emasit, der bor i Nairobi.
Søndag den 11. august prædiker Oluf Jensen ved gudstjenesten. Oluf Jensen har været lægprædikant i mange år. I dag er han tillige formand for menigheds-rådet i Midtsjællands menighed. 
TILMELD DIG ALLEREDE NU TIL DENNE LOKALE BEGIVENHED!

Alle sejl er sat til, når disse fællesskabsdage oprinder sidste weekend i august i Gl. Tølløse.  Om LØRDAGEN foregår alt i Sognegården og i Præstegårdshaven. Og der er både børneprogram og voksenprogram.
For børnene er der ridderskole, tilrettelagt af dygtige spejdere. Børnene vil gennem leg og aktiviteter omkring præstegården blive gjort til riddere! For de voksne er der tre spændende foredrag om fælleskaber: Britta Kornholt (baptistpræst, lektor) taler om 'kristne fællesskaber', Jesper Søe (tv-vært, journalist m.m.) om 'folkelige fællesskaber' og Rasmus Skov Boring (pianist, komponist, musiker) sætter gang i fællessangen, når han gør os til en del af et smittende 'musisk fællesskab'.
Sommerhøjskolen er for alle, der har lyst til en sommerdag med foredrag, mad, kaffe og godt fællesskab på tværs af gamle sognebånd. Ved aftens-tide slutter vi af med et festmåltid for både store og små.
Om SØNDAGEN bliver der fælles nadvergudstjeneste for vore to menig-heder kl. 10.00 i Kirken i Gl. Tølløse. Lene Hjære Østergaard prædiker og Liberty sætter sit festlige præg på gudstjenesten.
For at alt skal lykkes på bedste vis, er det nødvendigt med en tilmelding senest 11. august til Kirsten Nielsen (5383 4340) - eller via MobilePay 55910 (skriv 'Sommerhøjskole', navne samt antal børn og voksne). Prisen er 100 kr/voksen, 75 kr/barn - og max 350 kr/familie, uanset antal børn. 

 
TAG EN BROCHURE I KIRKEN og HUSK TILMELDING SENEST 11.08.
Glimt fra trop-spejdernes lejr i Tyskland i denne uge 

INVITATION til
100 års FØDSELSDAG


Torsdag d. 15. august bliver jeg 100 år. I den anledning vil det glæde mig at se familie og ven-ner til brunch i Tølløsehallen kl. 10.00-13.00.

Mange kærlige hilsner 
Axel Sejer Jensen

Send en tanke - bed en bøn
Johanne Andersen, Ninna Dalgård og Birgitte Lunding er alle faldet og restituerer sig. Ib Bagge har haft et længere hospitalsophold med bl.a. lungebetændelse.
Menigheden ønsker tillykke
Henny og David Scholes fejrer sølv-bryllup den 19. august. Velkommen på Parkvej 6, Jyderup, til kaffe og blødt brød fra kl. 10.00
Susanne og Peter Kofoed fejrer sølv-bryllup den 20. august - og Susanne fylder 50 år den 15. august
Ib Bagge fejrer 85 års fødselsdag den 14. august
Aksel Sejer fejrer 100 års fødselsdag den 15. august
De næste musikandagter på Tysingehave
Tirsdagene den 6. og den 20. august kl. 15.30:
Musikandagt ved Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
Fra det historiske hjørne - Kirkesalen i Hvalsø
21. august er det 70 år siden, menigheden indviede 'Baptistkirken' i Hvalsø. I mange år inden havde der været missionsarbejde i byen, primært drevet i private hjem. Her ses kirkebygningen og nogle af de trofaste Hvalsø-folk, alle fotograferet ca. 1990: Nederst Evald Vestergaard og Jens Ajbro-Petersen samt Nora Westergaard ved orglet. Øverst ses 'kirken' fra hovedgaden. Og Per Nørgaard på prædikestolen har netop sagt noget morsomt, som Karl Heilesen, der afløste Nora ved orglet, og Hvalsø-spejderne, bl.a. Rolf Hegedys, morer sig kosteligt over! Kirkesalen blev solgt for 20 år siden - den var således i brug i 50 år til glæde og velsignelse for mange.  
Velkommen i kirke 
AUGUST
04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Johannes Steenbuch

06. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen 
11. kl. 10.00: Gudstjeneste, Oluf Jensen
18. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hans Henrik Lund

20. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen 
24. kl. 10.00: Højskoledag i Gl. Tølløse - se særligt PROGRAM 

25. kl. 10.00: Fælles nadvergudstjeneste i Gl. Tølløse kirke,
                      Lene Hjære Østergaard og Gospelkoret Liberty


SEPTEMBER
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Jan Grønborg 

03. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen 
08. kl. 10.00: Høst- og familiegudstjeneste, Rasmus Jonstrup,
                      Trine Skårhøj og Sigrid Høgh-Lefholm

11. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
22. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
EFTERTANKEN
Baptistkirkens missionserklæring 2019-24
Vedtaget på Landskonferencen denne sommer
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 14. august.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*