*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Kommende gudstjenester
Christian Bylunds kontortid
Februars kollekt til Bibelselskabet
OnsdagsCaféen
   Mød Grundtvig og Karen Blixen
   Opstandelse og højskolesange
Glimt fra menighedens festdag
Spejderne mødes i Reservatet
Tillykke
Send en tanke - bed en bøn
Tysingehave
Kirkedagene 2022 forberedes
Kalenderen
Eftertanken
Kom og hør landets yngste baptistpræst! 
Christian Bylund i arbejdstøjet
De kommende to søndage prædiker vores nye præst - for nu er det blevet 'hverdag' igen!
Søndag, den 26. januar kl. 10.00 medvirker kri-stendomsklassen, der mødes til undervisning i weekenden - denne gang her i Tølløse. De unge, der mødes, kommer fra flere menigheder. 
Søndag, den 2. februar fejrer vi nadvergudstjene-ste. Der bliver indsamling til Det danske Bibel-selskab. Se om Bibelselskabet herunder. 
Christian Bylunds normale træffetider - og fridage
Christian Bylund træffes normalt i kirken hver onsdag kl. 09.00-17.00, hvis ikke andet meldes ud her i Nyhedsbrevet. Førstkommende onsdag er dog en und-tagelse, idet Christian er til møde i Teologisk Forum i København.  
Normal fridag er fredag - bortset fra den sidste fredag i måneden, hvor Fredagsfamilien mødes. I sådanne uger falder fridagen om mandagen.
'Men du er hjertelig velkommen til at ringe på 6071 6776, og hvis ikke jeg tager telefonen, lægger du blot en besked - og jeg ringer tilbage', siger Christian.
Kollekten i februar går til Bibelselskabet
I år går de indsamlede midler til Bibelselskabets arbejde for forfulgte kristne i Mellemøsten. 2020 er et særligt år for Bibelselskabet. Den 20. marts udkommer en ny oversættelse af hele Bibelen til nu-dansk. Læs meget mere om den nye Bibel og om Bibelselskabets mange forskellige projekter i Danmark og ude i verden www.bibelselskabet.dk
Ny sæson i ONSDAGSCAFÈEN 
Kl. 12.30 mødes dem, der er kreative med hænderne
Kl. 14.00 inviteres der til eftermiddagens første emne
Kl. 15.00 mødes alle til kaffepause og fællesskab
Kl. 15.30 er der samling om dagens andet emne
Kl. 17.30 er der fællesspisning - sammenskudsgilde,                     hvor alle er velkomne, også børnefamilier
Kl. 18.15 synger vi en aftensang og siger tak for i dag
Velkommen i ONSDAGSCAFÉEN den 22. januar 
Kl. 14.00: 'Folkeligt skal alt nu være'
Sådan lyder første linje i Grundtvigs fødselsdagssang fra 1848 til det danske demokrati. Det er en lejlighedssang, ligesom mange af Grundtvigs folkelige sange. Ud af de mange hundrede Grundtvig-sange hjælper Kurt Gjerrild os med at synge nogle få, når vi mødes i Onsdagscaféen.
Kl. 15.30: Vi ser 'Babettes gæstebud' 
Vi ser Karen Blixen-filmen om århundredets middag i en lille norsk fiskerby.
Velkommen i ONSDAGSCAFÉEN den 29. januar
Kl. 14.00: Den tomme grav - hvad betyder den?
Christian Bylund vil tage os med gennem det tredie kapitel i 'lille Katekismus'. Den lille bog kan tages i Kirkecaféen, hvor den venter på os. Læs kapitlet på forhånd og tag dine spørgsmål med. 'Opstandelsen fra de døde handler om at give os frihed fra dødens magt', siger Christian på forhånd.    
Kl. 15.30: Vi synger fra Højskolesangbogen
Jette Nørgaard synger med os - vælg din favorit og syng med på det hele! 
Glimt fra en festlig dag i menighedens historie
Tak fra menighedsrådet til alle for en festlig dag 
Menighedsrådets formand Kirsten Nielsen skriver: Det er en stor glæde på menighedsrådets vegne at kunne sige hjertelig tak til alle, der var med til at gøre indsættelsesgudstjenesten og den efterfølgende velkomstfest til en god og festlig dag - det gælder alle fra pølsehornsbagere til organister, børnekor og gudstjenesteledere, stoleflyttere og opvaskere og mange flere! Tusind tak! 
Billederne set fra oven: Velkomstkagerne, kreeret af Ulla Westergaard. Christian Bylund, parat til at prædike. Børnekoret, skabt af Trine Skårhøj. Menigheden og Emil Jul Hylleberg med trækbasunen. Og tre buketter, skabt af Betty Gjerrild - en til hver efter størrelse. Billeder ved bl.a. Søren Bundgaard. 
Spejderne mødes i Reservatet
Vi går mod lysere tider! Kyndelmisse, søndag den 2. februar, er halvdelen af vinteren gået. Men vinter eller sommer - så mødes spejderne i Tølløseskoven hver-anden lørdag kl. 9.30. Det sker igen lørdag, den 1. feb. 
Menigheden ønsker tillykke
Andreas Jul Hylleberg fejrede sin 10 års fødselsdag den 14. januar - og får et forsinket 'Tillykke'!
Send en tanke,
bed en bøn
Grethe Hansen er kommet hjem fra hospitalet til Tysingehave
Rose Emasit er indlagt på hospitalet igen efter nytår
Kommende musikandagter
på Tysingehave
Tirsdagene den 21. januar og den 4. februar kl. 15.30 holder Karen Christiansen og Kirsten Sørensen andagt på Plejehjemmet Tysingehave. Alle er velkomne. 
Velkommen til at forberede Kirkedagene 2022 i Roskilde
Så er det tid til at skyde visionerne af sted for Himmelske Dage 2022! Vi er hermed inviteret af biskop Peter Fischer-Møller til at dele idéer og tanker til den største økumeniske begivenhed i 2022 - den finder sted i Roskilde. 
Det forberedende møde holdes i Konventhuset i Roskilde, Domkirkestræde 10, lørdag, den 7. marts kl. 10.00-15.00. Alle er velkomne. Vær med til at give Kirkedagene en solid start! Tilmelding til mc@danskekirkersraad.dk inden den 23. februar. Deltagelse med frokost m.v. kr. 100,- pr. person, MobilePay 65355. 
Velkommen i kirke

JANUAR
21. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
22. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund og Kristendomsklassen
29. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben 

FEBRUAR
01. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
04. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
05. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lene Hjære Østergaard
15. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
16. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund og Det lille Kor
18. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
19. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
23. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
26. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
29. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 3. februar 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*