*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Påskehilsen fra menighedsrådet 
Forbøn for menigheden
Hilsen fra Christian Bylund
'Gør-det-selv' - med vejledning
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke 
Rygløse stole i Kirkecaféen
Køb en stoleryg og vælg et billede
Tillykke til spejderne
Aflysninger 
Arbejdsdag gennemføres
Corona i Kibera 
Hilsen til vore ældre
Eftertanken
Påskehilsen fra menighedsrådet
Kære menighed
Det er tid til en menighedsorientering. Den 22. marts måtte vi aflyse vores menighedsmøde, og det samme kommer til at ske med menighedsmødet den 3. maj. Vi ville ellers så gerne mødes og tale sammen, men møder af den størrelse, må vi desværre ikke afholde, som det ser ud lige nu.

Onsdag aften havde vi menighedsrådsmøde. Vi sad hver for sig med hver vores kaffe, men kunne heldigvis tale med hinanden via en digital løsning. Og det var godt, selvom det klart er rarere at mødes i den reale verden.

Det er en underlig tid, vi lever i, og derfor kan det være svært at vide, hvem der sidder alt for alene og hvem, der har brug for, at menigheden sender en hilsen og en opmuntring. Det er derfor vigtigt, at lade præsten vide, hvis nogen er syge eller af andre grunde har særligt brug for en opringning.


På vegne af menighedsrådet de kærligste hilsner

Christian Bylund & Kirsten Nielsen
En bøn for menighedsrådet og for os alle -
fra menighedsrådets online-møde

Kære Far i himlen!
Tak for din kærlighed imod os. Vær med os i aftenens møde, hvor vi ikke kan være sammen fysisk.
Hjælp os i det arbejde, vi er blevet betroet som menighedsråd.
Hjælp os til at træffe de rigtige beslutninger.
Hjælp os til at lytte til hinanden, prøve at forstå hinanden, så det vi gør bliver gjort i kærlighed til menighedens fællesskab.
Tak fordi vi tør tro, at din kærlighed aldrig svigter, selv om vi kan fejle.
Velsign os alle - det beder jeg om i Jesu navn. - Amen

Kærlig hilsen til jer alle

Ninna Krabbe
Præstens hilsen i en vanskelig corona-tid 
Det er en mærkelig tid, vi lever i. Vi savner alle sammen nogle og noget. Fællesskabet, familien, bekendte og venner. Vi savner dem, der kan trøste os, dem, der kan få os til at holde modet oppe, dem, der kan give os et smil på læben, dem, der kan få os til at rulle rundt på gulvet af grin. Men midt i det savn er der alligevel et håb om, at vi snart kan ses igen. Et håb om, at det her er ikke sådan, det skal være.
Gud er større end Corona, Gud er større end kaos. På korset om-favnede han det, og det viser os, at Gud er med os midt i stormen. Gud er med os alle dage indtil verdens ende. Det er en trøst for mig, og det er en trøst for os. Måske kan vi sammen glædes over det, indtil vi ses igen. Så en kærlig, varm, kram-mende hilsen skal der lyde fra mig - Christian Bylund.
Sådan fejrer vi gudstjeneste sammen
- på hvert sit sted
’Fællesskab på trods’-video-gudstjenester
Hver fredag og søndag kommer der små refleksioner, hvor der vil være sang, læsning, prædiken og bøn. En gang imellem vil der også blive nadver.
'Gør det selv'-gudstjenester - på nettet eller i postkassen
Hver 14. dag får du mulighed for selv at læse gudstjenesten op. Den vil være tilgængelig fra lørdag middag, så den kan nå at komme ud i postkassen til dem, der foretrækker det. Hvis I gerne vil have den i postkassen, så skriv eller ring til Christian Bylund - 6071 6776.
Vi vil fortsat tænke i nye muligheder, efterhånden som
myndighederne åbner op for mulighederne
'Gør det selv' - med en gammel eller ny bibel - vejledt af Christian Bylund
Send en tanke, bed en bøn 
Ingrid Hansen er indlagt på Hospita-let i Holbæk med blodpropper som følge af et fald.
Lydia Mikkelsen er flyttet til Pleje-hjemmet Samsøvej i Holbæk. 
Menigheden ønsker tillykke
To 60 års dåbsdage:
Ingrid Christensen den 10. april
Niels Jørgen Sørensen den 10 april 
To runde fødselsdage:
Agnes Jørgensen 75 år den 4. april
Grethe Hansen 95 års den 24. april
Og ét sølvbryllup den 8. april:
Juanita og Lars Semmelhaack
Nogle får hilsnen post festum. Det skyldes uregelmæssig postgang! 
Nye stolerygge til KirkeCaféen - tak for et bidrag
Stoleryggene trænger til reparation. Menighedsrådet foreslår, at de betræk-kes med blåt stof: 'Vi drømmer om at sætte arbejdet i gang, for ingen savner stolene nu! Det koster 885 kr. pr. stol. Vi håber, at mange vil give en stoleryg. Vi er godt i gang. Der er givet 15.000 kr. Hvis flere betaler for en stoleryg eller to, sætter vi projektet i gang. Vi be'r om hurtige tilsagn', siger menighedsrådet. Send et beløb til menighedens kasserer inden 1. maj på Regnr. 0521, kontonr.  231857 eller på mobilpay 16686. Mærk det med navn og 'Stole'. Glæd jer til at se resultatet, når vi igen ses i Cafeen.
Køb en stoleryg - og vælg et billede oven i handlen
Hanne Frederiksen har fået den gode idé at forære 12 af sine billeder til dem, der kommer først med at give en stoleryg til KirkeCaféen. 
Billederne er lavet i A3 størrelse og de fleste af rammerne omkring dem er en del større. Når du giver 'et rygstød i den blå farve' ved at indbetale 885,- kr. som beskrevet ovenfor, får du mulighed for at få ét af Hanne Frederiksens billeder oven i købet - så længe lager haves. Billederne kan ses i en fil, du kan få tilsendt fra Inger Ajbro ved at sende en mail på inger.ajbro@gmail.com 
Hvert billede har fået et nummer, så du véd, hvad du vælger. Hvis det er solgt til en anden, prøver du at finde et andet billede, som du gerne vil have. Kontakt Hanne Frederiksen på telefon 4157 5880 og aftal, hvilket billede du gerne vil have, og hvornår du kan hente det i KirkeCaféen.  
Tillykke til spejderne!
Der er noget at glæde sig over - og glæde sig til! Holbæk kommune har lige før påske givet vores spejder-kreds 75.000,- kr. til opførelse af en 'bålhytte' i deres Reservat i Tølløse-skoven, hvor de fleste spejdermøder finder sted. Vi glæder os over vores initiativrige spejdere - og over en bålhytte, hvor der kan blive samling både om snobrød og andagt!
Aflysning og udsættelse
Kristendomklassens afslutning bliver udsat - og undervisningen har været suspenderet. Vi har 4 unge, der undervises sammen med andre menigheders unge, 13 i alt. 
Familieaftenerne, hvor 30-40 børn og forældre var begyndt at mødes til spisning, samtale og leg, har været indstillet, men alle ser frem til nye muligheder med liv, tro og spaghetti.
Spejderne er også coronaramt
Mange spejdere havde set frem til den store jubilæumslejr for baptistspejdere, der skulle være sommerens oplevelse - men den er desværre også aflyst.
Vores lokale spejderkreds har også indstillet møderne for tiden. 
Flere aflysninger
Sommerstævnet på Lindenborg i juli måned er aflyst - og BaptistKirkens ledelse har stillet os i udsigt, at 1. del af Landskonferencen, der nor-malt holdes sammen med sommer-stævnet, vil bliver flyttet til novem-ber, hvor LK1 og LK2 bliver afvilket sammen.
De to Seniorkurser - i Rebild og i Nyrup - er ligeledes aflyst i år.   
Arbejdsdagen omkring kirken og ungdomsgården den 13. maj kl. 13.00 gennemføres - alt foregår udendørs. 
Corona truer nu også vore venner i Kibera i Nairobi
Evans og Rose Emasit skriver fra Kenya, at situationen hos dem i Nairobis slum - både i kirken og i skolen - er vanskelig. Der har været kampe, der krævede dødsofre, fordi der blev kæmpet om fødevarerne. Menigheden har derfor skaffet ekstra mad: 'Vi måtte træde til som en hyrde, der ofrer sig for fårene', skrev Evans i en kort besked i denne uge. Billedet til venstre viser uddeling af mad. Til højre er det deres datter Sandra, der hjælper en kvinde med hygiejne mod corona. Vi fortsætter indsamlingen til hjælp til Rose Emasit.
Vi sender en hilsen til alle vore ældre, der er isolerede - som her på Tysingehave, der er vort nærmeste plejehjem.
Samtidig takker vi for den hilsen, som Karen og Knud Wümpelmann sendte os via TV ØST i ugen, der gik!
EFTERTANKEN

Mod i trange tider

Hvorfor står du så langt borte, Herre?
Hvorfor skjuler du dig i trange tider?
Rejs dig, Herre, løft din hånd, Gud,
glem ikke de hjælpeløse!
Du ser ulykke og sorg,
du skal mærke dig det og tage dig af det.
Den svage overlader sin sag til dig,
du er den faderløses hjælper.
Du har hørt, hvad de hjælpeløse ønsker, Herre,
du giver dem mod, du lytter til dem.

Uddrag af Salmernes Bog 10
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 4. maj 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*