*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Åben invitation til ekstraordinært menighedsmøde
Velkommen til afskedsgudstjeneste for Allan Ibsen
EKSTRAORDINÆRT MENIGHEDSMØDE
Den 16. januar kl. 19.00  
Menighedsrådet inviterer hermed ALLE, der deltager og lever med i menighedens aktiviteter, og som er interesserede i dens fremtid. Nedenfor ses et klip fra dagsordenens to punkter. Menighedsrådet ønsker, at så mange som muligt vil deltage i samtalen. ALLE er altså velkomne!
Forberedelse af ansættelse af ny præst
Aftenens samtale bliver delt i to. Først er det tanken, at vi i fællesskab af-dækker, hvem vi er som menighed. Vi skal fokusere på styrker og svag-heder. Arbejdet skal hjælpe menighedsrådet med en beskrivelse så præ-cis og nuanceret som mulig til brug ved samtalen med en ny præst.

Herpå tager vi fat på en mere visionær del, hvor vi kigger på, hvilken me-nighed vi gerne vil være, og hvilke behov og ønsker vi gerne vil, at en præst skal opfylde hos os. Til at sætte samtalen i gang får vi korte ind-spark fra nogle af menighedens ’hjørner’. Drøftelserne skal føre til klarhed over, hvad vi ønsker af en kommende præst og sætte menighedsrådet i stand til at udarbejde en stillingsbeskrivelse.

Der vil ikke blive foretaget forslagsvalg. Men menighedsrådet tager meget gerne imod gode forslag og ideer til, hvordan vi bedst løser opgaven med at finde den præst, der passer her hos os.
Orientering om (første del af) den videre procedure
1. Rådet arbejder 30.01. med de forslag og ideer, der kom frem 16.01. og søger at nå frem til det, der bør lægges vægt på i en stillingsbeskrivelse.
2. Stillingsbeskrivelsen udarbejdes efter 30.01. i et udvalg nedsat af rådet. 
3. Rådet drøfter på dets møde 20.02. udvalgets arbejde mhp. fremlæggelse for me-nigheden. Rådet nedsætter herpå et ansættelsesudvalg.
4. På menighedsmødet 24.03. fremlægger rådet sit forslag og giver bemyndigelse til, at udvalget og rådet arbejder videre med ansættelse af menighedens nye præst.
Aftenen slutter med en musikandagt i kirken
Afskedsgudstjeneste
Den 20. januar holder Allan Ibsen sin sidste gudstjeneste i Tølløse. Det giver os anledning til at sige en stor tak for 22 års virke i vores menighed. Guds-tjenesten begynder kl. 10.00. Her præ-diker Allan Ibsen, begge kirkens kor synger, og flere andre vil medvirke. Herefter er der frokost i Caféen. Her vil vi på mere uformel vis tage afsked. Vi håber, at mange vil deltage, så vi på bedste vis får sagt tak til Allan Ibsen. 
Velkommen i kirke 
JANUAR 2019
13. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen. Indledning for børn
15. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
16. kl. 19.00: Ekstraordinært menighedsmøde
20. kl. 10.00: Afskedsgudstjeneste, Allan Ibsen m. fl. 
22. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave
23. kl. 14.00: OnsdagsCaféen 
25. kl. 17.00: Fredagsfamilien
26..kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
27. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
30. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 16. januar.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*