*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
På vej hjem efter ferien?
Koncert med Ozolini-familien
Ekko fra sommerstævnet
Invitation til reception
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen 
Eftertanken
Så vender vi så småt hjem igen efter en fantastisk sommer - en af de varmeste i mands minde! Inden vi gik på ferie, markerede vi, at kirkebygningen fejre-de sit 75-års jubilæum. Nogle få husker stadig, at de var med til at grave grun-den ud! Men ingen husker, hvem der har lavet det træsnit, der dukkede op i dagens anledning. Hvem kan hjælpe med at opklare det? - Det må være indenfor mands minde!
Nu ser vi frem til at mødes i kirken til nadvergudstjeneste på søndag den 5. august med Bent Hylleberg og morgenkaffegudstjeneste den 12. august med Tonny Christiansen. Velkommen i kirke!
Familien Ozolini kommer igen til Tølløse
Der er lagt op til en rigtig god sommeroplevelse med en usædvanlig musikalsk familie fra Letland tirsdag den 14. august kl. 19.30. Familiens mange musikere er alle uddannede på konservatorier i Letland.
Programmet består af klassisk musik og folkemusik, men også populærmusik og gospel. De spiller på saxofon, cello, fløjte, violin, guitar, klaver og orgel.
Velkommen til en oplevelse ud over det sædvanlige! Entre kr. 50,-. Børn gratis.
Ekko fra hedebølge-sommerstævnet og landskonferencen på Lindenborg
Sommerstævnet druknede i megen sol og varme, hvilket alle glædede sig over. Ovenfor ses den ledelse, som Landskonferencen valgte for Baptistkirken. Fra venstre Kio Khawng (Lai Baptist Church, Ringe), Vibeke Dalsgaard (Pandrup), Lotte Holm Boeriis (Herlev), Per Beck (Aalborg, formand), Lone Møller-Hansen (Bornholm, generalsekretær) og Torben Andersen (Hjørring).
Vi besluttede at holde sommerstævne med Missionsforbundet i hvert fald frem til 2023 - og at det sker på Lindenborg. Til den tid har vi været lige så mange år på Lindenborg, som vi var i Mariager i årene forud.
Stævnet samlede 1300 deltagere fra Missionsforbundet og Baptistkirken.
Per Becks formandstale til menighederne kan læses på
www.baptistkirken.dk
Skolen inviterer til reception i anledning af forstanderskifte
Velkommen fredag den 10. august kl. 13.00-15.00. Anledningen er, at
Birk Christensen afløses som forstander af Henrik Kristiansen.
Kom og sig tak til Birk - og velkommen til Henrik!
Send en tanke, bed en bøn
Allan Ibsen er delvist sygemeldt indtil 22. august efter operationen midt i juni.
Al henvendelse indtil da skal ske til Per Christiansen, der er menighedsrådets formand, på 59186076 eller 21656423.
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
 
Søren og Anemone Skårhøj fik den 20. juni en dreng. Og Kirsten blev storesøster til lillebror, der hedder Ole Skårhøj.

 
Velkommen i kirke 

AUGUST
05. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bent Hylleberg
12. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Tonny Christiansen
14. kl. 19.30: Koncert med familien Ozolini, Letland
15. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
21. kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver 
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
27. kl. 18.45: Det lille Kirkekor øver 
 
Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster ...
Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men Guds ord forbliver til evig tid!
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 15. august
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*