*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Glædelig pinse 
Pinsegudstjeneste 
Nadvergudstjeneste
Menigheden ønsker tillykke 
Eftertanken
Kalenderen
Pinsegudstjeneste på søndag 
Velkommen til pinsegudstjeneste på søndag kl. 10.00
  • Vi mødes næsten, som vi plejer, men med afstand imellem os. Vi må være 39 i kirken plus præst, mødeleder og organist. Men en fest-gudstjeneste pinsedag skal vi have
  • Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse af, om du deltager. Hvis vi kommer tæt på vores max antal deltagere, så har de, der har tilkendegivet deres deltagelse, allerede fået en plads. Du kan skrive en sms eller ringe til Christian Bylund på 60716770 eller sende en mail til christian@bylund.dk
  • Vi vil være forsigtige. Derfor vil der være to meter imellem alle stole, og ligeledes opfordrer vi til at holde god afstand til hinanden. Alle skal føle sig trygge ved at deltage i gudstjenesten. 
  • Garderoben vil være lukket, så vær venlig at bringe eventuelt overtøj med ind i kirken og læg det på de ledige stole. 
  • Når du kommer, vil du få anvist en plads. Dette gør vi for at sikre afstand til hinanden. Stole og bænke, hvor vi må sidde, vil være markerede på forhånd. 
  • Vi vil synge pinsesalmer! Det er muligt, fordi vi holder to meters afstand til hinanden. Dog har menighedsrådet besluttet, at hvis de fleste deltagere er personer, der er særligt udsat for Corona, så kan vi vælge, at det bliver uden fællessang. 
  • Der er desværre ikke kirkekaffe - men der er rigeligt med håndsprit før og efter gudstjenesten.
Gudstjeneste søndag den 7. juni
Vi fejrer nadvergudstjeneste - under hensyntagen til de særlige regler i denne tid - første søndag i juni. Denne søndag bliver der også kirkekaffe.
Indsamlingen i juni til særlige formål handler om hjælp til Præsteskolen i Rubura - altså om bidrag til ét af Baptistkirkens projekter i Burundi. Tak for en god gave!
Menigheden ønsker tillykke

Orla Hylleberg fejrer 65 års dåbsdag den 5. juni
Lene Mosgaard og Henning Jensen fejrer
sølvbryllup den 10. juni 
EFTERTANKEN 
Gud Helligånd vender vemod til livsmod ...
Jesus kom, mens
'disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt',
står der om de første disciple.
Johannes evangeliet kap. 20 vers 19. 

... også hos os, der længe har været lukket inde
VELKOMMEN i KIRKE
MAJ
31. kl. 10.00: Pinsegudstjeneste, Christian Bylund
JUNI
07. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
14. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21. kl. 10.00: Gudstjeneste, Jan Grønborg
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund

Alle andre aktiviteter - bortset fra gudstjenester - er udsat índtil august. 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes efter mandag den 8. juni 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*