*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
To søndage - med og uden gudstjeneste
Onsdagscaféen indbyder børnefamilier - og andre 
Spejderne bygger i reservatet
Seniorgruppen 
Temadag i Odense 
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Uden kontanter på lommen
Glimt fra menighedsmødet
Kalenderen 
Eftertanken
Tag dig i agt 
På søndag er der sædvanen tro gudstjeneste i kirken kl. 10. Men søn-dagen efter springer vi over for at mødes tirsdag den 25. kl. 19.00 til 'Gud, gospel og gulerod', dvs. gospelgudstjeneste med Liberty, efterfulgt af frit samvær i Kirkecaféen omkring kaffe- og tekopper og gulerodskage ...
Kirkecaféen begynder nu efterårs-sæsonen 
Onsdagene d. 19. og 26. sept. ligner hinanden
12.30: Kreativ café og strikkecafé, hvor der arbejdes til fordel for gode formål 
14.00: Finurligheder i 1. Mosebog - til opbyggelse, v. Allan Ibsen
15.00: Fælles eftermiddagskaffe
15.30: Vi synger fra Højskolesangbogen v. Jette Nørgaard
15.30: Internetcafé v. Per Christiansen. Medbring dit PC-problem og få det løst!

17.30: Fællesspisning for børn og voksne 
Ovenstående program gentages den 26. sept. med en enkelt ændring. Kl. 15.30 bliver der 'film og samtale' - i nævnte rækkefølge. Kom og deltag!
     
Fællesspisningen er et sammenskudsgilde, hvor vi medbringer 'et fad med mad' til det fælles spisebord. Vi håber, at mange vil deltage – herunder også børnefamilierne. Velkommen kl. 17.30.
Spejderne mødes i Reservatet

Familiespejdere og tropspejdere mødes i reservatet lørdag formiddag den 22. sept. kl. 10.00. Og så går det løs! Efteråret handler for troppen om byggeri af nogle små platforme i de store træer ca. 2m over jorden. Der vil også blive bygget fx. trapper, hænge-bro og rebstige. - God arbejdslyst!
Seniorgruppen mødes stadig - første gang den 4. oktober
Notér det første møde i denne sæson med Hans-Peter Tams, der har en helt u-sædvanlig historie at fortælle om sin flugt under 2. verdenskrig. Mere senere.  
Temadag - om børn og unges trosoplæring
Baptistkirken inviterer til en temadag om, hvordan vi giver tro og livssyn videre. Hvem har ansvaret for en solid undervisning? Er det forældrene? Er det me-nigheden? Og hvordan gøres det? Det vil vi drøfte med de andre menigheder og tage gode idéer med hjem. Vil du med til Odense lørdag d. 29. sept. 10.00-16.00? Kontakt i så fald Bent Hylleberg på 59185195.
Send en tanke, bed en bøn
På plejehjemmet Tysingehave bor en del af menighedens ældre. Her holder Allan Ibsen og Kirsten Sørensen sang- og musikandagt hver anden tirsdag kl. 14.00. Næste gang tirsdag d. 18. sept. 
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
 
Trine Skårhøj fejrer sin 25 års dåbsdag d. 19. sept.
Gudrun Olsen fejrer sin 75 års dåbsdag d. 19. sept. 
Niels Jørgen Sørensen fejrer 75 års fødselsdag d. 20. sept., hvor alle er velkomne til 'åbent hus' i Ungdomsgården fra kl. 8.00. - Hjertelig tillykke! 
Det er så let - uden kontanter på lommen
Nu om dage er det ikke småmønterne, der fylder op i lommerne. Det er derimod mobiltelefonen! Og med MobilePay er det blevet meget let at betale for kirke-kaffen. I øvrigt kan menighedens nummer bruges til mange andre former for bidrag. Husk at angive formålet med det bidrag, du sender på denne måde!
Menighedsmødet den 5. sept.

Sådan så det ud kort før, det begyndte. Per C. og Allan Ibsen foretager de sidste forberedelser. Efter mødet er referatet skrevet af Kurt Gjerrild - og det er på vej ud til alle via mail. Heri kan du følge, hvad efteråret byder på - og læse om menighedens økonomi. 
Velkommen i kirke 

SEPTEMBER
16. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
18. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
19. kl. 14.40: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30.
22. kl. 10.00: Spejderne samles i Reservatet
23. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste - men derimod ...
25. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage med Liberty og Allan Ibsen

26. kl. 14.00: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30 
30. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor

OKTOBER 

02. kl. 14.00: Musikandagt på plejehjemmet Tysingehave
03. kl. 14.00: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30
04. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'På flugt i 2. verdenskrig' v. Hans-Peter Tams
07. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen
10. kl. 14.00: Kirkecaféen er åben. Fællesspisning kl. 17.30
14. kl. 10.00: Gudstjeneste, indledning m. børn, Allan Ibsen
Kirken i Eisleben, hvor Martin Luther blev døbt 
I forbindelse med 500-året for reformationen har kirken fået et dåbsbassin med rindende vand ...
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 26. september
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*