*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Kirkens facade mod syd forkynder
Hilsen fra menighedsrådet
Gudstjeneste med børn m.v. 
KirkeCaféen
Menighedens økonomi 2017
Hilsen fra BaptistKirkens ledelse
Til lykke
Kalenderen
Til eftertanke
Kirkens facade mod syd fortæller om universets Skaber og Herre!
Hans skabende favntag omslutter alt og alle i universet.  
Nytårshilsen til alle fra Menighedsrådet

Det nye menighedsråd, der begyndte arbejdet ved årsskiftet, ses her. Fra venstre ses Leif Nielsen (kasserer), Merethe Dyrlund, Hanne Frederiksen, Bodil Hylleberg, Hanne Christensen (sekretær), Allan Ibsen, Kirsten Nielsen og Per Christiansen (formand). 
Menighedsrådet holdt et langt møde i lørdags med en fyldig dagsorden. Formanden Per Christiansen skriver denne hilsen til os alle sammen:

Vi brugte tid på at drøfte, om formen på vore gudstjenester er den rigtige. For hvad er det der gør, at nogle kun kommer i kirken en gang om året, mens andre ikke kan undvære at komme der hver søndag?

Der er en ny datalov på trapperne. Vi skal beskrive, hvad vi har af persondata, og hvad vi bruger dem til. Vi besluttede at afvente, hvad andre gør, inden vi begynder på det store arbejde med at udforme vores egen persondatapolitik.

Vi konstituerede os som beskrevet ovenfor, og vi fordelte os således på vores udvalg: Ejendomsudvalg (Per Christiansen), gudstjenesteudvalg (Allan Ibsen), omsorgsudvalg (Bodil Hylleberg), praktisk udvalg (Merethe Dyrlund, Hanne Frederiksen) og personaleudvalget (Per Christiansen og Hanne Christensen).
 
Som du sikkert kan fornemme, er der nok at tage fat på for menighedsrådet. Vi glæder os at til at tage fat sammen med Kirsten Nielsen, som nu har afløst Poul Erik Jensen som nyt medlem af rådet. Godt Nytår! 
Gudstjeneste med børn - på søndag kl. 10.00
Ved gudstjenesten vil der være indledning for børn, hvor vi skal se på et foto af én, der hed Bibs. Selvom det lyder skørt, har det faktisk noget at gøre med, hvordan vi forstår, hvem Gud er. Efter gudstjenesten vil der være sund frokost.

Fredagsfamilien mødes fredag den 26. januar kl. 17.00
Fredagsfamilien består af unge familier - og der er altid plads til én til i dette åbne fællesskab. Man spiser sammen, laver aktiviteter for børnene, og de voksne samles til en drøftelse, hvor Allan Ibsen oftest lægger op til samtale om et aktuelt emne. 

KirkeCaféen
kaldes
også
OnsdagsCaféen 


Programmet for de næste to onsdage ser således ud
 
Den Kreative Cafe åbner den 17. januar kl. 12.30
Her fremstilles festlige kort til enhver anledning - kom og lav dine egne!

Bibelværkstedet arbejder den 17. og 24. januar med Jobs Bog kl. 14.00
Allan Ibsen siger: Vi vil hver gang læse uddrag af Bibelselskabets nye prøve-oversættelse 'Det er din egen skyld, Jobs Bog – nudansk og fortolket'. Begge gange vil vi også høre om både nye og gamle måder, hvorpå vi kan forstå den fantastiske og vanskelige beretning om Job fra Det gamle Testamente.

Kaffe på kanden til alle kl. 15.00
Kom og drik en kop kaffe - og mød andre, der kommer i KirkeCaféen

I Internet-Caféen hjælper Per Christiansen den 17. januar kl. 15.30
Sker der 'underlige ting' med din PC, så tag den med til PC. Det virker!

I Film-caféen viser Peter Bundgaard film den 24. januar kl. 15.30
Efter en introduktion ved Peter ser vi en aktuel film - og drøfter dens indhold.

Hver onsdag eftermiddag sluttes der med fællesspisning kl. 17.30
Måltidet er et sammenskudsgilde. Kom med mad til to - og spis de andres kreative retter! På den måde spiser vi varieret - og det hele bliver gratis! 
Billedet tegner sig - menighedens økonomi 2017 
"Det har været en stor glæde at se indsamlingerne for november og december", fortæller Leif Nielsen, der er menighedens kasserer. Og han fortsætter: "Det har gjort det muligt for menigheden at slutte 2017 med regnskabet i balance – måske med nogle få tusinde kroner i minus. Men allerede nu er der god grund til at sige stor tak!" Og Leif Nielsen slutter: "Nu kan jeg sove glad og tilfreds. Det bliver en god start på 2018."
Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse

'Vær Velkommen Herrens år og velkommen herhid'!

Vi har netop budt et nyt år – 2018 – velkomment. I en tid, hvor vi oplever mange forhold, der udfordrer os som men-nesker i en verden alt for ofte præget af nød, elendighed, usikkerhed og ensomhed, mindes vi om, at alle år er Herrens år. Hans kald til os er at leve sammen i dette år som alle år, at søge at gøre Hans gerning og bede om, at gerningen må lykkes Gud til ære og mennesker til gavn.

Læs hele hilsenen her: www.baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/nytaarshilsen-2018.pdfDen nye HÅNDBOG 2018 er under udarbejdelse. Mærkedage fra menig-hedens kartotek opføres i Håndbogen og overføres til Nyhedsbrevet. 
Det er vigtigt, at Håndbogen bliver så præcis som mulig, når det angår navne, adresser, mails og telefonnumre. Alle rettelser bedes snarest givet til Inger Ajbro på inger.ajbro@gmail.com eller på telefon 61 27 62 97. 
Velkommen i kirke 
14. kl. 10.00. Gudstjeneste med børn, Allan Ibsen m. fl. 
17. kl. 14.00. OnsdagsCafé
21. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen
24. kl. 14.00: OnsdagsCafé
25. kl. 14.00: Andagt på Tysingehave, Allan Ibsen
26. kl. 17.00: Fredagsfamilien 
28. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det Lille Kor

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.15
Til eftertanke
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 40 17 61 80
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 24. januar.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2017, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*