*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Sig det med blomster!
Gudstjenester 'i påsken'
Om lidelsens problem - allerede denne uge
OnsdagsCaféen 
Især for børn 
Tag arbejdstøjet på ...
Kvindetræf i Nyrup
Fire fredage i foråret ...
Årets sommerhøjskole
Påskehilsen fra Nairobi
Send en tanke, bed en bøn
Tillykke
Kalenderen
Til eftertanke
Dekorationerne tolkede påskens budskab
Påskens budskab - om kærlighedens menneske, der gik i døden for os alle, og om Livets sejr påskemorgen over ondskab og død - kan tolkes på mange måder. Her ses påskens dekorationer, der hilste os velkommen i kirke i påsken. De er skabt af Ninna Krabbe Andersen. 
Velkommen til gudstjenesterne 'i påsken' ...
Hos os taler vi - som i Den lutherske Kirke - oftest om de kommende søndage som søndage, der følger 'efter påske'. I Den katolske Kirke taler de om søndage 'i pås-ken'. Påsken kulminerer med pinsen! Det er en tanke værd!
Søndagene 'i påsken' byder på gudstjenester, der får hver sit præg på denne måde:
     08. april: Bodil Højbak Møller og Allan Ibsen - indledning med børn
     15. april: Det lille Kor synger og Allan Ibsen prædiker
     22. april: Ingen gudstjeneste. Se kalenderen nedenfor. 
To onsdage om lidelsens problem - allerede i aften
Onsdag den 4. og den 11. april kl. 19.30 drejer det sig om lidelsens problem. Hvorfor er vor verden, som en kærlig og almægtig Gud har skabt, fuld af ondskab? Første aften handler om de svar, som man før os har søgt at give. Anden aften forsøger vi at pejle nogle svar, der måske kan give mening for os. Allan Ibsen guider os i samtalen.
Velkommen i OnsdagsCaféen - tre gange i april måned
Den kreative del af arbejdet fort-sætter de tre første onsdage i april. Velkommen i Det kreative Værksted, hvor der fabrikeres dekorative kort og smykker m.v., eller til at arbejde med strikke-pinde til fordel for børn i Burundi.
Tidsrammen ser således ud den 4., 11. og 18. april:
Fra kl. 12.30 arbejdes der frem til kaffe-pausen kl. 15.00, hvor alle er velkommen. Der sluttes kl. 16.30.
For børn - med eller uden blå uniformer ...

Familie- og tropspejdere lørdagene den 7. og 21. april i Reservatet.

Gudstjenesten den 8. april begynder med et børneprogram.

Fredagsfamilien mødes den 13. april kl. 17.00 til spisning og fællesskab
  
Tag arbejdstøjet på - tirsdag den 10. april kl. 10.00
Velkommen på arbejdsdagen - alle m/k. Vi skal have ryddet hække og stubbe af ve-jen imellem kirken og pedelboligen, så vi senere på foråret kan plante en ny hæk. Kontakt Erik Sørensen, hvis du kan være med på arbejdsholdet! Og tag gerne dit eget værktøj med. Tak. - Vi spiser frokost kl. 12.00 og drikker kaffe kl. 15.00.
Aftal med Erik Sørensen, hvis du vil købe ind og rette an til frokosten - på 22170471 eller på skovlyvej1105@icloud.com - og husk at tilmelde dig til arbejdsdagen. 
Kvindetræf i Nyrup baptistkirke
Lørdag d. 14 april 2018, kl. 9.30 - 16.00

Dagens tema bliver 'Rejs dig!' Programmet indeholder bibeltime ved pastor Bente Hansen, Holbæk; foredrag ved Janne Langebeck, der er konsulent i Redens arbejde for prostituerede; værksted med nye salmer og en kort generalforsamling. 
Pris for hele dagen kr. 150,-. Halv pris for indvandrerkvinder.
Tilmelding til Hanne Foersom senest d 6. april på hannefoersom@gmail.com
FIRE FREDAGE I FORÅRET I HAGESTED KIRKE.
Kom til fyraftensang kl. 16.30-18.00 fredagene 13. og 20. april samt 4. og 18. maj. 
Repertoiret er de pinsesalmer og forårssange, der skal synges ved den store årlige økumeniske pinsegudstjeneste den 21. maj i parken ved Hagestedgård. 
Hvis der er mange børn, der melder sig, vil der også blive et tilbud om børnekor.
Tilmelding til Mikkel Vale på miva@km.dk eller på telefon 30 51 99 43.
Her kan du også få nærmere oplysninger om repertoire m.m.
Årets sommerhøjskole for seniorer 
Rebild Efterskole d. 
7.-14. juli 2018

Temaet for denne sommeroplevelse er Tænd lys! Se programmet på www.baptistkvinder.dk
Rose Emasit på hospitalsgangen i Nairobi før påske 
Påskehilsen fra Evans Emasit
Glædelig påske til alle i Tølløse. Vi tak-ker for jer og ønsker jer Guds velsig-nelse, når I fejrer Jesu opstandelse. Rose har det bedre efter indlæggelsen. Husk hende i jeres forbøn! Tak for den hjælp, I sendte, så vi kunne betale hos-pitalet. Kærlig hilsen Rose & Evans. 

Rose var indlagt, fordi hun pga. sin sukkersyge gik i koma. Vi sendte kr. 4.500,- til hjælp med at dække udgif-terne til læger og hospitalsophold.  
Send en tanke, bed en bøn
Her nævner vi vore syge og andre, der ønsker forbøn. Skriv  til redaktøren, hvis det er aktuelt for dig eller nogle, du kender. Forbøn kalder på Guds godhed og kraft, så smerterne lindres. 
  
Menigheden ønsker tillykke
Jytte Nielsen, 60 års dåbsdag den 13. april
Karl Heilesen, 85 års dåbsdag den 16. april
Velkommen i kirke 

APRIL
03. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
04. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
04. kl. 19.30: Aktuel aften om lidelsens problem (1), Allan Ibsen
07. kl. 09.30: Temadag om International Mission i Aarhus
08. kl. 10.00: Gudstjeneste med børn. Bodil Højbak Møller og Allan Ibsen
11. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
11. kl. 19.30: Aktuel aften om lidelsens problem (2), Allan Ibsen
13. kl. 17.00: Fredagsfamilierne mødes 
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille Kor
17. kl. 14.00: Musikandagt på Tysingehave
22. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste i kirken, se 24. april
24. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage, Liberty og Allan Ibsen
29. kl. 10.00: Gudstjeneste, Bent Hylleberg
 

Det lille Kor øver mandage kl. 18.45
Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00
Hvorfor hænger der sjældent et krucifiks i en baptistkirke?
Når vi går fra kirke, ser vi som det sidste Karl Heilesens Opstandelseskors
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Allan Ibsen, 24 23 79 45
Menighedsrådets formand: Per Christiansen, 59 18 60 76
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 61 50 10 10 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 23 46 95 14
Øvrige medarbejdere: Se www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet, der kommer onsdag i lige uger, har deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 18. april.
Redaktør: Bent Hylleberg: benthylleberg@outlook.dk eller 59 18 51 95
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*