*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
To gæsteprædikanter - af de kendte
Menighedsmøde om ny præst?
Libertys forårskoncert 
Spejderliv under udsprungne bøgetræer
Seniorudflugten til Samsø 
Send en tanke - bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke
Musikandagt på Tysingehave
Pinsegudstjeneste 2. pinsedag 
Kirkedage - Himmelske dage
Sommerstævnet på Lindenborg

Kalenderen
Eftertanken
To gudstjenester med gæsteprædikanter
- kendte, vi gerne hører igen
De to kommende søndage byder vi Ole Jørgensen og Christian Bylund vel-kommen på prædikestolen. Først Ole Jørgensen, der kommer fra København. Fordi det er anden søndag i måneden, har han også en hilsen til børnene den 12. maj. Derpå Christian Bylund, der kommer fra Århus. Han prædiker søndag den 19. maj. Efter begge gudstjenester er der kirkekaffe i Caféen. Velkommen!
Interessant menighedsmøde
onsdag den 15. maj kl. 19.00
Gad vidst, om menighedsrådet har godt nyt om ny præst, når vi mødes? I indkaldelsen skrev de: 'I skrivende stund kan vi ikke fortælle, om der er nyt i den sag, når vi kommer frem til menigheds-mødet, men vi håber, der er!' - Kom og hør nyt ...
Forårskoncert i kirken med Liberty den 21. maj 19.30
Liberty ses her i julehumør! Det har koret nu skiftet ud med forårshumør og majfarver, når de igen inviterer os alle sammen til deres forårskoncert. Velkommen!
Tag med familie- og tropspejderne i Tølløse Skoven
Billederne er ikke fra Tølløseskoven, men viser spejderne på en af de ture, der følger med, når man er spejder i Tølløse. Lørdag den 18. maj trækker spejderne i uniform igen - både børn og voksne - for atter at mødes i Reservatet kl. 9.30.
Seniorudflugten til Samsø - nærmer sig hastigt
Det sker den 28. maj og bussen er næ-sten fuld. Der er kun få ledige pladser tilbage. Afgang fra kirken kl. 7.30. med hjemkomst ca. 18.00. Lokal guide føl-ger med rundt på Samsø. Tag program-met i kirken. Tilmelding på 2165 6423.
Send en tanke - bed en bøn
Karen Wümpelmann har været om-kring Holbæk sygehus pga. besvær med vejrtrækningen. Karen er hjem-me igen på Tysingehave og har det bedre. 
Menigheden ønsker tillykke
Ninna Krabbe fejrer 60 års dåbsdag den 24. maj.  Bodil og Bent Hylleberg fejrer guldbryllup den 24. maj. Vi tænker med taknemlighed på, at vi har delt mere end halvdelen af de 50 år med jer, der går og kommer i kirken. Guldbrylluppet fejrer vi med den nærmeste familie. 
Den næste musikandagt på Tysingehave
Tirsdag d. 14. maj kl. 15.30 m. Per Nørgaard, Leif Nielsen og Kurt Gjerrild.
Fælleskirkelig pinsegudstjeneste - 2. pinsedag 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. juni kl. 11.00
Program for alle aldre med ildkunstner, sæbebobler og Helligånd! 
Himmelske Dage - Kirkedage på Heden i Herning
Se programmet på www.himmelskedage.dk/
Sommerstævnets program kan tages i kirken
- og det kan ses på www.sommerstaevnet.dk

Sommerstævnet venter på os i vores baghave på Efterskolen Lindenborg sidste uge i juli. 
Rabat ved tilmelding inden den 1. juni. 
Baptistkirkens landskonference holdes mandag den 22. juli.
Der er gratis gæstedag på Sommerstævnet tirsdag den 23. juni.
Velkommen i kirke 
MAJ
12. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
14. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard, Kurt Gjerrild, Leif Nielsen
15. kl. 19.00: Ordinært menighedsmøde
18. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21. kl. 19.30: Libertys sommerkoncert
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lars Thorndal og Det lille Kor
28. kl. 07.30: Seniorgruppens udflugt til Samsø 
29. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Per Nørgaard


JUNI
02. kl. 10.00: Sang- og musikgudstjeneste med nadver, Rune Funck

03. kl. 19.30: Gudstjenestelederne mødes i Caféen
09. kl. 10.00: Pinsedagsgudstjeneste, Jan Grønborg 
10. kl. 11.00: Fælleskirkelig familiegudstjeneste på Knapstrup Hovedgaard
11. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
16. kl. 10.00: Gudstjeneste. Birk Christensen
23. kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Lars Thorndal. Herpå udflugt

25. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Per Nørgaard og Kirsten Sørensen
30. kl. 10.00: Gudstjeneste. Michael Foersum
Eftertanken
Glimt fra påskens gudstjenester
Indtoget i Jerusalem, Skærtorsdag og Påskemorgen  
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Vakant
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 22. maj.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*