*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Verdensdommen
1. søndag i advent

OnsdagsCaféen
Julesalg fra Den kreative Café 
Spejderne i skoven
Fredagsfamilien
Finn Dyrhagen i Seniorgruppen
Ny bibellæseplan 2020
Ny bog om nadveren
Musikandagt på Tysingehave 
MobilePay
Invitation fra Nyrup 

Kalenderen
Eftertanken
Kirkeårets sidste søndag
På søndag kl. 10.00 byder vi velkommen til Michael Foersom på prædikestolen. Når vi mødes, er det kirkeårets sidste søndag, hvor evangeliet handler om 'Verdensdommen'. Læs Matthæus kap. 25, 31-46, og kom og hør, hvad 'dommen' drejer sig om! Det lille Kor synger. 
Advent betyder 'komme'
- for kristne betyder det 'Herrens komme'
Advent begynder i år den 1. december med nadvergudstjeneste kl. 10.00, hvor Hanne Frederiksen prædiker. Indsamlingen er naturligvis til menig-hedens mission som sædvanlig, mens den løse kollekt støtter Libertys projekt på korets venskabshospital i Rwanda. I år indbyder Liberty os alle til julekoncert tirsdag den 10. december kl. 19.30. Hver søndag i advent får i år sit helt særlige præg - se kalenderen i advent nederst i Nyhedsbrevet.
FASTE TIDSPUNKTER i ONSDAGSCAFÈEN
HVER ONSDAG til og med 27. nov. i år
Kl. 12.30 er der kreative aktiviteter 
Kl. 14.00 er der foredrag eller lignende
Kl. 15.00 drikker vi kaffe eller te
Kl. 15.30 begynder anden halvdels program  
Kl. 17.30 spiser vi ala sammenskudsgilde 
Kl. 18.20 synger vi en aftensang og siger farvel
OnsdagsCaféens program den 20. november
En salme af Grundvig
til ’alle tider’
Kurt Gjerrild hjælper os med at syn-ge nogle af Grundtvigs mange hun-drede salmer. At vælge en halv snes af dem yder ham slet ikke retfær-dighed. Vi gør dog forsøget! Kom og syng med og oplev, at Grundtvig har ret, når han skrev: ’Og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger'. 
OnsdagsCaféens program den 27. november
1/4 million flygtninge
i Danmark 

Bent Hylleberg sætter fokus på for-året 1945, da vi herhjemme pludselig skulle tage imod 250.000 tyske flygt-ninge. De sidste rejste først fire år senere. Hvordan klarede vi den op-gave? Hvordan blev de behandlet? Hvordan modtog baptisterne dem? 
OnsdagsCaféen er for alle, der har lyst - pluk gerne i programmerne ...
Julesalg fra
Den kreative Café
Gennem det meste af året har flit-tige hænder i Den kreative Café fabrikeret kort med mange motiver og engle til ophæng på juletræet. Nu sælges dette til fordel for for-ældreløse børn i Rwanda og Bu-rundi. Caféen er åben i forbindelse med de fleste arrangementer i de-cember. - Eller bestil på 6171 7287.
Spejderne mødes i reservatet
Alle spejdere: Familie-, flok- og tropspejdere mødes i Tølløseskoven lørdag den 30. novem-ber kl. 9.30. Årstiden er mørk, men glade spej-dere lyser op og spreder mørket! Vi ønsker gode oplevelser til ALLE - også nye spejdere!
FREDAGSFAMILIEN består af børnene og deres forældre ...
Kirken blev oprindeligt bygget som 'ung-dommens kirke' - og det skal den fortsat være. Og hertil hører børnefamilierne. De mødes igen fredag den 29. nov. kl. 17.00,
hvor de bl.a spiser sammen. Velkommen! 
Juleforventninger på 2. sal
Der er ikke tale om nogen 'kravlenisse', men det foregår alligevel på 2. sal, når Seniorgruppen indbyder til 'juletime' med den tidligere provst Finn Dyrhagen, der er kendt for meget godt på vores egn. Seniorgruppen mødes torsdag den 5. december kl. 14.00 til det sidste møde i 2019. 
Hjælp til daglig læsning af de bibelske tekster året rundt
Det er en god idé at samle Bibelselskabets læseplan for det nye kirkeår op i Caféen - og at bruge den regelmæssigt
Ny bog om nadveren 
Hvad har Ny Testamente at sige om nadveren, som de første kristne for-stod den? Og hvad siger det os om nadveren i dag? Bogen fra Teologisk Forum handler også om nadverens historie og om de ak-tuelle persepktiver på nadveren i dansk baptisme. Den kan bestilles ved Baptistkirken på tlf. 3259 0708. Pris 50 kr., 44 sider. - God læselyst!
Musikandagt på Pleje-hjemmet Tysingehave
Tirsdag den 26. november kl. 15.30 holder Karen Christiansen og Kir-sten Sørensen musikandagt på ple-jehjemmet Tysingehave. Alle er vel-komne til at møde op og synge med!
Kirkeskat, menighedsbidrag og kærlighedsgave ...
Kært barn har mange navne. Og vi kan betale vores bidrag på lige så mange måder: I 'offerkuverten', via fast betalingsaftale med banken, på girokort - og som det sidste nye nu også via MobilePay. Her kan vi bruge nummer 1 66 86 til alt. Men husk at oplyse dit navn og formålet med dit bidrag. - Tak! 

Før-adventsgudstjeneste i Nyrup søndag den 24. nov. kl. 14.00

Kvindenetværket åbner dørene til Pyramidesalen og byder velkommen. Efter-middagens program byder på adventstale af Britta Kornholt, FiftyMore-koret fra Roskilde synger og der er gratis kaffe med æbleskiver. Og så er det meningen, at der skal være udsolgt i boden, inden vi går derfra. - Velkommen!

Velkommen i kirke
NOVEMBER
20. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
24. kl. 10.00: Gudstjeneste, Michael Foersom, Det lille Kor
26. kl. 15.30: Musikandagt på Tysningehave
27. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
29. kl. 17.00: Fredagsfamilien
30. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet


DECEMBER
01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Hanne Frederiksen og Bent Hylleberg
05. kl. 14.00: Seniorgruppen, Finn Dyrhagen
08. kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Rikke Nilsson m.fl. - Luciaoptog
10. kl. 19.30: Gospelkoret Libertys julekoncert
15. kl. 10.00: Vi synger julen ind, Kurt Gjerrild, Leif Nielsen, Lille Kor m.fl. 
22. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste
24. kl. 11.00: Julegudstjeneste, Jan Grønborg
      kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Jan Grønborg
29. kl. 15.00: Gudstjeneste, Michael Foersum + julehygge i Caféen
Et nyt kirkeår - hvad betyder det mon?

I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage. På dem holdes der gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie. Når året er gået, er historien om Jesus fortalt. 

Sådan har det været lige fra oldkirkens dage.
Velkommen til at leve med i denne rytme - endnu engang.
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst: Christian Bylund tiltræder ved årsskiftet.
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller
kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes onsdag i ulige uger med deadline søndagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes onsdag den 4. december.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2018, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*