*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Kirken lukker op - velkommen!
Nyt om gudstjenester
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke 
Bibelselskabet i Roskilde stift
Et flot resultat
Et 70 års jubilæum
Ekko fra arbejdsdagen
Eftertanken
Kirken lukker op efter epidemikrisen
Første gudstjeneste bliver pinsedag, den 31. maj 
Christian Bylund orienterer om de kommende gudstjenester
Menighedrådet har besluttet, at vi åbner kirken for gudstjeneste første gang pinsedag den 31. maj. kl. 10.00. Det bliver dog ikke 'kirke', som vi plejer. Vi må maksimalt være 40 i kirken, og vi skal holde behørig afstand. Men en festgudstjeneste pinsedag skal vi have!
 

De retningslinjer, vi skal følge i den nærmeste fremtid
Musik skal der til, men alt efter antallet af deltagere må vi på dagen vurdere, om vi bliver for mange til, at vi kan have fællessang. Til de kommende gudstjenester er det nødvendigt med en tilkendegivelse af, om du ønsker at deltage. Det kan gøres på telefon 60716776 eller på mail til christian@bylund.dk 
Hvis vi er for mange, er vi nødsaget til at lave tilmelding. Og det finder vi ud af på denne måde.
 

Til jer, der endnu ikke har mod på at komme til gudstjeneste
Til jer, der er for udsatte til at komme i kirken, eller jer, der ikke har mod på det endnu, vil der stadigvæk være en refleksion om søndagen. Hvis det er muligt med vores teknik at optage søndagens gudstjeneste, så er det dét, vi gør.
 

Kirken bliver sat i karantæne i 48 timer efter gudstjenesten
Efter hver gudstjeneste bliver kirken sat i karantæne i 48 timer. Det gøres for at undgå alt for meget ekstra rengøring og afspritning hver uge. Det betyder, at efter hver gudstjeneste må man først komme i kirken om tirsdagen over middag - det gælder fx rengøringshold og organister/pianister m.v.

På søndag den 24. maj bliver der en gudstjeneste på nettet 
Da der stadig er en søndag inden pinsedag, vil der komme endnu en andagt på Facebook og hjemmesiden. Den vil blive lagt op på søndag kl. 14.
Send en tanke, bed en bøn
Ingrid Hansen er hjemme efter to måneder på sygehus og modtager palliativ pleje i hjemmet
Elisabeth Kyrø har flækket en nakkehvirvel og skal bære stor halskrave i tre måneder
Menigheden ønsker tillykke
Maria Gjerrild og Kristian Aagaard fik den 8. maj en lille pige
Barbara Blankson fylder 10 år den 20. maj
Jonas Bundgaard Skårhøj fylder 10 år den 27. maj
Alberte Skårhøj Jensby fylder 10 år den 30 maj
Om Bibelselskabet
I hvert stift findes et økumenisk udvalg, der har til opgave at fremme bibelarbejdet i menighederne.
Christian Bylund er blevet en del af dette team i Roskilde stift. Lykke til med opgaverne. 
KirkeCaféens nye stolerygge - tak for alle bidrag
Nye rygge til de ryggesløse
Møbelpolstreren er i gang med at give stolene nye rygstykker. Det kræver snilde at afmontere det slidte stof – utallige hæfteklammer skal vrides løs. Stolene er tilbage om et par uger. Pengene er i hus med de bidrag, der er kommet. Tak! Regningen kan betales. Vi kan glæde os! - siger Leif Nielsen.
Et 70-års jubilæum i pigespejderkredsen
De 70-år gamle billeder kom frem fra arkiverne på arbejdsdagen
Den lille spejderdukke ses også på billedet ovenover - i forreste række hos pige nr. 2 fra højre. DBP-kredsen blev stiftet den 25. maj 1950. Grethe Grarup (til venstre) var kredsfører. Fra venstre ses herpå Else Stor-gaard, Inge og Ruth Andersen - med Anni Sandersen imellem dem. Så føl-ger Inga Nielsen, Bodil Nørgaard og Erna Petersen. I midten ses Ellen Melkær, Esther Emming og Else Marie Nielsen. I første række fra ven-stre sidder Kitty Andersen og Helga Holm. Fra venstre ses Bodil og Birthe Melkær. Hvem er de tre piger i midten? - Tillykke til pigespejderne!
Kirken står klar til at blive brugt igen
Arbejdsdagen den 13. maj samlede 22 deltagere, der satte deres præg både på kirken og ungdomsgården. Og på omgivelserne omkring begge bygninger ...
EFTERTANKEN 

Velsign os med din Helligånd
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

 
Paul Gerhardt 1653
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
     Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 1. juni 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*