*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Menighedens festdag
    Indsættelse af vores nye præst
    Velkomstfest for familien Bylund

Det nye menighedsråd
Seniorgruppen
Tillykke
Send en tanke - bed en bøn
Ib Bagge Nielsen bisat
OnsdagsCaféen begynder
Spejderne mødes i Reservatet
Tysingehave
Kalenderen
Eftertanken 

 
Velkommen til vores nye præstefamilie - på søndag
Menighedens festdag består af to halvlege. Kl. 10.00 er der forberedt en festlig gudstjeneste, hvor Christian Bylund indsættes som præst. Alle kræfter er sat til: Børnene og begge menighedens kor medvirker, der kommer gæster, bl.a. Baptistkirkens generalsekretær Torben Andersen. Christian Bylund prædiker. 
Efter gudstjenesten samles vi om frokostbordene i Caféen, hvor vi siger velkommen til hele familien Bylund. Familien ses ovenfor. Den består af Louise til højre og Carla, der omvendte sig for fotografen! Velkommen til en festdag! 

Søndag den 19. januar kl. 10.00 prædiker Christian Bylund ved sin første ordinære gudstjeneste. Velkommen.
Det nye menighedsråd - vores ledelse i det nye år 
Menighedsrådet holdt deres første møde i lørdags, hvor dette billede blev taget. Set fra venstre består rådet af Kirsten Nielsen (formand), Christian Bylund (præst), Ninna Krabbe, Susanne Kofoed, Sigrid Høgh-Lefholm, Morten Hylleberg, Leif Nielsen og Per Christiansen. 
Menighedsrådet er valgt til at virke for menighedens trivsel og mission. Herudover fordelte de forskellige opgaver og udpegede kontakter til en række udvalg: Kirsten (personale- og PR-udvalg), Christian (gudstjeneste-, omsorgs- og PR-udvalg), Ninna (praktisk udvalg), Susanne (personaleudvalg), Sigrid (praktisk udvalg), Morten (ejendomsudvalg), Leif (menighedens kasserer, økonomi) og Per (ejendoms- og gudstjenesteudvalget). 
To møder i Seniorgruppen - med én uges mellemrum
Først handler det om ’Storm P. å Herren’ med foredrag af Morten Seindal Krabbe, sognepræst i Hedensted. Han har i flere år forsket i Storm P’s dagbøger, digte og malerier. Han vil holde et humoristisk foredrag om Storm P’s forhold til kristendommen. Det sker torsdag, den 9. januar.
Kun én uge senere - torsdag, den 16. januar - får Seniorgruppen besøg af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Ved valget blev hun kendt som 'landets yngste borgmester' - og herom vil hun holde sit foredrag denne eftermiddag. Begge torsdage mødes vi som sædvanligt kl. 14.00. 
Menigheden ønsker tillykke
 
Lars Bremer fejrer både sin 60 års
fødselsdag og dåbsdag den 17. januar
Send en tanke, bed en bøn

Grethe Hansen er indlagt på
Holbæk Sygehus med lungebetændelse m.m.
Ib Bagge Nielsen blev bisat lørdag den 4. januar fra en fyldt kirke
ONSDAGSCAFÉENs FORÅRSPROGRAM
Onsdagscaféen begynder onsdag den 22. januar med de sædvanlige åbningstider. De kreative medarbejdere mødes kl. 12.30, og første halvleg af eftermiddagens program begynder kl. 14.00. Efter en time er der kaffe for alle. Eftermiddagen sluttes af med spisning ved et sammenskuds-bord kl. 17.30. Alle må plukke i programmet efter lyst og behov. Det nye program vil kunne tages i kirken de næste søndage. Terkel Ajbro er igen i år tovholder på alle eftermiddagens aktiviteter. 
Musikandagterne på Tysingehave fortsætter også i det nye år
Her ses et billede fra en af andagterne i advent, hvor bl. a. Karen og Knud Wümpelmann, Grete Sørensen og Gudrun Olsen deltager. Karen Christiansen leder andagten. I januar holdes der andagt tirsdagene den 7. og 22. kl. 15.30.  
Skoven er ikke sprunget ud, men spejderne mødes alligevel ...
Det sker i januar i Reservatet i Tølløseskoven lørdag den 18. fra 09.30-11.30. De deltager også i velkomsten - søndag den 12. januar - for Christian Bylund. 
Velkommen i kirke

JANUAR
07. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
09. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Storm P. å Herren' ved Morten Seindal Krabbe
12. kl. 10.00: Indsættelsesgudstjeneste, Christian Bylund m.fl.
           11.30: Frokost og velkomstfest for familien Bylund 

16. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Mit liv som landets yngste borgmester'
                      ved Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk
18. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
19. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
22. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
26. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund og Kristendomsklassen
28. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben 

FEBRUAR
01. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
04. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
05. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Lene Hjære Østergaard
15. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
16. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund og Det lille Kor
18. kl. 15.30: Musikandagt på Tysingehave, Karen C. og Kirsten S.
19. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
23. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
26. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
29. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet 
EFTERTANKEN 
Nyttige adresser og telefonnumre i Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Anna Carin Spongenberg, 6150 1010 
Hvis du ønsker, at Anna Carin ringer tilbage, så indtal en besked herom.
Ungdomsgårdens udlejning: Asta og Bjarne Sonne, 2346 9514
Læs om menighedens tro og historie på www.baptistmenighed.dk
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 20. januar 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*