Lidt af vor kirkes første historie

Lidt af vor kirkes første historie
Netop i dag, hvor Nyhedsbrevet udkommer, den 6. september 2017 er det præcist 75 år siden kirkens grundsten blev nedlagt.
Læs lidt om forhistorien her:
Fra købet af byggegrund til grundstensnedlæggelsen – 1929-42
Menigheden købte Kvarmløsevej 27 i 1929 og tilkendegav ved en afstemning efter en længere drøftelse i 1930, at det ville være formålstjenligt for menighedens mission at flytte menighedens hovedforsamling til Tølløse.

Der skulle dog gå mange flere år end ventet, før ’Elim’ i Nr. Eskilstrup blev afløst af en kirke i Tølløse.
Den største årsag hertil var pengeknapheden i 30’erne, men den stiftede byggefond voksede dog.
De usikre forhold, der var i Europa både før og efter udbruddet af verdenskrigen i 1939 og den tyske besættelse af Danmark i 1940, forsinkede også byggesagen.

Stødet til byggesagens gennemførelse kom på uventet måde fra Baptisternes Årsmøde i Aalborg i 1941, hvor den tanke opstod, at man under mottoet ’Ungdommens kirke’ skulle gøre byggesagen i højskolens by til en fælles sag for Det danske Baptistsamfund.
Dette øgede selvsagt menighedens mod og offervilje, og menighedens forstander, L. C. Abildgaard, blev på sine indsamlingsrejser rundt i menighederne godt modtaget alle steder.

Grundstenen til kirken blev nedlagt søndag den 6. september 1942, og du kan læse hele grundstensdokumentet her: 1942 grundstensdokument kirken renskrift