Historien

Tølløse Baptistmenighed – stationsbyens kirke

v/ Kurt Gjerrild

Tølløse er en stationsby på Midtsjælland, midt mellem Roskilde, Holbæk og Ringsted. Siden 1874 er byen vokset op omkring stationen og banen til Kalundborg.

 

 

Et kort rids af menighedens historie
Tølløse Baptistmenighed blev stiftet i Carl Christoffersens private hjem i Gl. Tølløse den 1. januar 1861, og menigheden havde da 30 medlemmer, som skilte sig ud fra den daværende Vandløse menighed, nu Midtsjællands Baptistmenighed med centrum i Nyrup.
Menighedens centre og missionssteder
I 1866 flyttedes menighedens hovedforsamling fra Gl. Tølløse til Nr. Eskilstrup, hvor den fik en mødesal hos gårdejer Jens Clausen.
Godt 20 år senere, i 1888, indviede menigheden i Nr. Eskilstrup det nybyggede samlingssted, ”Elim”, som man kaldte menighedens første kirkesal. Ejendommen ligger stadig på Høbjergvej lige øst for gadekæret.
I 1943 blev Tølløse Baptistkirke bygget på adressen Kvarmløsevej 27, og kirken har siden været centrum for menighedens virke.
Men allerede i 1926 havde menigheden købt en bygning i Tølløse stationsby, nemlig en ejendom på adressen Kvarmløsevej 3, lige ved den daværende jernbaneoverskæring. Ejendommen er nu revet ned.
Gennem årene har menigheden haft mange missionssteder i omegnen. Her kan nævnes Gl. Tølløse, Tingerup, Kr. Eskilstrup og Hvalsø, og i mange år blev der også holdt søndagsskole i bl.a. Ågerup, Smidstrup Old, Algestrup, Soderup, Bukkerup, Nyby og Vester Såby, men i dag er menighedens aktiviteter samlet omkring kirken på Kvarmløsevej og Ungdomsgården på Pilevej, der blev bygget i 1971.
Dåbssteder og præster
De baptistiske dåbshandlinger blev de første år forrettet i flere af omegnens søer, bl.a. i Maglesø, indtil der i 1898 blev indrettet et dåbs bassin i ”Elim” i Nr. Eskilstrup.
De første mange år var det lægprædikanter, der var præster og ledere i menigheden, men i 1922 ansatte menigheden sin første uddannede præst som forstander, og gennem alle årene siden har menigheden haft en uddannet præst og forstander.
Kirken og skolen
Menighedens historie har i høj grad været præget af, at Det danske Baptistsamfund midt i 1920’erne besluttede at flytte sin skolevirksomhed fra Nordjylland til Tølløse fra efteråret 1928, en beslutningsproces, som handlekraftige medlemmer af menigheden var meget implicerede i. Dengang – i 1928 – var der højskole, præliminærkursus og præsteseminarium. I 2015 er der en privatskole (dagskole) med elever på 7.-10. årgang og en efterskole (kostskole) med elever på 9.-10. årgang.
Menigheden i dag
Menighedens havde i 1966 sit hidtil højeste medlemstal, nemlig 266, og den har i 2015 ca. 170 voksne medlemmer.
Selv om menigheden gennem en stor del af historien har været en landmenighed, er den i dag en menighed, der er præget af by og af byerhverv.
Der er flere grunde til, at menighedens virke mærkes på egnen i dag, – nemlig et rigt og nærværende gudstjenesteliv, en levende seniorgruppe, der har deltagere fra brede kredse i kirkens nærhed, et stort og flerstrenget spejderarbejde, der har kontakt med mange af byens unge samt et sang- og musikliv, der gennem årene har været til stor inspiration.
Historien er fyldt med mennesker
Dette er menighedens historie i meget kort form, men hvis den skal skrives ordentligt, bliver den lang.
En baptistmenighed består af og præges af mennesker, der aktivt har valgt at blive medlem af den organisme, som menigheden er. Derfor er en menigheds historie fyldt med navne og mennesker, der har præget menigheden gennem deres aktive medlemskab.

Historien er vigtig, og menighedens liv i dag er vigtig.

Kirken ligger ikke bare centralt i byen, den har også et centralt budskab!

Der er gudstjeneste på søndag!